Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

”Det går att sätta siffror även på mjuka värden”

2024-06-07 Marlene Berglund

Stefan Livstedt är systemvetare och håller IT-utbildningar för många olika yrkesgrupper, från HR-medarbetare och ekonomer till arkivarier.

Stefan_Livstedt

I höst har den nya utbildningen ”HR-analytics” premiär, en utbildning han håller tillsammans med HR-experten Cecilia Johnsson. Vi har talat med Stefan om hur dataanalys kan vara till nytta för HR.

- Man tänker kanske inte alltid på att HR även handlar om siffror, inte bara om ”mjuka” värden och att även ”mjuka” värden faktiskt kan omsättas i siffror.

Stefan säger att han vill få HR att förstå vilka möjligheter som finns vad gäller att samla data och analysera. Det går att använda t.ex. för statistik kring sjukfrånvaro, löneutveckling och för medarbetarundersökningar. Man kan se tendenser och utveckling över tid och därmed vara bättre förberedd på det som ska komma.

Det finns många bra verktyg

- Det finns många bra verktyg för att samla, analysera och presentera data, bara med Excel kan man komma långt. Och mycket handlar om att man behöver lära sig vilka frågor man ska ställa och hur man ska ställa dem för att få det man behöver. Man kan såklart ta in konsulter, men det är viktigt att utgå från den kunskap om organisationen och verksamheten som finns internt.

Stefan säger också att det är viktigt att tänka på inte bara VAD man vill ta fram och visa på, utan även hur man visualiserar och tydliggör resultaten. Visualisering och presentation är minst lika viktig.

- Jag vet också att det finns ett värde i att lära sig terminologin och ha förståelse för systemen även om man kanske inte gör jobbet på egen hand. Det underlättar kommunikationen med IT-avdelningen och andra delar av verksamheten.

Läs mer om "HR Analytics" här.