Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetets blogg inom ekonomi

Ekonomi

Välkommen till Företagsuniversitetets blogg om ekonomi. Här bevakar vi ekonomi från ditt perspektiv och alltid med ambitionen att förse dig med användbara nyheter och exempel som du kan använda i jobbet.

IMG_3250

Redovisa representationen rätt!

2017-12-08 Lotta Eriksson

Torsdagen den 7 december var det dags för årets konferens för alla inom ekonomi och HR som arbetar med representation och förmånsbeskattning. Konferensen genomfördes på Playhouse Teater i Stockholm.

Den faktaspäckade konferensdagen inleddes av den uppskattade föreläsaren Pia Blank Thörnroos från Skatteverket, som under nästan en timme presenterade alla skattenyheter. Hon informerade bland annat om kostförmån, bostadsförmån och förslagen i budgetpropositionen, som bland annat omfattar:

 • ändrad beräkning av bilförmån
 • trängselskatt, nu en skattepliktig förmån
 • lättnader i beskattning av personaloptioner i vissa fall
 • höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
 • slopad skattefrihet för privat hälso- och sjukvård
 • återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift
 • sänkt skatt för pensionärer
 • skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning

Deltagarna på konferensen hade framför allt många frågor om HFDs dom 20170620 mål nr 278-12, som handlar om att uppdrag som styrelseledamot ska beskattas i inkomstslaget tjänst.

Här finns Pia Blank Thörnroos presentation

IMG_3242

 

Näste talare var Jan-Åke Jernhem, som inledde sitt första pass för dagen genom att gå igenom hur man redovisar representation rätt, vilka principer som gäller för representation och vad det finns för olika alternativ av representation. Han gick igenom extern representation, intern representation, omedelbart samband, tidssamband, ortssamband och personsamband. Han beskrev även att representationstillfällen begränsas av en affärsförhandling och därför kan ske flera gånger per dag.

IMG_3284

 

Jan-Åke Jernhem beskrev även ”konferensen” ur ett skattemässigt perspektiv och hur konferensen blir avdragsgill.

– Konferenser är inte representation utan kurs och utbildning, poängterade han.

Han fortsatte sin föredragning efter lunchen och benade då bland annat ut vad som gäller kring personalgåvor, skattepliktiga förmåner, dispositionsrätt och förmåner av begränsat värde. 

Här finns Jan-Åke Jernhems presentation

På vad ska moms redovisas? Det berättade Annika Nordqvist från Grant Thornton.

IMG_3286

 

Hon berättade om de nya reglerna för representation utifrån momsperspektivet och lyfte aktuella frågeställningar för koncerner.  Hon gick även igenom avdragsrätt i blandad verksamhet, utlägg, fakturor och den momsreform som EU-kommissionen har föreslagit.

Här finns Annika Nordqvists presentation

 

IMG_3292

 

– Jag är inte här för att ge er en bra avslutande känsla utan för att ge er magknip! Så inledde konferensens sista föreläsare, Anders Björkenheim, sin skrämmande men viktiga föreläsning om företagsbedrägerier, id-kapningar och annan ekonomisk brottslighet.

Han gav svindlande exempel på hur aktiebolag bildas för att användas i kriminell verksamhet, hur lätt det är att skapa falska identiteter och gav flera konkreta exempel.

IMG_3300

 

Representation och förmånsbeskattning avrundades med mingel för dem som så önskade!

Tack alla föreläsare och tack alla ni som trotsade det fuktiga, bistra vädret och kom till årets konferens!

IMG_2874

Många momsnyheter på Ekonomi- och redovisningsdagen

2017-10-26 Lotta Eriksson

Ekonomi- och redovisningsdagen 2017 på Fotografiska, den 25 oktober, inleddes med Skatteverkets nyhetstimme. 

Pia Blank Thörnroos rivstartade genom att ge en bild av de förändringar som föreslås i regeringens budgetproposition och som väntas gälla från den 1 januari respektive den 1 juli 2018, bland annat den ändrade beräkningen av bilförmån, det utvidgade växa-stödet och lättnader i beskattning av personaloptioner. Det sistnämnda beskrev hon som en "jättestor förändring".

– Reglerna införs för att göra det lättare för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner. Reglerna innebär att förmånsbeskattning av personaloptioner avskaffas om vissa villkor är uppfyllda, poängterade hon bland annat.

IMG_2876

 

Pia Blank Thörnroos gick även igenom SINK, alltså Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta - som höjs med fem procentenheter, från 20 till 25 procent, den föreslagna sänkta skatten för pensionärer och den nya skattereduktionen för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning.

– Dessutom föreslås det slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård från den 1 juli nästa år. Det är bra att veta så att man kan informera sina anställda att det blir skattepliktigt, betonade hon.

– Skattereduktion för fackföreningsavgift har vi haft förut och nu ska det införas igen, den uppgår till 25 procent av medlemsavgiften som medlemmen betalat under året, om avgiften är minst 400 kronor.

Och sedan nämnde hon det som hon beskrev som "årets höjdare" - vad är en "normal" lunch?
– Har ni tänkt på vad dyrt det har blivit att äta lunch ute, det följer inte konsumentindex på något sätt. Det kommer ni också märka. 94 kronor i medel för en lunch är inte jättemycket. Föreskriften för kostförmån, SKVFS 2017:11, beslutas den 30 oktober. Enligt den höjs förmånsvärdet för dagens lunch med fyra kronor.

Något som hon beskrev som en glad nyhet var dock att maximibeloppet vid tjänsteresa i Sverige höjs till 230 kronor.

Pia Blank Thörnroos sade sedan att arbetsgivardeklaration på individnivå kommer allt närmare och enligt förslag införs den 1 juli 2018, för företag som är skyldiga att föra personalliggare och den 1 januari 2019 för alla andra som betlalar ersättning för arbete.

– Nu ska vi ut med Skatteverkets gamla pulserade varma hjärtat, göra en hjärttransplantation och ta in arbetsgivardeklaration på individnivå, sade hon.

Hon avslutade med en kort genomgång av hur det går med den skattefria friskvården och påpekade att "Skatteverket verkar för att det ska vara lätt att göra rätt!"

Trender inom moms
– Moms är kul, eller hur? inledde Eva Velin och fick ett samstämmigt medhåll från deltagarna på Ekonomi- och redovisningsdagen.

Hon belyste sedan nyheter och aktuella frågeställningar inom momsområdet, bland annat momsavdrag vid ny-, till- eller ombyggnad och MOSS, elektroniska tjänster.

– Huvudregeln är lokal momsregistrering och lokala momsdeklarationer, med undantaget MOSS-redovisning (mini-one-stop-shop). Det redovisas i en ny momsdeklaration till Skatteverket i Sverige, förklarade hon.

– Många företag tycker detta är jättejobbigt. Först ska man avgöra vad som är elektronisk tjänst och sedan ska man veta momssatsen i alla länder.

IMG_2886

 

Eva Velin beskrev också utlägg och vidarefakturering och gick igenom en rad vanliga fällor och fel i momshanteringen, bland annat:

 • att moms läggs på hyra fast kriterierna inte är uppfyllda (fastigheter)
 • att moms debiteras trots byggtjänst till byggföretag
 • att varuomsättningen beskattas i fel land och/eller av fel skattskyldig
 • att avdragsförbudet för moms avseende bilinköp och billeasing inte beaktas, särskilt vid korttidshyra
 • att avdrag sker för moms som inte är avdragsgill, exempelvis representation
 • att fakturering av presentkort redovisas fel
 • att utlägg inom koncerner hanteras felaktigt

Eva berättade även att hon står inför ett stort och spännande uppdrag. Inom kort ska hon flytta till Qatar och införa moms i sex arabiska länder; Förenade Arabemiraten, Qatar, Bahrain, Saudiarabien, Kuwait och Oman.

Hållbarhetsrapportering bra för affären

– Det är inte så många nyheter inom redovisning i år, konstaterade Therése Henningsson från Grant Thornton när hon äntrade scenen efter lunchen på Fotografiskas restaurang.

Hon berättade dock om den nya lagen om hållbarhetsrapportering, som ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari i år. Lagen innebär att alla större företag ska upprätta en hållbarhetsrapport med de icke finansiella upplysningar som behövs för att förstå företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenser av verksamheten. Det kan handla om information som rör miljö, sociala förhållanden, personal, hur  man motverkar korruption och motsvarande.

Med "större företag" menas de, som de senaste två åren, har haft en nettoomsättning som uppgår till mer än 350 miljoner kronor, en balansomslutning som uppgår till mer än 175 miljoner kronor och ett medelantal anställda som är mer än 250 personer.

En hållbarhetsrapport ska bland annat innehålla affärsmodell, hållbarhetspolicy, risker och riskhantering och annat som är relevant för verksamheten.

– Många som inte är tvingade att göra hållbarhetsrapportering gör det ändå för affären, alltså inte för att följa lagen, poängterade Therése.
– Ansatsen är att upptäcka affärsmöjligheter, öka avkastningen och att bygga företagets varumärke.

IMG_2905

 

Hon gick också kort igenom den utredning som presenterades i våras, som justitiedepartementet hade beställt, kring stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden.

– Det stärka konsumentskyddet är viktigt för både enskilda bostadsrättsköpare man också för bostadsrättsföreningar, samhället i stort, byggföretagen, fastighetsmäklarna och kreditgivarna, sade hon - innan hon gick in på IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, och IFRS 9, Finansiella instrument, som ersätter IAS 39. Båda träder i kraft den 1 januari 2018.

K3 före K2 alla dagar
Caisa Drefeldt från KPMG i Göteborg berättade sedan, i ett samtal med dagens moderator Patrick Grimlund, om den första säsongen med nya K2.

Hon har i en krönika tidigare i år påpekat att flera av de aktiebolag och ekonomiska föreningar som tillämpade "gamla K2" inte har insett att BFNAR 2016:10 K2 innehåller flera förändringar i jämförelse med den norm som de tidigare tillämpade.

Framför allt, menar hon, gäller det egenupparbetade immateriella tillgångar och den strikta regeln om tillkommande utgifter som avser byggnader.

Ett problem kan vara kompetensbrist, medgav hon och rekommenderade:
– Läs vad bokföringsnämnden skriver! Själv är jag nördig och läser varje "propp" men det behöver man inte göra. Däremot är det viktigt att hänga med när det händer något i Årsredovisningslagen.

IMG_2906

 

Caisa Drefeldt nämnde även den redovisningsutredning som blivit genomförd lagmässigt, när ÅRL ändrades senast, och berättade att det kan tillföras ytterligare en kategori när del två av utredningen kommer, nämligen "mikroföretag".

Hon sade att K2 på sikt kan bli regelverket för mikroföretag och att hon tror att K2 kommer finnas kvar.

– För små företag behöver det inte vara så komplext, påpekade hon - men underströk hon tycker att K3 går före K2 alla dagar i veckan!

Arbetsglädje ger resultat på sista raden
Tid är viktigt för Leila Karchaoui, redovisningschef och financial controller på Apoteket Kronan. Hon uppmanade konferensens deltagare att uppskatta varje sekund av sina liv.

– Själv säger jag ja till allt som är roligt i livet, kommenterade hon.

IMG_2915

 

Sammanfattningsvis är relationer, balans, empati, att kunna lyssna och reflektion viktiga ingredienser för att skapa och känna arbetsglädje, enligt Leila Karchaoui, som på ett inspirerande och berörande sätt delade med sig av sina personliga och professionella erfarenheter.

– Varje frisk människa har en diamant. Var känslig men ha kontroll på dina känslor. Ladda dina egna batterier, inte bara mobiltelefonens! Boka in tid i outlook för reflektion och förbättring, stanna upp och prioritera ibland. Vad är viktigast nu? Arbetet blir ju aldrig klart, det vet ju ni ekonomer! poängterade hon bland annat.

Ett av hennes råd på vägen är att fokusera på resultat, utveckling och upplevelse i allt man gör.

Bolag - den nya tidens kofot
Ekonomi- och redovisningsdagen 2017 avrundades med en mycket tänkvärd och möjligen litet "otäck" redogörelse av den nya tidens brottslighet i form av ekonomiska bedrägerier.

Anders Björkenheim berättade bland annat hur man genomskådar falska årsredovisningar och - framför allt - hur vanliga sådana är.

IMG_2920

- Det görs, enligt Brå, 559 polisanmälningar om bedrägerier varje dag, 503 av dem är internetrelaterade och läggs ner. Kvar blir 56 anmälningar per dag, betonade han.

Anders beskrev sedan "affärsidén" med att begå kreditbedrägerier, hur enkelt man kan skapa falska identiteter och visade även exempel på vd-bedrägerier, spoofade mejl och hur lätt (och billigt) det är att "kapa en hemsida" i bedrägliga syften.

Konferensen avslutades med mingel och nätverkande och vi på Företagsuniversitetet har all anledning att tacka alla som föreläste och delade med sig av sina kunskaper på ett sådant inspirerande sätt och - förstås - alla ekonomer som trotsade regn och rusk och tog sig till Ekonomi- och redovisningsdagen 2017!

Repoförmån

Hel dag om representation och förmånsbeskattning

2017-09-19 Lotta Eriksson

Trots de slopade avdragen för måltidsrepresentation kvarstår en mängd frågetecken kring representation. Dessa ska experten Jan-Åke Jernhem från Skattehuset räta ut under heldagskonferensen Representation och förmånsbeskattning på Playhouse i Stockholm, torsdagen den 7 december.

Playhousesalong (2)

Programmet för den uppskattade årliga konferensen är nu klar och förutom en djupdykning i hur man redovisar representationen rätt och nyheterna kring förmånsbeskattning blir det en spännande föreläsning om vilka momsfällor man bör undvika och hur man ser det som inte syns, dvs hur du identifiera (och förstås hantera) bolagsbedrägerier, falska aktiebolag, falska årsbokslut och andra ekonomiska risker.

Dessutom kommer Pia Blanck Thörnroos från Skatteverket tillbaka och ger en aktuell bild över skattefrågor och beloppsgränser. Alla som var med i fjol minns att hon är en duktig föreläsare med stor sakkunskap på området. Hon svarar gärna på frågor från publiken också.

Moderator och värd för dagen är även i år TV-profilen Patrick Grimlund, som ger en del betraktelser, bland annat från Lyxfällan på TV3.

Konferensen arrangeras i år på Playhouse på Drottninggatan i Stockholm (tidigare Reginateatern) och inleds klockan 9.00 med kaffe. Efter konferensen blir det ett kortare mingel med suveräna tillfällen att nätverka med kollegor och andra konferensdeltagare.

Varmt välkomna till en högaktuell konferens inför 2018! Läs mer och boka din plats här!

Ekoredo

Bantad men fyllig konferens - Ekonomi- och Redovisningsdagen

2017-09-13 Lotta Eriksson
Patrick Grimlund

Det högrelevanta programmet för Ekonomi- och Redovisningsdagen är färdigt och utskickat till alla som arbetar på landets ekonomiavdelningar. Den 25 oktober 2017 på Fotografiska i Stockholm bjuder vi på kunskap i olika former, under värdskap av TV-profilen Patrick Grimlund.

Konferensen inleds klockan 10.00 och först bjuds en nyhetstimme med Skatteverket. Taktpinnen håller Pia Blanck Thörnroos i, en otroligt kunnig och uppskattad föreläsare. Hon är också öppen för frågor från publiken.

Efter skattenyheterna är det dags för momshantering. Momsexperten Eva Velin informerar om nyheter och trender på momsområdet och ger praktiska exempel som alla har direkt nytta av i sitt arbete.

Efter lunch får vi möta Therése Henningsson, auktoriserad revisor, som ger en tydlig bild av de redovisningsnyheter vi står inför, innan det blir ett aktuellt samtal mellan Patrick Grimlund och Caisa Drefeldt om nuläget och framtiden för K2.

Leila_Karchaoui_liten

Ekonomi- och Redovisningsdagen ska förstås innehålla både kunskaper och inspiration. Därför blir det även en tänkvärd och inspirerande föreläsning av Apoteket Kronans redovisningschef och financial controller, Leila Karchaoui. Hon fick stort gehör när hon talade på Controller 2017 i våras och kan med sina kloka ord ge några råd på vägen, i tider av förändring.

- Jag vill sprida kunskap och inspiration genom att bland annat fokusera på tid, energi och resultat, berättar hon.

Konferensens sista punkt är ett måste för landets ekonomer. Anders Björkenheim berättar då hur man identifierar och hanterar den nya tidens raffinerade bolagsbedrägerier, falska aktiebolag, falska årsbokslut och möter andra ekonomiska risker.

Ekonomi- och Redovisningsdagen har i många år varit en tvådagarskonferens. Företagsuniversitetet har dock i utvärderingarna sett att tiden är en trång sektor för alla som arbetar med ekonomi och har därför kortat konferensen till en dag.

Det blir följaktligen ingen middag mellan två konferensdagar men det bjuds i stället ett förstärkt mingel efter konferensdagen, så att man hinner nätverka och byta erfarenheter - med varandra och andra - i den fina miljön på Fotografiska! Det blir kul att träffas igen!

Läs mer här

 

Spara

Controller 2017 med fokus på kommunikation

2017-05-18 Lotta Eriksson
Fotografiskas frukost

Onsdagen den 17 maj var det dags för Controller 2017 i Stockholm. Deltagarna, som kom från när och fjärran, möttes av Fotografiskas fina frukostsmörgåsar och yoghurt och därefter av ett sprudlande digitalt introduktionsnummer på de två stora skärmarna i konferenslokalen.

intro

Patrick Grimlund, moderator och värd, berättade litet om sitt arbete med TV-programmet Lyxfällan innan han bjöd upp Jan Lindvall på scenen. Jan är docent vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och har bland annat skrivit flera böcker om controller-rollen. Nu tog han tillfället i akt att prata om hur controllerrollen måste ta sikte på framtiden och utvecklas i takt med tidens tand.

Jan_Lindvall1

– Det är inte en revolution, utan en evolution på gång, underströk han, och informerade om den pågående och framtida digitaliseringen och robotiseringen. Han berättade att controllerns förmågor i framtiden därför måste anpassas efter detta och kombinera såväl hårda som mjuka värden. Framtidens controller behöver exempelvis vara bra på komplex problemlösning, kritiskt tänkande, vara kreativa och självgående och dessutom bra på att samarbeta. Dessutom måste de ha någon form av serviceorientering, vara redo att kompromissa och framför allt vara flexibla.

Använd liknelser och tänk på vem du ska informera
– Det som slår mig är hur brett controlleryrket är och att man måste bli både bredare och mjukare i framtiden för att man ska sticka ut i mängden, kommenterade Patrick Grimlund. Han lämnade sedan över ordet till retorikexperten David Loid, som gav en rad tips om hur man kommunicerar ekonomiska begrepp och sammanhang för de som inte är ekonomer i organisationen.

Han underströk bland annat vikten av att bygga förtroende över tid. Han menade att ekonomer generellt är väldigt duktiga på fakta och statistik men kanske inte lika bra på att göra liknelser för att få andra att förstå.

– Liknelser öppnar upp för att bygga förtroende, tipsade han och gav själv exempel på just detta i flera liknelser, som många kände igen sig i.

David_Loid3

Enligt David Loid är det också viktigt att förstå skillnaden mellan individualister och kollektivister och att anpassa sin kommunikation därefter, för att få folk att förstå vad man vill förmedla.
– Aggregerad information behövs för att skapa förändring och detaljerad information för att skapa förståelse, underströk han.

Enligt hans sätt att se är ekonomens nya roll att hjälpa mottagarna att sammanställa, förstå och bearbeta ekonomisk information.

"Tänk som brottslingen"
– Man måste ta risker för att tjäna pengar. Det poängterade Ulf Rönndahl. Men – inte nog med det; man måste framför allt identifiera och förstå vad som är skyddsvärt i företaget och inse att risker är färskvara!

Ulf_R

Ulf Rönndahl, som tidigare bland annat varit säkerhetschef/risk manager på Telenor, informerade under sin högintressanta och relevanta programpunkt om hur man kan identifiera och upptäcka intern brottslighet, underströk vikten av bakgrundskontroller vid rekrytering av nyckelpersoner, särskilt av alla med hög attesträtt och förklarade också riskerna och kostnaderna med ett skadat varumärke.

Dessutom beskrev han projektet ”tänka som tjuven”, där 20 medarbetare på olika nivåer intervjuades om vilka svagheter de kände till i företagets processer. Utifrån svaren kunde ”hålen” i systemen identifieras och kvantifieras – och dessutom täppas igen.

– Gör noggranna analyser av de incidenter som inträffar, så att ni hittar de bakomliggande orsakerna och gör riskbedömningar över vilka funktioner som kan vara en hög riskgrupp. Det är bland annat där det finns störst möjligheter att begå interna brott, exempelvis inköpsfunktioner, funktioner som hanterar utbetalningar, belöningssystem i säljorganisationer och funktioner där betalningar sker till tredje man, konstaterade han.

Lyssna och fira - gasa och bromsa!
Efter lunch – särskilt när den är så god som den är på Fotografiska - är det lätt att hamna i ”paltkoma”. Det fanns dock ingen möjlighet till det denna dag, eftersom Apoteket Kronans financial controller och redovisningschef Leila Karchaoui äntrade scenen med energi och inspiration som heter duga! Hon framhöll vikten av att ha och känna arbetsglädje och ändå nå resultat.

– Det är till exempel viktigt att som controller lyssna noga, för att veta vad som behövs och vad vi behöver jobba med! Så aktivera ert lyssnade! uppmanade hon.

Leila4

Några av hennes andra råd var:
* Se till att du vet vad som förväntas av dig.
* Var exceptionell! Tankar går inte att mäta, det gör handlingar!
* Hitta era "happy pills" - alltså det i vardagen som ger er energi
* Säg nej till gnällkulturen på ert arbete
* Hantera frustrationer, de kan skapa resultat.

Leila3

Enligt Leila är ”skillnaden som gör skillnad” reflektion. Därför tipsade hon om att boka in reflektionstid i kalendern. Och ett annat nyttigt råd var; ”FIRA MER!”

– Det kan vara allt från high-fives till lyxiga konferenser – det behöver inte kosta mycket, utan det handlar om att lämna en känsla hos människor. Då utsöndras dopamin och det ger bättre minne, gör att man blir mer kreativ och då får vi bättre produktivitet på vårt arbete.

– Gör alltså det där lilla extra som controller varje dag för att få hundra procent supernöjda medarbetare och fira allt som går att fira! avslutade hon sin inspirerande och tänkvärda föreläsning.

Verksamhetsstyrning och nyckeltal
Simon Falk, CFO på Mr Green gav sedan - i ett samtal med Patrick Grimlund - sin syn på verksamhetsstyrning;

Jag tror på få begripliga nyckeltal kopplade till försäljning, som kan mätas dagligen. Sedan vill jag gärna att de går att bryta ner i en underliggande trädstruktur, sade han bland annat.

Simon3

Simon Falk underströk också att han tror på att ”benchmarka” nyckeltal mot varandra - men mer på månadsbasis

– I samband med månadsbokslut tror jag på sedvanlig analys av kostnadsposter och resultatet. Jag tycker också om att titta på olika resultatmått och att dela kostnadsposter med intäkter till nyckeltal. Ofta kan man hitta konstigheter när man gör det. Jag vill också ha korta aktionorienterade kommentarer från verksamheten och ansvariga.

Simon Falk beskrev även den två år långa resan att börsnotera Mr Green.

Det är mycket arbete kring rutiner, compliance, policys, ordning och reda. Det tar också mycket tid att ta fram ett prospekt som beskriver bolaget, risker, marknaden, finansiell data över flera år, kommentarer och annat, berättade han.

Styrning med rullande prognoser
Bengt Vernerson, som bland annat ingått i ett examensarbete från Lunds Universitetet kring "Styrning med rullande prognoser", slog i sin föreläsning fast att man aldrig vill göra något annat om man väl börjar med rullande prognoser.

Höganäs är en världsledande tillverkare av metallpulver med kunder i 75 olika länder och valde i slutet av 2008 att lämna den traditionella budgeten för att i stället gå över till rullande prognoser. Den främsta anledningen var att mycket tid lades ned på att göra en budget som snabbt blev inaktuell.

Beng1

Bengt Vernerson, som är Senior Group Business Controller, beskrev varför skiftet skedde, hur det gick till och vad det har lett till;

– Vi valde att vara modiga och gå över till rullande prognoser, eftersom vi såg så stora nackdelar med att jobba med budget.

Bland nackdelarna nämnde han gammal data, onödiga detaljer och tidskrävande processer.
– Rullande prognoser ger en mer dynamisk styrning som dessutom är uppdaterad hela tiden, poängterade han.

Höganäs modell innehåller sex olika komponenter; mål, strategi, ”targets”, planering, prognoser och rapportering. Målen är långsiktiga och övergripande för hela organisationen. Strategin, som sträcker sig tre år framåt och uppdateras årligen, fokuserar främst på hur målen ska uppfyllas.

Bland fördelarna som Bengt Vernerson nämner finns att kommunikationen och samarbetet inom företaget förbättrats och att medarbetarna har en bättre uppfattning om vad som händer och hur framtiden ser ut.

Bengt3

– I dag är vi snabbare, mer flexibla och förstår verksamheten bättre, summerade han - och blev livligt uppvaktad av intresserade och nyfikna åhörare, efter sin föreläsning.

Den alltid fängslande kommunikationsexperten, coachen och krishanteraren, Elizabeth Kuylenstierna, bjöd avslutningsvis på fem väldigt inspirerande och konkreta verktyg för att bli ännu bättre på att hantera konflikter.

EK17

 
Hon tipsade bland annat om att själv ta initiativ för att reda ut konflikter och att vinna över sina rädslor och – kanske framför allt - förstå andras rädslor och behov av att bli sedda.

EK3

 

Med det passar vi på att tacka alla som kom till en heldag för controllers som innehöll lika delar kunskap, verktyg och inspiration! Hoppas vi ses igen, 2018!

Controllerframsida

Äntligen dags för Controller igen

2017-03-24 Lotta Eriksson

I fjol startade Företagsuniversitetet heldagskonferensen Controller och nu är vi igång igen! Onsdagen den 17 maj bjuder vi in landets alla controllers till en fullspäckad tema- och inspirationsdag.

Vi läste fjolårets väldigt fina utvärderingar noga och har försökt att skruva till programmet efter de reflektioner och tips som vi ändå fick. Det är bland annat därför som årets konferens går av stapeln i mitten på maj!

Vi håller även i år till på Fotografiska i Stockholm och TV-profilen Patrick Grimlund kommer tillbaka som moderator. Däremot är förstås programinnehållet helt nytt, även om vi även denna gång bjuder på såväl fakta och konkreta tips som inspiration.

Vi kommer att få höra vad framtidens controller behöver utveckla för förmågor för att kunna stödja beslutsfattandet och företagets strategiska frågor. Vi kommer också att få lära oss vilka risker vi förmodligen utsätts för i vårt jobb och vi får höra två konkreta case kring anpassad verksamhetsstyrning och rullande prognoser.

Dessutom har vi satt fokus på kommunikation. Det innebär att vi dels kommer få lära oss hur vi ska prata om ekonomi så att även de som inte är insatta förstår budskapet och dels att vi av en expert, Elizabeth Kuylenstierna, ger oss verktyg för bättre konflikthantering.

Många som besökte Controller i fjol, har tidigare fått Företagsuniversitetets kurs Diplomerad Controller. Det har också Leila Karchaoui gjort. Hon är i dag financial controller och redovisningschef på Kronans Apotek och kommer under årets konferens att prata om hur en controller genom att vara nyfiken, ligga ett steg före och tänka utanför boxen, kan bidra till framgång och bättre resultat - och samtidigt sprida glädje och inspiration.

Controllerframsida

Golf – motion av enklare slag eller inte?

2016-11-11 Lotta Eriksson

Det drar ihop sig till Representation och förmånsbeskattning, en heldagskonferens för alla som arbetar med ekonomi, lön och personal. Årets konferens genomförs på Berns i Stockholm, torsdagen den 8 december, och ett par av årets höjdpunkter är när Constantina Boberg kommer tillbaka för att prata om beskattning av förmåner och när Kristina Karlén informerar om alla nyheter på löneområdet.

 
Beskattning av personalvårdsförmåner är komplext. Det vet Constantina Boberg, som är auktoriserad skatterådgivare vid Ernst & Young. Hon är dock expert på att förklara hur begreppen hänger ihop:

– Det är ett komplext område och jag hoppas att jag kan öka förståelsen för hur allting hänger ihop, såsom till exempel vart representation hamnar när man pratar förmåner. Jag vill ge en struktur och beskriva hur dessa kostnader ska hanteras av arbetsgivarna, beskriver hon.

Constantina_Boberg

Constantinas föreläsning kommer bland annat att omfatta allmänna principer om förmånsbeskattning, skattefria personalvårdsförmåner, vad som gäller för kostnader avseende arbetsredskap, arbetskläder och motion men också reglerna kring personalrabatter, utbildning och gåvor.

Hon har deltagit på Representation och förmånsbeskattning två gånger tidigare, senast i fjol, och även om det inte har skett några stora och revolutionerande förändringar inför 2017 så har vissa belopp uppdaterats.

– Dessutom har det kommit ett förhandsavgörande från Skatterättsnämnden som är spännande och som jag kommer att informera om, aviserar hon.

– Det handlar om huruvida friskvårdsbidrag till ett medlemskap på en motionsanläggning som inkluderar exempelvis relaxavdelning och hälsodrycker ska ses som en skattefri förmån eller inte. Avgörandet tar även upp frågan om golf numera ska betraktas som motion av enklare slag.

– Det finns skiljaktigheter i nämnden och Skatteverket har dessutom överklagat förhandsbeskedet, men jag kommer förklara mer under konferensen, fortsätter hon.

Vilka hoppas du kommer på Representation och förmånsbeskattning?
– Alla som kommer i kontakt med de här frågorna borde komma och ställa alla frågor de har. Det finns ju tusen frågor kring representation och personalvårdsreformer!

Vad tror du att du kan bidra med?
– Jag hoppas klargöra mycket, så att alla lämnar Berns med en bra struktur för förmånsbeskattning i huvudet.

– Det som gör de här frågorna komplexa är att det är svårt att hålla isär begreppen. De går in i varandra.  Ska till exempel en lyxig räksallad behandlas som en skattefri trivselaktivitet, skattefri intern representation eller en skattepliktig förmån?

Vad får du själv med dig från konferensen?
– Jag får en massa energi av att träffa alla människor som är där. Det brukar vara en fantastisk konferens där publiken är härlig och vågar ställa frågor. Det är väldigt stimulerande att föreläsa för en publik där det blir dialog och diskussion under tiden!

Alla lönenyheter inför det nya året

Kristina_Karlen

Nya arbetsgivaravgifter, nya prisbasbelopp och nya regler om RUT-avdrag - det är några av de punkter som Kristina Karlén, författare till boken "Rätt Lön", ska belysa under konferensen.

 – Jag kommer att informera om alla nyheter nästa år. Det hänger förstås ihop med regeringens budget som tas av Riksdagen i november och omfattar bland annat nya arbetsgivaravgifter och andra belopp inom löneområdet.

– Jag kommer också att berätta om de nya bestämmelserna om RUT-avdraget, om arbetsgivarnas skyldigheter när det gäller den psykosociala arbetsmiljön och beröra nyheterna inom föräldraförsäkringen, där man tar bort jämställdhetsbonusen.

Vilka tycker du bör komma på årets konferens?
– Jag tror att alla som jobbar med ekonomi och löner deltar, men medarbetare och chefer från personalavdelningar, eftersom det blir mycket fokus på representation.

Vad hoppas du själv få med dig från dagen?
– Jag är intresserad av ekonomi-, löne- och personalfrågor och tycker att det är intressant att höra mer om ny lagstiftning och arbetsrätt. Jag var med och föreläste på Representation och förmånsbeskattning för några år sedan också och vet att det är en intresserad och engagerad publik, så jag förväntar mig att det blir många bra möten under dagen!

 

Läs mer om Representation och förmånsbeskattning och boka din plats här

Moms, outsourcing och skatter på agendan

2016-10-25 Lotta Eriksson

Ekonomi- och redovisningsdagarna gick under tisdagen in på andra etappen och Elizabeth Kuylenstierna tog vid där hon slutade under konferensens första dag, för att belysa vikten av att våga ta plats och positionera sig.

Sedan kom en efterlängtad programpunkt - den som momshantering.

- Moms är kul, eller hur? inledde Annika Nordqvist, expert från Grant Thornton, tillika kursledare inom momshantering på Företagsuniversitetet. Hon gav sedan exempel på vad som bland annat gäller vid utlägg och vidarefakturering, kostnadskomponenter, civilrättsliga utlägg och samordnande inköp inom en koncern eller för en klient. Dessutom skrapade hon på ytan kring avdragsrätt och internationell handel med varor.

IMG_1707

Annika Nordqvist redogjorde även för förslagen på nya bestämmelser på momsområdet och de nya fastighetsbegreppen som föreslås gälla från årsskiftet. Det föreslås också nya regler för måltidsrepresentation, höjd moms på biobiljetter samt sänkt moms på vissa reparationer (en hållbarhetsfråga), dvs tolv procent moms på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

Det finns även förslag på momsbefrielse för företag som är etablerade i Sverige,där omsättningen inom landet inte överstiger 30 000 kronor exklusive moms, under ett beskattningsår. Annika berättade även att det ska göras en översyn av momslagen. En utredning ska redovisa sitt arbete senast i april 2019.

- Outsourcing är egentligen varken ett hot eller en möjlighet, utan snarare en verklighet. Det konstaterade Helena Lustig från Visma Services, när hon äntrade scenen.
- Det handlar inte om att flytta funktionen från ett ställe till ett annat utan om att bygga framtidens ekonomifunktion, poängterade hon och gav exempel på hur man ska göra och vad man ska tänka på om man står i begrepp att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen och hur förändringen ska förvaltas över tid.

Hon rekommenderade också www.visma.se/30svar för mer information.

 

IMG_1715

Susanne Telby och Åke Berglund från Stenvalvet Fastighets AB delade därefter med sig av sina erfarenheter från när de hämtade hem ekonomifunktionen i fjol.

- Resurser och tid är viktigast och det är viktigt att förstå att det tar mer tid än man tror att ta hem redovisning, konstaterade de.

De rekommenderade också bland annat att man ska fundera över att köpa hjälp vid upphandlingen och att målbilden är väldigt tydlig.

IMG_1717

 

Marlene Blomquist från Inhouse redogjorde sedan om fjolårets undersökning bland CFO:s och de utmaningar som finns på ekonomiavdelningarna,som att ekonomer ogärna flyttar på sig, att det råder stor brist på ekonomer och att kompetenskraven ökar kraftigt.

IMG_1726

Hon informerade också om den stora ekonomundersökning som Inhouse har gjort nu under hösten - och som blev klar i fredags. Undersökningen visar bland att utveckling och lärande, kollegor och kultur samt frihet under ansvar uppges vara det bästa med ekonomers arbete.

Dessutom nämnde många av de tillfrågade ekonomerna att skapa förbättring och omväxling/variation som viktiga inslag i arbetet. Få nämnde "nära affären", "digitaliseringens möjligheter" och "de senaste systemen. Det betyder dock inte att de frågorna är viktiga, underströk Marlene Blomquist.

Det som motiverar ekonomer - enligt undersökningen - är utveckling, kollegor och en kultur som främjar utveckling samt att man vill göra skillnad och ha uppskattning. Det sämsta med arbetet uppges vara arbetstid/stress, utvecklingsbehov, ineffektivitet och bristande möjligheter för karriärutveckling.

Under måndagen fick deltagarna svara på ett antal frågor kopplat till detta och Marlene hade summerat svaren. Det bästa med arbetet, enligt konferensdeltagarna, är utveckling, ledarskap (35 procent svarade det och har alltså bra ledare) och kollegor.

- Om ni inte får utveckling i dag - kräv det. Det är viktigt att utvecklas och öka sin kunskap. Och får ni inte det ändå; byt jobb - för ni vill ju utvecklas, summerade hon.

Den blå rutan visar vad konferensdeltagarna tycker och den vita rutan vad ekonomundersökningen visat:

IMG_1736

Vad är det bästa med ditt arbete? Utveckling-ledarskap-kollegor tyckte konferensdeltagarna och utveckling-lärande, kollegor och kultur och frihet under ansvar tyckte de intervjuade i den stora ekonomundersökningen.

IMG_1738

Vad är en attraktiv arbetsgivare för dig? Kollegorna och frihet under ansvar tycker konferensdeltagarna - utveckling och kollegorna tycker ekonomerna i undersökningen.

IMG_1739

Vad är det sämsta med ditt arbete? Otydliga mål, ineffektivitet och arbetstiden enligt konferensdeltagarna - Arbetstid/stress, det finns utvecklingsbehov, ineffektivitet och bristande möjlighet på utveckling enligt ekonomundersökningen.

Programpunkten före lunch bjöd mer hårdvaluta för konferensdeltagarna; Yngve Gripple från Skatteverket gav exempel på nya skatteregler och förmånsbeskattning inför 2017.

IMG_1742

Han nämnde bland annat den slopade avdragsrätten för måltider vid representation och förtydligade att det inte är skattefritt att arrangera after work/fredagsöl. Han informerade också om att gränsen för reseavdraget höjs från 10 000 kronor till 11 000 kronor vid årsskiftet och gav en aktuell bild av reglerna kring bilförmån för miljöbilar.

Yngve gick också in på skattefri friskvård, det är regler som har funnits länge men som har blivit svårare att tillämpa eftersom det kommer nya varianter på friskvård hela tiden, menade han. Golf, ridning, utförsåkning och segling godkänns, som bekant, inte som friskvårdsaktiviteter men det pågår ett ärende kring just detta nu och Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra frågan, beslut kommer i bästa fall före årsskiftet.

Konferensens avslutande föreläsare, en av landets mest efterfrågade talare, Olof Röhlander intog så scenen och kommenterade att det nya inneordet är "njutarbete", det vill säga att man ska leva efter "business WITH pleasure" snarare än den äldre inställningen "business BEFORE pleasure". 

IMG_1748

- Gör njutning för njutningens skull, rekommenderade han och påpekade exempelvis att din plats i syskonskaran visar hur du är på arbetsplatsen, som medarbetare och chef, och hemma.

- Det goda livet är i realiteten lust, passion och vilja. Och tiden är värdefull och tiden är kort, konstaterade han.

Enligt Olof Röhlander har leverans- och förändringskraven ökat med tiden och det är därför extra viktigt med tillfällen och omständigheter då man inte behöver leverera, man ska alltså vinnlägga sig om att hitta en andningspaus som passar just en själv.

För att må bra och ha ett gott liv, manade han till reflektion, lyfte fram vikten av vänskap och av frihet - som inkluderar att få misslyckas på jobbet.

Ekonomi- och redovisningsdagarna avslutades efter den inspirerande dragningen av Olof, med kaffe och nätverkande.

Tack för att ni kom på Ekonomi- och redovisningsdagarna och gör som Olof råder; njutarbeta så gott det bara går!

Ekonomi- och redovisningsdagarna är i gång

2016-10-24 Lotta Eriksson

Ett stort antal deltagare från när och fjärran har - denna mörka och kalla höstdag - kommit till Clarion Hotel Sign i Stockholm för att vara med på årets upplaga av Ekonomi- och redovisningsdagarna.

IMG_1634

Vi rivstartade direkt efter lunch med en högaktuell och relevant föredragning av redovisningsexperten Eva Törning från Grant Thornton, som levererade redovisningsnyheter 2017 som en "jorden runt-resa på 80 dagar", det vill säga rätt komprimerat men uppskattat!

IMG_1647

Konferensens moderator, Elizabeth Kuylenstierna, kände igen några av deltagarna från i fjol. Hon ledde också den lilla informella trendspaningen, där deltagarna fick vara med och tycka till om sin arbetsmiljö via en app i mobiltelefonen.

Efter en kort bensträckare var det dags för Jan Hansson - med den något komplicerade titeln Vice President Collection Klarna och CEO Ident Inkasso. Han förklarade varför det tar litet längre tid att få betalt från företag i vissa länder och gav också konkreta tips på hur man ska skicka fakturor till exempelvis Tyskland och Storbritannien.

IMG_1653

Det serverades kaffe med godsaker, innan börsanalytiker Peter Malmqvist intog scenen.

IMG_1665

Han lovade att visa fler kurvor per minut än vad vi är vana vid och satte sedan igång den hisnande resan bland röda, grå och svarta kurvor som åskådliggjorde konjunktur, tillväxt, bostadspriser, oljepriser och inflation - på sitt lättförståeliga och underhållande manér.

IMG_1671

- Grattis, ni jobbar i den bästa av alla världar. Vi jobbar i en fantastisk ekonomi just nu. Bättre än så här kan det inte vara! avrundade han, sedan han förklarat att den svenska konjunkturen just nu är "kanonbra"!

Den första konferensdagen avslutades med en kort föredragning av Elizabeth Kuylenstierna kring hur man positionerar sig på arbetsplatsen. Hon pratade bland annat om olika självbilder - det verkliga jaget (hur jag faktiskt beter mig), ideal-jaget (hur jag skulle vilja vara) och spegel-jaget (hur jag tror att andra tycker och tänker om mig).

Ofta hänger inte bilderna ihop, utan det bli en splittrad självbild.En harmonisk självbild skapas när alla självbilderna kopplar i varandra. Det kan man uppnå genom att man reflekterar över hur man agerat under dagen, om det går att sänka sina ambitioner utan att skämmas och genom att ställa några frågor kring vad andra tycker om mig och det jag åstadkommit.

- När jag får en harmonisk självbild - med realistiska förväntningar på mig själv - stärker jag min självkänsla, min självrespekt och mitt självförtroende. Det är ett fint sätt att jobba på för att stärka upp sig själv. Man behöver bara lita på sig själv, poängterade hon bland annat.

IMG_1675

När klockan närmade sig halv sex avslutades den formella delen och mingel med dryck och middag i bankettsalen stundade! Och vem vet - det kanske väntade någon överraskning också...

Exklusiv rapport om ekonomer presenteras snart

2016-10-09 Lotta Eriksson

Är tidsbrist en av dina utmaningar? Vilken är i så fall din största tidstjuv? Det kan vara exempel på några av de frågor som lyfts i den undersökning som just nu görs bland landets ekonomer. På Ekonomi- och redovisningsdagarna avslöjas resultatet av undersökningen, exklusivt för konferensdeltagarna.

 

Marlene_Blomquist

Hur har ekonomernas arbete förändrats de senaste 10-15 åren? Har kraven ökat och vilka konsekvenser får det?

Dessa och andra frågor kan komma att få sina svar på Ekonomi- och redovisningsdagarna, då Marlene Blomquist från konsult-, rekryterings- och bemanningsföretaget Inhouse presenterar de pinfärska resultaten från en helt ny undersökning, som pågår just nu.

Än så länge kan hon inte berätta något om resultaten men hon avslöjar att frågorna i undersökningen bland annat är kopplade till attraktiva arbetsgivare och trivsel.

– Undersökningen görs genom djupintervjuer med 24 ekonomer och ett tiotal CFO:er. Den fokuserar på vad som är viktigast i arbetet och vad man som ekonom saknar, säger hon.

Det är inte första gången Inhouse gör en stor undersökning. Det sker en gång om året och i fjol handlade den om CFO:ers arbetssituation. Analysen av den undersökningen har presenterats i år och den nya undersökningen med fokus på ekonomer, kommer att visas i olika sammanhang under 2017.

– Nästa år ska vi också göra en större kvantitativ undersökning som visar på olika utmaningar och skillnader mellan kandidater inom våra branschområden.

Inhouse är ett konsult-, rekryterings- och bemanningsföretag med specialistkompetens inom områdena kommunikation, business services, HR, och ekonomi. Marlene är affärsområdeschef för området ekonomi, ett av företagets tillväxtområden.

– Det som skiljer oss på Inhouse Ekonomi från andra rekryteringsföretag är vårt fokus på ekonomens drivkraft, förklarar hon.

– Vi har en intervjumetodik som fångar upp relevant drivkraft för den specifika rollen. Alla roller kräver olika drivkrafter och det tycker vi är spännande. Metoden ökar chansen för en lyckad match mellan vår kund och kandidaten.

Arbetet innebär att hon dagligen träffar och pratar med ekonomer, controllers och CFO:er och på nära håll ser aktuella trender. Därför hoppas hon kunna bidra med nya perspektiv på ekonomernas roll och arbetssituation när hon medverkar på Ekonomi- och redovisningsdagarna.

– Jag vill dela med mig av de insikter vi har och som vi nu får i den pågående undersökningen. Jag hoppas att det ska väcka nya tankar kring ekonomernas arbetssituation och vad det innebär att vara en attraktiv arbetsgivare, berättar hon.

– Och själv hoppas jag få träffa många härliga människor och fånga upp nyheter inom området.

Ekonomi- och redovisningsdagarna genomförs den 24-25 oktober på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Se hela programmet  här