Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Controller Top

Controller 

Ett forum speciellt för dig som är controller

För dig som vill uppdatera dina kunskaper tillsammans med andra. Här är möjligheten att bygga på sina kunskaper – för att gå framåt i rollen! Konferensen Controller genomförs en gång om året.

Programmet för Controller 2022 tog sikte på rollen som controller och vi fick bland annat lyssna på:

  • Verksamhetsstyrning 2.0 – förstå sambandet i organisationen - Ingvill Houmb Sjölin
  • Trenderna som påverkar ekonomiavdelningens framtid: AI – hot eller möjlighet? - "Robot-Anna", Anna Frankzén Starrin
  • "En modern ekonom leder vägen framåt" - Trine Marsdal
  • Cyberkriminaliteten ett reellt eskalerande hot – så kan vi på ekonomiavdelningen minska riskerna - Janne Olsson
  • Allra-avslöjaren som fick sina källor röjda av Allras konsult - Patrick Siegbahn

Planeringen av nästa års konferens pågår som bäst och programmet kommer att publiceras här på hemsidan allt eftersom det börjar bli klart, så håll utkik!

Nedan ser du hur programmet såg ut vid den välbesökta konferensen som genomfördes för en tid sedan.

 

Programmet nedan avser 2022 års konferens.

09.30Kaffe och registrering

10.00Välkommen till Controller!

Konferensen inleds av dagens moderator och värd, Kattis Ahlström.

10.10Trenderna som påverkar ekonomiavdelningens framtid: AI - hot eller möjlighet?

AI, automatisering och digitalisering och dess effekter påverkar arbetet nu och framåt. Här är trenderna som påverkar ekonomiavdelningens framtid. Med publiken som utgångspunkt väljer trendanalytikern Anna Frankzen Starrin ut ett antal tekniska landvinningar, som AI, big data med flera och beskriver dessa. Hur påverkas människor av trender och vilka beteendeförändringar kommer vi att möta? Och framför allt; hur påverkar det ekonomiarbetet?


Anna har arbetat som trend­analytiker och innovations­konsult sedan år 2003. I media har hon gjort sig känd som ”Robot-Anna” på grund av sitt intresse för automati­sering och digitali­seringens påverkan på företag i framtiden.

11.10Paus med förfriskning

11.30"En modern ekonom leder vägen framåt"

Nordic Choice är en av en av Nordens största hotellkedjor med över 200 hotell i Norden och Baltikum och över 14 000 anställda. Ekonomiarbetet har en tydlig inriktning; att moderna ekonomer inte ska titta bakåt på bokslut utan ha siktet inställt på framtiden och gå i framkant för att leda vägen för hela företaget. Här berättar Trine Marsdal, CFO på Nordic Choice, om sitt framgångsrika arbetssätt men också om hur två års pandemi har präglat arbetet och hur hotellkedjan nu ser på framtiden.

12.10Lunch

13.10Verksamhetsstyrning 2.0 - förstå sambandet i organisationen

Controllern har en viktig roll att fylla i organisationen och måste vara en del av helheten och samhörigheten. För att inte vara en – eller ses som en – isolerad ö som bara jobbar med siffror, bör du som controller, exempelvis bland annat ha:
•    en djupare förståelse för andra avdelningars möjligheter och utmaningar, exempelvis marknadsavdelningen eller försäljningsavdelningen
•    en bred syn på syftet med olika affärer
•    en fungerande intern dialog
•    samma syn på affären som övriga i organisationen

Detta kan du göra genom att bland ta initiativ och skapa kommunikativa flöden med andra avdelningar – men hur gör man det på bästa sätt och varför är det viktigt att leva sin affär? Här möter vi Ingvill Houmb-Sjölin som ger sina bästa insikter och tips.

14.00Framtidens controller - vilka kompetenser behövs egentligen?

Vi har i några år nu hört att framtidens controller måste vara kreativ, jobba nära verksamheten och kunna fatta komplexa beslut. Men vilka kompetenser efterfrågas egentligen och hur ska vi möta framtidens krav och förväntningar på yrkesrollen?

Christofer Seward, som är affärsområdeschef för Ekonomi och Finans på rekryterings- och konsultföretaget Inhouse, möter både arbetsgivare och controllers/ekonomichefer dagligen och har en uppdaterad syn på vilka kompetenser och förmågor som efterfrågas. I ett samtal med Kattis Ahlström ger han oss en fingervisning om hur vi kan rusta oss för samtiden och framtiden.

14.30Eftermiddagskaffe

15.00Cyberkriminaliteten ett reellt eskalerande hot - så kan vi på ekonomiavdelningen minska riskerna

Den digitala fiendens massiva attacker intensifieras och är inte sällan statsstödda. Dess konsekvenser har enormt stor skadeverkan på allmänhet, företag, organisationer och inte minst ekonomiavdelningar. Vad innebär det, vilka ligger bakom, vad gör polisen och vad kan vi på ekonomiavdelningen göra för att skydda oss?
Janne Olsson, från Polisens Nationella IT-brottscentrum och känd från TV-programmet Samhällskollaps, tar upp vad man ska göra för att minska riskerna för att bli utsatt när man arbetar på ekonomiavdelningen.

15.40Allra-avslöjaren som fick sina källor röjda av Allras konsult

Hur lyckades pensionsbolaget Allra plocka ut en halv miljard från sina kunder genom upplägg i Luxemburg, Malta och Dubai? Varför verkade hjärnan bakom upplägget sadla om till modebloggare och fredsmäklare på nätet? Och varför anlitade Allra en multikriminell person för "rådgivning"? Möt Patrick Siegbahn, grundare av Småspararguiden, som bland annat skrev mycket om Allra-affären. I samband med artiklarna blev han utsatt för ett dataintrång. Här berättar han mer om sitt arbete, hur hans digitala liv hamnade på villovägar och hur hans källor blev röjda.

16.30Controller 2022 summeras och avslutas

Konferensen avslutas med "after conference", mingel med dryck och tilltugg.

Fakta

Tid och plats

Controller 2022 ägde rum den 16 november i Wallenbergsalen, IVA konferenscenter, Grev Turegatan i Stockholm.

Konferensavgift

5 700 kr kronor exkl. moms. I priset ingår också för- och eftermiddagskaffe och lunch samt mingel.

Bokning

08-600 62 00 eller mejla konferens@foretagsuniversitetet.se.

Det är kostnadsfritt att avboka sig fram till tre veckor före konferensen. Därefter debiteras 25 % fram till en vecka före konferensen. Vid senare avbokningar debiteras fullt pris.