Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Controller

ett heldagsevent för dig som är controller

Planeringen av nästa års konferens pågår som bäst och programmet kommer att publiceras här på hemsidan allt eftersom det börjar bli klart, så håll utkik!

Nedan ser du hur programmet såg ut vid den välbesökta konferensen som genomfördes för en tid sedan.

 

Den 14 maj genomfördes Controller 2019 Fotografiska. Nu planerar vi inför 2020 års konferens. På programmet 2019 stod bland annat:

  • Beyond budgeting i teori och praktik - Knut Fahlén från Ekan Management och Martin Blåvarg från Handelsbanken
  • Bygg verksamhetsnytta med data, BI och AI – möt Jonas Lindström från Bolagsverket
  • Krafttag mot penningtvätt och finansiering av terrorism – Marie Lundberg
  • Proffsig kommunikation som skapar impact – tips från coachen, retorikexperten, Alexander Grabner Jarlung
Controller 2019

Den 14 maj 2019 var det åter dags för Företagsuniversitetets konferens för dig som arbetar som controller eller motsvarande! Vi bjöd in till en heldag på Fotografiska i Stockholm med föreläsningar och samtal på scenen som gav lika delar praktisk nytta och inspiration. Dessutom var tillfälle att knyta nya kontakter med andra controllers runt om i Sverige.

Snart börjar planeringen av 2020 års konferens, håll utkik här på hemsidan!

På programmet 2019 stod bland annat:

  • Beyond budgeting i teori och praktik - Knut Fahlén från Ekan Management och Martin Blåvarg från Handelsbanken
  • Bygg verksamhetsnytta med data, BI och AI – möt Jonas Lindström från Bolagsverket
  • Krafttag mot penningtvätt och finansiering av terrorism – Marie Lundberg
  • Proffsig kommunikation som skapar impact – tips från coachen, retorikexperten, Alexander Grabner Jarlung

Lunchen serveras i den prisbelönta restaurangen några trappor upp med utsikt över vattnet mot Djurgården, Skeppsholmen och Gamla stan.

Efter konferensen bjuder vi på mingel med dryck och tilltugg och möjlighet att besöka Fotografiskas utställningar för den som så önskar.

Program

Nedan är programmet från 2019 års Controller-konferens. Planering pågår av Controller 2020.

09.30Kaffe och registrering

10.00Välkommen till Controller 2019!

Konferensen inleds av dagens moderator, Henrik Johnsson.

10.10Beyond budgeting - i teorin

Beyond Budgeting, budgetlös styrning, Lean budgeting eller dynamisk styrning? Alternativen till hur den traditionella årsvisa budgetstyrning kan utvecklas för att möta en osäker omvärld är ett aktuellt ämne. Knut Fahlén från Ekan Management har följt nätverket Beyond Budgeting Round Table under 10 år och nyligen släppt sin tredje bok, "Dynamic Management Strategy", om dynamisk styrning.

Han ger en teoretisk bild av hur resultatet av en alltför hård budgetstyrning kan bli kontraproduktiv och hur framgångsrika företag kan göra för att situationsanpassa sina styrmodeller till något mer dynamiskt än den årsvisa fasta budgeten och därigenom nå bättre resultat.  

10.45Beyond budgeting - i praktiken

Allt fler svenska företag överger nu budgeten som styrmedel. En föregångare på området är Handelsbanken, som redan på 1970-talet släppte taget om budgeten och införde budgetlös styrning. Handelsbanken arbetar i dag varken med budget eller med prognoser. Däremot gör man löpande noggranna resultatuppföljningar, målet är att ha bättre lönsamhet än andra banker. Här berättar Martin Blåvarg, koncerncontroller/Head of Group Control, om fördelarna och utmaningarna i dag.

11.25Paus med förfriskning

11.45ModernControlling@Axis

Det svenska tillväxtbolaget Axis Communications började för ett år sedan en spännande resa inom controlling, ModernControlling@Axis. Målet var att skapa förutsättningar för bättre kommunikation inom teamet och med företagets enheter, genom interna utbildningar och ökad förståelse för företagskultur och arbetssätt. Axis växer hela tiden och har i sina rekryteringar attraherat controllers med fokus på affärstänk och förståelse för business partnerkonceptet. Parallellt pågår en förbättrad planering och prognos. Nina Altarac skildrar här vilka resultat som har uppnåtts, vilka utmaningar som kan finnas i en förändringsprocess och hur företaget går vidare för att ytterligare utveckla controllerfunktionen.

12.20Lunch

13.20”Jobba aldrig övertid”

När Jenny Gentele efter  många år som revisor, och personalansvarig chef tog steget och startade eget tillsammans med en kollega satte de upp en viktig regel som gäller alla: ”Jobba aldrig övertid”. I dag består ABC revision av sju personer och de följer regeln utan undantag. Ändå kan företaget redovisa 30 procents vinstmarginal. I ett samtal med Henrik Johnsson berättar Jenny om varför regeln är viktig och hur hon har byggt upp företaget.

13.45Bygg verksamhetsnytta med data, BI och AI

Bolagsverket har byggt upp en bra struktur för sin statistik med ett datalager och en BI-plattform som servar hela verksamheten. Dessutom har myndigheten låtit göra en utredning kring artificiell intelligens och håller nu på att bygga upp en leveransorganisation som ska klara av att utföra och integrera dataanalys i kärnprocesserna med hjälp av AI och machine learning. Här berättar Jonas Lindström, enhetschef styrning och uppföljning, om Bolagsverkets resa för att implementera ett nytt analyssystem och hur man realiserar verksamhetsnytta med dataanalyser.

14.30Eftermiddagskaffe

15.00Controller 3.0 – nästa steg i karriären

Hur tar man som controller nästa steg i karriären för att kanske hamna på chefsnivå? Vad krävs för att ta det steget om du i dag saknar personalansvar och  erfarenhet? Hur ser framtiden som controller ut? Hur påverkar digitaliseringen controllerrollen? I ett samtal med Henrik Johnsson beskriver Christina Bergman från Deloitte, controllerrollen i dag, hur den förändras och vilka egenskaper och kompetenser som behövs i framtiden.

15.30Stoppa buset - dags för krafttag mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Sällan har ordet "penningtvätt" befunnit sig på så mångas läppar som den senaste tiden. Massmedia rapporterar i princip dagligen om den ena skandalen efter den andra och kastar ljus på dunkla brister inom den finansiella sektorn. Men- detta är inget "fenomen" eller någon ny företeelse. Ekonomisk brottslighet och penningtvätt är sedan länge ett djupt rotat samhällsproblem. För att komma åt den kriminella verksamheten krävs samverkan. Det är dags att mobilisera krafterna i samhället och i den privata sektorn. Marie Lundberg guidar oss igenom snårigheterna och berättar vad som behövs för att bidra till att stoppa buset.    

16.15Proffsig kommunikation som skapar impact        

I telefonen, i korridoren, på mötet, via e-post – faktum är att vi kommunicerar i stort sett hela tiden. Om vi aldrig upplever att vi måste påminna någon, repetera information eller fixa det som missförstods så är kommunikationen inget problem. Men vår situation är sällan så perfekt… Här ger Alexander Grabner Jarlung en inspirerande inblick hur viktigt det är att kommunicera rätt och några konkreta tips på framgångsrik kommunikation och vad vi kan tänka på i vår kommunikation.

17.15Konferensen summeras och avslutas

Dagen avslutas med "after conference", mingel med dryck och tilltugg, och möjlighet att besöka Fotografiskas utställningar.

Fakta

 

Tid och plats

Controller 2019 äger rum den 14 maj på Fotografiska i Stockholm.

Konferensavgift

5 500 kr kronor exkl.moms. I priset ingår också för- och eftermiddagskaffe och lunch samt entre till Fotografiskas utställningar.

Hotell

Om du vill övernatta i Stockholm erbjuder Hilton Stockholm Slussen specialpris till deltagarna på vår konferens. För rumsbokning ring 08-517 353 00 eller skicka e-post till reservation.slussen@hilton.se och ange att du ska gå på konferens på Fotografiska så får du 15% rabatt.

Bokning

08-600 62 00 eller mejla konferens@foretagsuniversitetet.se.

Det är kostnadsfritt att avboka sig fram till tre veckor före konferensen. Därefter debiteras 25 % fram till en vecka före konferensen. Vid senare avbokningar debiteras fullt pris.