Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Säkerhet

Välkommen till Företagsuniversitetets blogg om säkerhet. Vår ambition är att stärka din professionella profil genom att kontinuerligt rapportera om framgångsrikt säkerhetsarbete runt om i Sverige och världen. Nyckelord är strategi och långsiktighet. Välkommen!

John Mellkvist_300dpi

Omvänd åldersdiskriminering i säkerhetsbranschen?

2018-06-01 Lotta Eriksson

- Jag vill ge åldersdebatten ny energi, alla åldrar behövs på arbetsplatsen. Det säger John Mellkvist, som är högaktuell när det gäller åldersfrågor. Han menar att det är viktigt att ha en åldersmedveten hållning i sitt ledarskap och i sin verksamhet. En mixad åldersstruktur skapar inte bara bättre förutsättningar för framgångsrik och lönsam affär utan också för bättre hälsa. Samtidigt är säkerhetsbranschen är inte känd för att satsa på yngre förmågor, snarare tvärtom!

Det senaste året har åldersdiskriminering och begreppet ”ålderism” duggat tätt i debatter, sociala flöden och på föreläsningar. Det förknippas till stor del med John Mellkvist, som driver frågan om att ha en åldersmedveten hållning på landets arbetsplatser och bättre förståelse generationer emellan.

John Mellkvist_300dpi

– Ålderism är ett begrepp jag plockat upp. Det förekom första gången i Washington Post 1968, då Carl Bernstein intervjuade psykologen Robert Butler som använde ordet ’ageism’.

– Jag tycker att det är ett bra ord. Det är en ism, precis som i sexism och rasism - men också den ism som får minst uppmärksamhet. Jag tycker att ordet förtjänar att belysas mer så jag försöker bygga ut begreppet för att modernisera synen på ålder och ge åldersdebatten ny energi, förklarar han.

Åldersmedveten struktur ger hållbar verksamhet
En åldersmedveten organisation har mycket att vinna, inte minst ur marknads- och därmed lönsamhetsperspektivet.

– Det är viktigt att känna till hur olika generationer fungerar för att bättre förstå varför man behöver varandra och varför man exempelvis inte bara ska rekrytera unga.

– Dessutom ska man tänka på att de som är äldre än 65 år i dag kontrollerar någonstans 70-80 procent av det samlade sparkapitalet i vår del av världen. Man bör involvera personer ur denna åldersgrupp om man vill nå den, påpekar John Mellkvist.

Ålder speglar förmåga och vitalitet
Undersökningar visar att ålder är ett relativt begrepp och tidpunkten när man blir gammal flyttas fram hela livet. När man är 15 tycker man att 25 är gammalt och när man är 50 tycker man kanske att de som är 65 är gamla.

– Vi måste få yngre att förstå att någon som är dubbelt så gammal kan vara minst lika vital. Ålder är inte en siffra, utan en fråga om individuell förmåga och vitalitet. Vi borde prata om personlighet, kompetens och attityd i stället för årsringar, summerar han.

När kom Internet in i ditt liv?
När generationsskillnader står på agendan, menar John Mellkvist att den tidsanda vi är födda i spelar stor roll.

– Sedan finns det flera aspekter att tänka på, jag brukar lyfta fram tre. Det första är att vi pratar om en schablon, det finns alltid några som inte känner igen sig i beskrivningen, understryker han.

– Det andra är hur Internet kom in i vårt liv. Växte vi upp med det i vår hand eller har vi fått ta ett aktivt steg för att lära oss det? Det tredje är vilka större omvärldshändelser och attityder som formade oss i de senare tonåren, den tid då vi utvecklas mest som individer.

– När det gäller Internet ser vi till exempel stora skillnader på hur nätet används. Personer födda på 50- och 60-talen har ofta både tid och tålamod och blir gärna väldigt dedikerade och utåtriktade på nätet.

– Den yngre Z-generationen däremot, föredrar chattar och avgränsade forum eftersom de har lätt att förknippa Internets räckvidd med risker som stress, mobbing och näthat. För att möta upp detta och maximera möjligheterna finns en klar poäng i att låta äldre och yngre samverka i de digitala miljöerna.

Baby boomers protesterar - även i dag
Saker som har påverkat oss i sena tonåren kan alltså ta sig uttryck i äldre dagar. John Mellkvist nämner generationen som föddes på 1940- och 50-talen - den så kallade Baby Boomergenerationen, födda i vågen av optimism och framtidstro efter andra världskrigets slut.

– De blev vuxna i en tid då det handlade om frigörelse, Vietnammotstånd och protester mot orättvisor i världen, säger han.
– Nu, när de som fortfarande är pigga, tvingas gå i pension mot sin vilja, protesterar de! Helt naturligt kan tilläggas.

Stor respons kring åldersdiskriminering
Själv uppmärksammade John Mellkvist behovet av att lyfta åldersfrågan i samband med att han som omvärldsspanare började föreläsa publikt 2015. Frågan fanns med i hans framtidsföreläsningar, där han bland annat berättade om Silicon Valley-företagens satsningar på fokusområdet ålder kopplat till hälsa.

– Många av våra allvarligaste sjukdomar är åldersrelaterade, så företag som Facebook och Google satsar enorma belopp i Medtechföretag – inte för att få oss att leva för evigt utan att för att vi ska ha ett friskare liv så länge det pågår.
– Jag förstod att det skulle beröra många när jag började prata om åldersdiskriminering men anade inte vilken respons jag skulle få.

Tuff arbetsmarknad för äldre
John triggades av intresset och började läsa in sig på forskning och hur det ser ut på dagens arbetsmarknad.

– Samtidigt fick jag mejl och kommentarer från personer, både perifera och i min närhet, som mött motstånd i alldeles för unga år och kom fram till att det behövdes opinionsbildning på området.

– Det föll sig naturligt att jag skulle driva frågan. Jag kände verkligen att jag hade argumenten och har alltid uppskattat samvaro med människor i olika åldrar, förklarar han.

Att driva opinionsbildning om ålderism är inget han gör som uppdrag av någon, även om han är PR-konsult till professionen.
– Det är ett personligt projekt, engagemanget är mitt och kommer inifrån – men jag lär mig mycket i yrkesrollen under tiden, avslutar han.

Längre ner i artikeln ger John Mellkvist några råd kring det hållbara arbetslivet och beskriver olika generationers "kännetecken".

Omvänd åldersdiskriminering i säkerhetsbranschen?

Säkerhetsbranschen är inte känd för att satsa på yngre förmågor, snarare tvärtom! Branschen efterfrågar välutbildade säkerhetschefer och experter men när de väl finns där, med kompetens och entusiasm, är marknaden sval. I stället rekryterar man gärna medarbetare som man kan identifiera sig med.

I flera år har det sagts att branschen måste moderniseras och att det behövs fler välutbildade säkerhetschefer. Ändå är det svårt att som ung och ny i branschen få arbete. Titta på vilket säkerhetsarrangemang som helst och räkna de som är under 40 år - och hur många kvinnor finns det i rummet?

Pontus_Winsten

– Jag är helt övertygad om att man måste ta in olika perspektiv, oavsett om vi pratar ålder, kön eller bakgrund, om man menar allvar när man säger att man vill skapa något nytt, kommenterar Pontus Winstén, säkerhetskonsult vid 4C Strategies och aktiv i ASIS. 
– Det är uppenbart att en mix av kompetenser, kön och åldrar bidrar till utveckling av säkerhetsbranschen.

Nätverkande viktigt
Själv gick han Risk- och krishanteringsprogrammet på Mittuniversitetet som 22-åring. Sin C-uppsats skrev han om säkerhetskultur. Han tyckte att det var tydligt att det inte spelar någon roll hur många dokument man har om organisationen inte är mottaglig.

Som 23-åring insåg han att det är likadant att vara välutbildad i säkerhetsbranschen:
– Jag har alltid tyckt att man har stor nytta av kvalificerade nätverk, så jag gick tidigt på ett halvdagsseminarium med andra säkerhetschefer. Där stod alla och pratade med varandra och vände ryggarna till, så jag kände mig helt ’lost’, beskriver han.

Pontus tog dock egna initiativ och fick kontakt med några av deltagarna under en paus. Det var också så han fick sitt första jobb, som utredare och riskanalytiker. Samtidigt engagerade han sig i relativt nystartade ASIS Young Professionals, YP.

Yngre kan fylla kompetensgapet
– ASIS YP blev ett forum för att bli insläppt i branschen, oavsett om du var ung i tjänst eller ung till åldern. Ingen ska behöva känna som jag gjorde på det där första seminariet.

– Vår avsikt var att underlätta för andra i liknande situation att börja bygga sin karriär i säkerhetsbranschen. Det var – och är – uppenbart att branschen i sig är inne i en utveckling och att det finns ett gap, där de yngre kan bidra till utveckling, eftersom många är 40 plus och har jobbat i 20 år, poängterar han.

I ASIS YP var han med och byggde upp en väl fungerande arbetsgrupp som bland annat tog fram ett lyckosamt mentorsprogram och arrangerade olika evenemang som skulle främja nätverkandet.

Rekryterar likasinnade
Han ser fortfarande att många vid rekryteringen väljer en medarbetare som är lik en själv.

– Man rekryterar poliser och militärer eller någon som man känner sedan tidigare, eftersom de anses vara mer kvalificerade.
– Risken om man rekryterar en gammal kompis är att det snart sitter två personer där och kör på i samma gamla hjulspår i stället för att skapa något nytt.

– Det blir ett problem om man har ambitionen att avdelningen ska få större mandat. Då måste man påvisa resultat och det gör man inte om man inte tänker nytt.

Här tycker Pontus att det behövs fler förebilder.
– Det finns avdelningar och säkerhetschefer som lyckas och de borde lyftas fram mycket mer, som Uppsala universitet. Där har säkerhetschefen Christina Bohman lyckats få en framgångsrik säkerhetsavdelning, som växt med olika kompetenser och åldrar, exemplifierar han.

– Det handlar om att våga rekrytera medarbetare som inte är som du själv i ålder och bakgrund. De yngre, både killar och tjejer, behövs för att driva utveckling och verksamheten framåt, avslutar Pontus Winstén, i dag 28 år ung.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

RÅD
John Mellkvists råd för ett hållbart arbetsliv:

 • Individen och dess attityd övertrumfar allt. Släpp därför skrivborskanten och träffa så många kandidater som möjligt IRL. Först då vet du vad du får.
 • Blanda generationer, eftersom dessa naturligt har olika egenskaper och ideal. Drivkrafterna kan variera enormt – både kopplat till var i sin egen utveckling man befinner sig, men också i vilken tidsanda man är född. Satsa alltså inte bara de som vill uppfylla sina egna drömmar utan också människor som står för flit och nit och omtanke om andra.
 • Äldre arbetskraft adderar trygghet genom sin livserfarenhet. Det är en viktig aspekt, inte minst nu när ohälsan bland de unga ökar.
 • Gör rätt, men glöm inte att också kommunicera detta externt så att andra kan ta intryck. Många arbetar redan gränsöverskridande och över generationsgränser men kommunicerar inte ut det.
 • Satsa på ett åldersmedvetet ledarskap; läs på om generationsfrågor, åldersspridning och åldersdiskriminering. Betona i era platsannonser att ni eftersträvar en blandad åldersstruktur och ser positivt på sökande i alla åldrar.

FAKTA:
Olika generationers kännetecken – sammanställt av John Mellkvist:
Soldatgenerationen (The Greatest Generation): 1901-1926
•    Levde genom två världskrig
•    Lade grunden för stora delar av välfärdssamhället
•    Uppoffring, plikt och sparsamhet är nyckelord
•    Hög tillit till nationella institutioner
 
Den tysta generationen: 1927-1945
•    Levde genom andra världskriget + återuppbyggnaden
•    Försiktighet och flit är nyckelord
•    Varaktighet och kvalitet (snarare än snabbhet)
•    Priskänsliga och lojala (butikskuponger fungerar mycket bra)

Baby Boomer-generationen: 1946-1964
•    Friskare och förmögnare än tidigare
•    Tillväxt en norm – de första materialisterna
•    Politiskt präglade sedan ungdomen (68-rörelsen)
•    Socialt/globalt uppvaknande
•    Rock’n’roll, sexuell frigörelse, Kärnkrafts/Vietnammotstånd
•    Idealister och levnadsglada – ungdomsbeteenden
•    Definierar sig genom sitt yrke
•    Definierar sig INTE genom ålder
•    Varumärken = social tillhörighet
•    Hög arbetsmoral (”Do or Die”)
 
Generation X: 1965-1980
•    Pragmatiska
•    Cyniska och ironiska
•    Litar på sig själva mer än institutioner
•    Varumärkeskritiska (Måste ge tillbaka på relevant sätt)
•    Lojala mot människor snarare än företag
•    Hierarkimotståndare – kräver öppen dialog med alla (oaktat rang)
•    Gillar internets öppenhet och räckvidd för att påverka
•    ”Work hard – play hard” (tänk ”after work”)
 
Xennials: 1977-1983
•    Mikrogeneration mellan X och Y
•    Mer gemensamt sinsemellan inom generationen än med X och Y
•    Började livet utan internet – fick ta ett aktivt steg när det kom
•    61 % i undersökning tycker/tror att man aldrig blir riktigt vuxen
•    Dras (därför) till vuxna ideal, regler och normer
 
Generation Y (Millennials): 1981-2000
•    Första generationen som växt upp med internet
•    Digitalt medvetna och skickliga
•    Första generationen som ägt mobiltelefon, laptop och ibland bil sedan unga år
•    Fortsätter vara unga länge, väntar med att flytta hemifrån
•    Värderingsstyrda (väljer varumärken och chefer)
•    Drivs av att förverkliga drömmar och bryr sig inte om institutioner
•    Gillar global gemenskap kring viktiga frågor
•    Ogillar stress
•    Förväntar sig kreativt delägarskap i sin relation till varumärken
 
Generation Z: 2000-
•    Generation som drivs av ordning och kontroll
•    Har upplevt otrygghet – söker kontroll och trygghet
•    Växt upp i ungdomsfixering – dras till vuxenideal
•    Föräldrar som bästa vänner/förebilder
•    Söker allt som är äkta, svårt för ironi, avskyr falskhet
•    Haft frihet, vilket skapat betygs- och prestationsstress
•    Oro för framtiden, ökande stress och psykisk ohälsa
•    Uppvärderar ”riktiga” yrken med tydlig klang
•    Värderingsstyrda och självlärande
•    Umgås helst i mindre forum (öppenhet = risker)

IMG_5056

Stort intresse för kurs som ger akademiska poäng

2018-06-01 Lotta Eriksson

Lunds universitet och Företagsuniversitetet är laddade inför kursen Introduktion till Säkerhetsvetenskap (7,5 hp) som inleds i september. I dagarna har representanter från Lunds universitet varit och bekantat sig med Företagsuniversitetets lokaler. Och intresset för den unika kursen är stort!

Vi har ju tidigare berättat att Företagsuniversitetet och Lunds universitet inlett ett samarbete kring kursen Introduktion till Säkerhetsvetenskap, som kan ge 7,5 högskolepoäng. I september är det dags för kursstart och intresset för kursen är stort!

I veckan var Jonas Borell och Calle Rosengren från Lunds universitet på besök för att bekanta sig med kurslokalerna.

IMG_5056

 

Den nya och unika kursen ska introducera vetenskapliga grunder för ett organisatoriskt och systematiskt säkerhetsarbete. Ett antal erkända forskare kommer att hålla i sina respektive ämnesområden, som exempelvis händelsehantering ur ett kommunikationsperspektiv, beslutsfattande under osäkerhet, säkerhetskultur och grundläggande underrättelseanalys.

– Det är viktigt att understryka att det här är en introduktionskurs, där examinationen består av ett antal mindre hemuppgifter mellan kursdagarna. Tanken är att deltagarna ska tillämpa teorier från kursen på sitt eget arbete. När hemuppgifterna är godkända får deltagaren högskolepoäng, poängterar Jonas Borell, som är kursansvarig.

Handledning under hela kursen

Han kommer själv att inleda kursen och ge en tydlig bild av målen, studieteknik och examinationsprinciper. Han är dessutom handledare och finns tillgänglig hela kursen för att ge kursdeltagarna det stöd som behövs.

– Kursen kommer inte bara bestå av teori, utan deltagarna ska lära sig att använda teorierna i det egna arbetet, oavsett om det handlar om att göra analyser eller blicka framåt. Det kommer förstås också bli ett stort erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna, fortsätter han.

– Vi är vana vid att arbeta med kursdeltagare som har varierande utbildningsbakgrund och anpassar naturligtvis undervisningen utifrån det. Det brukar ge väldigt goda resultat, konstaterar Calle Rosengren, föreståndare för Arbetsmiljöhögskolan tillika arbetsmiljöforskare.

Kursen Introduktion till Säkerhetsvetenskap består av sex kursdagar hos Företagsuniversitetet med ungefär en månad och självstudier däremellan. Det är Lunds universitet som utfärdar högskolepoängen efter kursen, när hemuppgifterna är godkända.

Läs mer och säkra din plats här

KronanSäkerhet

Säkerhetschefsutbildningen byggde företaget

2018-05-29 Lotta Eriksson

Att gå utbildning kan bli ett vinnande koncept. Det vittnar Stefan Kinert, Lars Zetterström och Richard Buske, delägare av KRONAN Säkerhet, om. De träffades på säkerhetschefsutbildningen på Företagsuniversitetet för 12 år sedan och driver i dag ett företag i framkant.

Det var den 15 maj 2006. Säkerhetschef – diplomutbildning inleddes på Företagsuniversitetet med fyra dagar om målet som säkerhetschef, riskhantering och missbruk. Bland de 20 deltagarna fanns Stefan Kinert, Lasse Zetterström och Richard Buske, fram till dess okända för varandra.

IMG_5003

Stefan var försäkringsmäklare och delägare i företaget Kronan Försäkringskonsult och Lasse var säkerhets- och brandskyddskonsult på Brandskyddslaget AB.

IMG_5004

De satt bredvid varandra och började ganska omgående diskutera framtida planer ihop. I raden bakom satt Richard. Han var då säkerhetskoordinator med ansvar för all säkerhet inom Nordic Hotels i Stockholm.

IMG_5002

Under åren som följde träffades de tre i olika sammanhang men framför allt på en årlig återträff på Utö.

– Vi kände tidigt att vi ville göra något tillsammans. Stefan kunde försäkringar och jag kunde brand och tillsammans kunde vi säkerhet, rekapitulerar Lasse Zetterström.

Tre aktiva säkerhetskonsulter
Tankarna formades till verklighet och 2009 bildade Stefan och Lasse företaget KRONAN Säkerhet AB. Affärsidén då var företrädesvis ”säkerhetschef att hyra”.

Med tiden har företaget även utvecklat utbildnings-, rådgivnings- och utredningsverksamhet av allt från bedrägerier till grov kriminalitet. För den delen av verksamheten har företaget kontrakterat sju tidigare utredningspoliser.

Det är inte en underdrift att säga att KRONAN Säkerhet har blommat upp det senaste året. Inte minst har företaget blivit mer synligt och välkänt. Det har sin förklaring i att den tredje kurskamraten, Richard Buske, har anslutit.

– Den 1 oktober 2017 kom Richard in som partner och då gick vi från att vara ’två lata delägare till att bli tre aktiva konsulter’, säger Lasse Zetterström skämtsamt.

Richard kom närmast från rollen som säkerhetschef i Sollentuna kommun och var ett välkänt namn genom sitt engagemang i olika nätverk och sociala kanaler.

Hans intåg har onekligen satt sina spår; bland annat har flera nya samarbeten inletts, en ny hemsida sjösatts och företaget har tagit klivet in i sociala kanaler.

– Vi är i dag tre partners som kompletterar varandra enormt. Vi har olika erfarenheter med oss in i arbetet och helt olika nätverk men allt hänger ändå ihop, konstaterar Richard.

Hantering av hot och våld på arbetsplatsen
KRONAN Säkerhet arbetar tillsammans med Företagsuniversitetet kring den nya kursen ”Hantering av hot och våld på arbetsplatsen”.

Det är en intensiv kurs på en dag för alla som arbetar på arbetsplatser där det kan förekomma hot och våld och för alla som ska vara till stöd för personer i utsatta situationer.

– Det kan vara medarbetare i kommunal verksamhet som förtroendevalda, i skolverksamhet, inom socialtjänsten, på akutmottagningar eller på arbetsplatser som har många besökare - som butiker och receptioner - där hotfulla situationer kan uppstå, beskriver Stefan Kinert, som genomför kursen tillsammans med en erfaren tidigare polis.

 

KronanSäkerhet

 

Utbildning föder utbildning
Alla tre brinner för utbildning och förklarar att ”utbilda är att utbildas”. De är sedan flera år kursledare i Företagsuniversitetets kurser Säkerhetschef - diplomutbildning och Säkerhetssamordnare.

– I varje utbildningssituation lär vi oss själva något från kursdeltagarna. Vi gillar dessutom förändring och om vi kan få en kursdeltagare att känna att de får med sig nytta och glädje så ger det oss tillfredsställelse också, konstaterar Stefan, Lasse och Richard samstämmigt.

– Vi vill bidra till framtidens säkerhetsbransch och det är en enorm drivkraft att få se personer utveckla sig, fortsätter Richard, som också sitter med i ledningsgruppen för ett par av Företagsuniversitetets YH-utbildningar.

Han tycker att branschen rör sig framåt när det gäller kompetensutveckling och nätverkande men att det många gånger är människor runt omkring säkerhetscheferna som behöver öka sin kompetens för att hela säkerhetskulturen ska lyftas.

Roligt på jobbet ger ett bra jobb
En av KRONAN Säkerhets ledstjärnor är ”att ha roligt på jobbet”.

– Har man roligt på jobbet blir det också ett bra jobb, sammanfattar Lasse Zetterström.

– Samtidigt är det viktigt med kvalitet och avsikten i allt vi gör är att få en nöjd kund eller en kund som tycker att vi överträffar deras förväntningar. Så har vi alltid jobbat men det är tydligare uttalat och syns mer nu.

Visionen är att växa organiskt med människor de tycker om och i samverkan med andra.

– Vi har nischat in oss på ett område som är ganska eftersatt, med de mjuka värdena, som rådgivning, utbildning och krisövningar, där huvudperspektivet är att öva krisorganisationen och staben genom olika scenarier, säger Stefan Kinert.

– Vi pratar mycket framtid och ser otroligt ljust på den. Det väntar många spännande samarbeten och uppdrag framöver! aviserar de tre aktiva konsulterna avslutningsvis.

Läs mer om Hantering av hot och våld på arbetsplatsen

FunKronan

Företagsuniversitetet + KRONAN Säkerhet = sant!

2018-04-25 Lotta Eriksson

Företagsuniversitetet och KRONAN Säkerhet har tecknat ett avtal om att tillsammans genomföra kurser i ”Hantering av hot och våld på arbetsplatsen”!

FunKronan

 

Kursen, som är på en dag, riktar sig till personer inom både privat och offentlig sektor som riskerar att utsättas för hot eller våld i sitt arbete, men är även anpassad för dig som ska vara till stöd för personer i en utsatt roll.

Perspektiven är före – under – efter en incident, och ger deltagaren verktyg för att bedöma och avvärja hot. Tekniska hjälpmedel och rutiner i samverkan ger bra skydd. Vi talar om vad man får göra och vad man inte får göra under en incident. Hur hjälper vi den som är hotad eller råkat illa ut? Kamratstöd och checklistor lindrar effekterna och gör att dina medarbetare snabbare kan hantera och komma ur traumat.

Vi erbjuder kursen både som öppen och som företagsanpassad.

Första kurstillfälle är den 14 juni 2018 – håll utkik för mer information och anmäl dig på Företagsuniversitetets hemsida från och med torsdagen den 26 april!

På bilden syns från vänster Stefan Kinert från KRONAN Säkerhet, Lotta Eriksson, Stefan Haglund och Daniela Lannsjö från Företagsuniversitetet och Richard Buske från KRONAN Säkerhet.

Välkommen!

Säkbild

Två heta nyheter inom säkerhet - akademiska poäng och påverkansoperationer

2018-04-04 Lotta Eriksson

Behovet av säkerhet och trygghet bara ökar och därmed även behovet av fördjupad kompetens . Därför är vi omåttligt stolta över att vi nu kan erbjuda två heta nyheter! Det ena är att vi i ett unikt samarbete med Lunds universitetet genomför "Introduktion till Säkerhetsvetenskap (7,5 hp)" och det andra att vi den 23 maj kör den första omgången av den nya endagskursen "Påverkansoperationer", i samarbete med experter på Vesper Group.

Låt oss börja med att berätta den glada nyheten om kursen "Introduktion till Säkerhetsvetenskap", som genomförs i samarbete mellan Lunds universitet och Företagsuniversitetet. Det är en kurs som introducerar vetenskapliga grunder för ett organisatoriskt säkerhetsarbete.

Syftet är att stärka deltagarnas förmåga att leda och bedriva ett effektivt organisatoriskt säkerhetsarbete.

Kursen består av sex kurstillfällen (sex heldagar med ungefär en månad mellan) hos Företagsuniversitetet i Stockholm och självstudier däremellan. De självständiga studierna omfattar läsning av litteratur och lösning av en serie hemuppgifter. Hemuppgifterna utgör kursens examination.

Det är naturligtvis Lunds universitet som utfärdar högskolepoängen och kursens lärare är handplockade experter inom respektive område. Självklart kommer ansvariga från Lunds universitet att finnas på plats vid varje kursdag.

Kursens innehåll har följande uppdelning:

 • Introduktion, kunskapsområdet säkerhetsvetenskap samt principer för ett systematiskt säkerhetsarbete
 • Händelsehantering ur ett strategiskt kommunikationsperspektiv
 • Beslutsfattande under osäkerhet
 • Säkerhetskultur och dess relation till säkerhet
 • Mellanmänskliga relationer
 • Grundläggande underrättelseanalys

Vad är det för behörighetskrav undrar då vän av ordning! Glädjande nog är svaret att alla som arbetar med säkerhet (som säkerhetschefer, säkerhetssamordnare och motsvarande), är behöriga att söka till kursen. Visst låter det superkul?

Läs mer här: Introduktion till Säkerhetsvetenskap (7,5 hp)

Säkbild

 

Är du utsatt? Hur? Och hur vet du det?

Och den andra spännande - och högaktuella - kursen heter "Påverkansoperationer". Kursen, som är på en dag, syftar till att skapa en grundläggande förståelse för hur påverkanskampanjer fungerar, hur de genomförs och hur den egna organisationen kan förhålla sig till detta på ett sätt som höjer beredskapen och ökar förmågan att hantera eventuella incidenter.

De namnkunniga kursledarna kommer från Vesper Group och heter Kim Elman (som är operativ chef Cyber Threat Intelligence & Response) och Björn Lysell (som är Director Security Intelligence Management).

Kursen vänder sig till alla som arbetar med säkerhet (som säkerhetschefer, säkerhetssamordnare, säkerhetsstrateger) eller med kommunikation men också chefer och ledare - det vill säga egentligen alla som behöver kunna förstå mekanismerna bakom påverkansoperationer och hur dessa kan förebyggas och hanteras - vilket inte är minst viktigt nu i valtider och när många viktiga samhälls- och näringslivsfrågor står på dagordningen!

Läs mer om kursen här: Påverkansoperationer

Konfetti_2018

Säkerhetsgalan: Seriöst och glammigt i ett och samma paket

2018-03-16 Lotta Eriksson

Digitalisering, cybersecurity och terrorism var några av Säkerhetsgalans högaktuella ämnen. Efter en eftermiddag med föreläsningar blev det galakväll med prisutdelning.

Säkerhetsgalan firade 10-årsjubileum och inleddes med ett spektakulärt intro. Sedan moderator Kattis Ahlström hälsat de 200 deltagarna välkomna började dagens program. Bland annat klev Leif GW Persson in på scenen på Hotel At Six. Han summerade brottsutvecklingen i Sverige de senaste tio åren och gav exempel på två saker om han anser har stor allmänpolitisk betydelse i den i övrigt stabila svenska brottsligheten. Dessa två var antalet dödsskjutningar mellan olika gäng och att nu också Sverige har drabbats av terrorism i Sverige. Han gav sedvanliga kängor till polisväsendet och roade med sina kluriga analyser.

Leif GW

Efter eftermiddagskaffet var det dags för den internationelle gästen; Sir Julian King. Han är EU-kommissionär med ansvar för cyber security och terrorism. Han poängterade bland annat att varken de som attackerar via nätet eller terrorister bryr sig om nationella gränser och sade att arbetet därför inte får stanna vid diskussioner gränserna.

Julian-King

Internetgurun Joakim Jardenberg gav därefter en 20 minuter lång betraktelse kring digitaliseringen. Han belyste nya användningsområden och nya beteenden (från Hugo 12 år som utvecklar appar till Dagny, över 100 år, som bloggar). Han betonade att digitaliseringen är en hävstång för utveckling och pratade om det personliga ansvaret i en tid då utvecklingen går otroligt snabbt.

Jocke J

Därefter blev det ett dynamiskt samtal mellan Sven Klockare från Bravida, Daniel Hjort från Nexus, Richard Oehme från PWC och de två säkerhetscheferna Susan Bergman (Combitech) och Peter Lilius (Apoteket AB) kring hur säkerhetsbranschen tar tillvara de digitala möjligheterna, vilka risker och utmaningar som finns och hur man ökar säkerhetsmedvetenheten.

Panel

En föreläsare som berörde många i publiken var Jessikka Aro, som pratade om två saker; Rysslands trollfabriker med produktion av fake news och sin egen resa från det att hon avslöjade trollfabrikerna i S:t Petersburg. Hela hennes liv förändrades och hon lever numera med en ständig hotbild - men vägrar att vika ner sig! Just nu håller hon på att skriva en bok, "Vladimir Putins trollimperium".

JA

Säkerhetsgalan anno 2018 skulle avslutas av försvarsminister Peter Hultqvist, som dock varit tvungen att lämna walkover. I hans ställe inträdde statssekreterare Jan Salestrand och gav en initierad bild över det nationella försvars- och säkerhetspolitiska läget.

JS

Efter eftermiddagens föreläsningar blev det en kort promenad över till anrika men nyrenoverade Vasateatern. Det vankades då mingel, trerättersmiddag, hyllning av de tre nominerade till Årets Säkerhetsprofil och tidigare års Säkerhetsprofiler. Sedan intog Sveriges förmodligen bästa sångerska, Lisa Nilsson, scenen tillsammans med två gitarrister - till publikens jubel.

De_tre_nominerade_2018

De tre nominerade fick en lång väntan innan det var dags för Kattis Ahlström att - tillsammans med dansare - avslöja vinnaren. Det stod mellan Christina Boman, Jonas Lejon och Kristoffer Örstadius - alla väldigt värdiga vinnare - men det var Kristoffer som fick gå upp på scenen och ta emot utmärkelsen Årets Säkerhetsprofil 2018.

Vinnare_Arets_sakerhetsprofil_2018

Efter prisutdelningen stannade några deltagare kvar i baren medan andra minglade vidare ut i Stockholmsnatten.

Tack alla fantastiska föreläsare, tack alla deltagare och tack alla sponsorer! Det blev ett fint 10-årsjubileum - nu börjar vi planera 2019 års Säkerhetsgala - välkomna tillbaka!

 

Kristoffer_Örstadius2

Kristoffer Örstadius utsedd till Årets Säkerhetsprofil

2018-03-15 Lotta Eriksson

Kristoffer Örstadius, grävande journalist på DN, har utsetts till Årets Säkerhetsprofil 2018. Det stod klart under Säkerhetsgalan i Stockholm den 15 mars. De två andra nominerade var Christina Boman, säkerhetschef vid Uppsala universitet och IT-entreprenören Jonas Lejon från kryptera.se och Triop.

Det blev DN-journalisten Kristoffer Örstadius som knep den prestigefulla titeln Årets Säkerhetsprofil 2018 under Säkerhetsgalan på torsdagskvällen.

Juryns motivering löd: ”Kristoffer Örstadius satte, som undersökande och prisbelönt journalist på DN, ljuset på och avslöjade 2017 års stora svenska säkerhetsskandal inom Transportstyrelsen och andra myndigheter. Han har med stort engagemang, envishet, nyfikenhet och vass penna visat oss på tydliga brister i de svenska myndigheternas informationssäkerhet och därmed förhoppningsvis skapat jordmån för ett bättre framtida säkerhetsarbete och framför allt en höjd riskmedvetenhet i alla led.”

Utmärkelsen Årets Säkerhetsprofil delas – sedan 2009 - ut till en person med ett hängivet intresse för säkerhetsfrågor och som med stort engagemang och gedigen kunskap verkar inom säkerhet.
 
I årets jury satt: Jenny Persson, Aktuell Säkerhet, Kristina Schmidt och Lotta Eriksson, Företagsuniversitetet, Thomas Lundin, Näringslivets Säkerhetsdelegation, Janne Haldesten, SIG Security, Andrew Spry, ASIS och de tre tidigare Säkerhetsprofilerna Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan, Anne-Marie Eklund Löwinder, IIS och Åsa Schwarz, Knowit.

Läs mer om utmärkelsen och tidigare vinnare på www.sakerhetsgalan.se!

Mer information om Säkerhetsgalan kommer här på bloggen under kommande dagar!

Kristoffer_Örstadius

Årets Säkerhetsprofil: Nominerad nr 3

2018-02-23 Lotta Eriksson

Den tredje och sista personen som har chansen att bli utsedd till Årets Säkerhetsprofil 2018 är Kristoffer Örstadius.

Kristoffer Örstadius arbetar sedan nio år tillbaka som journalist på Dagens Nyheter. Han har under de senaste åren publicerat flera avslöjanden som bygger på en kombination av grävande journalistik och analyser av data. 2015 fick han Stora Journalistpriset för flera reportage där han enligt motiveringen använt programmering "på ett förnyande och för journalistiken inspirerande sätt".

2013 avslöjade Kristoffer Örstadius bland annat att 123 personer kom in på lärarutbildningen med ett resultat på högskoleprovet om 0,1. Han belönades med Guldspaden av Föreningen Grävande Journalister för sitt arbete.

Kristoffer Örstadius blev tillsammans med kollegan Mikael Holmström nominerad till Stora journalistpriset 2017 i kategorin Årets avslöjande för sina artiklar om IT-skandalen på Transportstyrelsen.

Juryns motivering till att han nu nominerats till Årets Säkerhetsprofil lyder:
"Kristoffer Örstadius satte, som undersökande och prisbelönt journalist på DN, ljuset på och avslöjade 2017 års stora svenska säkerhetsskandal inom Transportstyrelsen och andra myndigheter. Han har med stort engagemang, envishet, nyfikenhet och vass penna visat oss på tydliga brister i de svenska myndigheternas informationssäkerhet och därmed förhoppningsvis skapat jordmån för ett bättre framtida säkerhetsarbete och framför allt en höjd riskmedvetenhet i alla led."
 
Missa inte prisutdelningen på Säkerhetsgalan den 15 mars, då det avslöjas vem av de tre nominerade - Christina Boman, Jonas Lejon och Kristoffer Örstadius - som kammar hem titeln Årets Säkerhetsprofil 2018. Boka er plats på Säkerhetsgalan här och nu!

Jonas-Lejon_liten

Årets Säkerhetsprofil: Nominerad nr 2

2018-02-22 Lotta Eriksson

Företagsuniversitetet och Aktuell Säkerhet kan i dag offentliggöra vem den andra nominerade till titeln Årets Säkerhetsprofil 2018 är; Jonas Lejon.

Jonas-Lejon_liten

Jonas arbetar som Senior Cyber Security Specialist på det egna företaget Triop. Hans expertområden är bland annat cybersäkerhet, krypto, skadlig kod, IT-angrepp och robust IT-infrastruktur. 

Tidigare har Jonas Lejon jobbat i över tio år på FRA och Försvarsmakten.

Han driver även kryptera.se, Sveriges största blogg inom cybersäkerhet, samt är medgrundare av Säkerhetsbubblan på Facebook. Dessutom sitter han som styrelseledamot i Internetstiftelsen i Sverige och Advisory Board för Holm Security. 

Juryns motivering lyder:

Som driven IT- och multientreprenör håller Jonas Lejon samtiden informerad om allt ifrån lösenordshanterare, kryptografi och penetrationstester till de senaste IT-säkerhetshoten. Han delar frikostigt med sig av affärsidéer, cybersäkerhetskompetens med samma entusiasm som han utvecklar sajter och skriver böcker. Han kännetecknas av en genuin glöd, ett stort engagemang och en fantastisk attityd som på ett tydligt sätt för hela säkerhetsbranschen samman.

I går berättade vi att Christina Boman, säkerhetschef vid Uppsala universitetet, också är nominerad till Årets Säkerhetsprofil och i morgon avslöjar vi vem den tredje och sista nominerade är! Håll utkik!

Christina_Boman_liten

Årets Säkerhetsprofil: Nominerad nr 1

2018-02-21 Lotta Eriksson

Nu kan Företagsuniversitetet och Aktuell Säkerhet stolt presentera den första nominerade till den prestigefyllda titeln "Årets Säkerhetsprofil 2018": Christina Boman!

Christina_Boman_liten

Christina arbetar som säkerhetschef och informationssäkerhetschef på Uppsala universitet och har gjort det i fem och ett halvt år. Hon har en bakgrund inom Försvarsmakten samt länsstyrelsevärlden och har jobbat statligt i nästan 30 år.

På Uppsala universitet arbetar hon med fysisk säkerhet, informations/IT-säkerhet och kris- och kontinuitetshantering. Samverkan med övriga samhället i kris och civilt försvarsfrågor har ökat det senaste året. Uppsala universitet har cirka 45 000 studenter och cirka 6 000 anställda.

Juryns nominering lyder:
Christina Boman – en säkerhetschef med stort S och innerlig vilja att bygga säkerhet. Hon har på bara ett par år skapat en stabil, strategisk och systematisk säkerhetsorganisation på Uppsala universitet och tacklar allt från forskningsspionage och pensionärer som stjäl sticklingar från trädgårdarna på universitetsområdet till hemvändande IS-sympatisörer. Hennes omvittnade engagemang, kompetens, professionalitet och inställning att ”kraften kommer underifrån” utgör bilden av en sann säkerhetschef i tiden.

I juryn sitter:

Jenny Persson, Aktuell Säkerhet
Kristina Schmidt/Lotta Eriksson, Företagsuniversitetet
Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan
Anne-Marie Eklund Löwinder, IIS
Andrew Spry, ASIS
Thomas Lundin, NSD
Janne Haldesten, Sig Security
Åsa Schwarz, Knowit – Årets Säkerhetsprofil 2017