Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Säkerhet

Välkommen till Företagsuniversitetets blogg om säkerhet. Vår ambition är att stärka din professionella profil genom att kontinuerligt rapportera om framgångsrikt säkerhetsarbete runt om i Sverige och världen. Nyckelord är strategi och långsiktighet. Välkommen!

Ett kompetenskvitto för säkerhetschefer som håller internationellt

Säkerhet 2019-10-07

ASIS internationella certifiering CPP, Certified Protection Professional, omgärdas av en del rykten. Det sägs att den är jättesvår och att dem är väldigt amerikansk. Nu vill ASIS Sverige slå ett slag för certifieringen och genom ett samarbete med Företagsuniversitetet erbjuds därför en förberedande kurs på nio eftermiddagar, som ska göra det lättare att klara certifieringsprovet.

Läs mer

Tystnadskulturer kartlagda i ny Brå-rapport

Säkerhet 2019-10-07

För att bryta tystnadskulturen måste man snabbt förhöra brottsoffer och vittnen och se till att de får skydd om de behöver. Det är också viktigt att dokumentera bevis i ett tidigt skede och att ge tidiga utsagor ett större bevisvärde. Det visar Brottsförebyggande rådets nya rapport om tystnadskulturer.

Läs mer

Cybersäkerhetsmånaden är här

Säkerhet 2019-10-01

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad, European Cyber Security Month - ECSM, som arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet, Enisa. Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor hos allmänheten och hos företag. Årets tema är ”Tänk säkert – gör smarta saker säkra".

Läs mer

Stärkt informations- och cybersäkerhet

Säkerhet 2019-09-30

Regeringen har presenterat nya åtgärder för att stärka informationssäkerheten och öka samhällets motståndskraft mot cyberattacker. Bland annat ska ett nationellt cybersäkerhetscenter inrättas med syfte att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.

Läs mer

Säkerhetstekniker - i samarbete med Projsec och Säkerhetsbranschen

Säkerhet 2019-09-24

Som tidigare aviserats finns det nu en fyra veckor lång utbildning för Säkerhetstekniker - larm, passer och CCTV genom ett unikt samarbete mellan Projsec, SäkerhetsBranschen och Företagsuniversitetet. Den 4 november startar den första kursen och SäkerhetsBranschens medlemmar har rabatt på kursavgiften.

Läs mer

”Nu äger jag min egen kunskap”

Säkerhet 2019-09-13

Satsa på säkerhetschefens kompetensutveckling i stället för på konsulttimmar. Det rådet levererar Jenny Nilsson, säkerhetsstrateg i Österåkers kommun och diplomerad säkerhetschef sedan maj 2019.

Läs mer

CVE arrangerar forskningskonferens

Säkerhet 2019-09-04

Center mot våldsbejakande extremism, CVE, arrangerar tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) en forskningskonferens om våldsbejakande extremism den 16 oktober. Keynote-talare är professor Bruce Hoffman, en internationellt erkänd forskare inom terrorismstudier. Dessutom arrangeras en heldagskonferens om våldsbejakande terrorism den 14 november för alla som arbetar med frågan.

Läs mer

Internationell övning i Sverige i september

Säkerhet 2019-09-02

Mellan den 23 och 26 september genomförs en stor internationell övning, Barents Rescue, i Kiruna. Målet med årets övning är bland annat att stärka förmågan till samverkan över myndighets- och nationsgränser på olika ledningsnivåer, inte minst operativ hantering på skadeplats. Parallellt med Barents Rescue genomför Polisen en övning kring det internationella samarbetet Disaster Victim Identification.

Läs mer