Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Säkerhet

Välkommen till Företagsuniversitetets blogg om säkerhet. Vår ambition är att stärka din professionella profil genom att kontinuerligt rapportera om framgångsrikt säkerhetsarbete runt om i Sverige och världen. Nyckelord är strategi och långsiktighet. Välkommen!

Hammarö en av landets tryggaste kommuner

Säkerhet 2020-02-06

Hammarö toppar listan över trygga och säkra kommuner i MSBs och SKRs rapport Öppna jämförelser. Rapporten med jämförelserna visar på ett utbrett samarbete mellan kommun och polis för att förebygga brott.

Läs mer

Finalisterna i Tryggare Sveriges Brottsförebyggande pris 2020

Säkerhet 2020-02-04

2017 lanserade Stiftelsen Tryggare Sverige ett brottsförebyggande pris. Nu är det dags att kora 2020 års vinnare. Ett stort antal nomineringar har inkommit och av dessa har tre finalister valts ut, Sebastian Tabrizzi, Björn Mannering och Marcus Lindholm. Vinnaren utses i samband med Stiftelsen Tryggare Sveriges årsdag den 7 februari.

Läs mer

Tre veckor till Säkerhet Syd

Säkerhet 2020-02-03

Nu är det snart bara tre veckor tills det är dags för mässan Säkerhet Syd i Malmö. Den 26 och 27 februari samlas branschen för att få de senaste uppdateringarna om såväl produkter och tjänster som trender och nyheter. Det genomförs en rad seminarier, panelsamtal och ett par nätverksträffar under de två dagarna.

Läs mer

Förenklat informationsutbyte mellan myndigheter

Säkerhet 2020-01-28

Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter ska ges direktåtkomst till vissa uppgifter i beskattningsdatabasen. Inrikesminister Mikael Damberg beslutade i slutet av januari att promemorian "De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen" ska remitteras.

Läs mer

Oklart om satsningar på krisberedskap ökar förmågan

Säkerhet 2020-01-27

Sverige satsar miljarder på krisberedskap för att stå bättre rustade i händelse av kris eller katastrof. Att ta reda på om satsningarna har effekt och ökar förmågan är dock svårt med dagens bedömningsmetoder, enligt en ny avhandling som istället föreslår ett nytt sätt att bedöma förmåga.

Läs mer