Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Säkerhet

Välkommen till Företagsuniversitetets blogg om säkerhet. Vår ambition är att stärka din professionella profil genom att kontinuerligt rapportera om framgångsrikt säkerhetsarbete runt om i Sverige och världen. Nyckelord är strategi och långsiktighet. Välkommen!

Hans Brun till Prospero

Säkerhet 2019-08-30

Terrorforskaren Hans Brun lämnar Försvarshögskolan, där han arbetat sidan 2013, och börjar i stället på Prospero, där han ska arbeta inom affärsområdet Trygg och Säkerhet.

Läs mer

SOS Alarm släpper ny 112-app

Säkerhet 2019-08-26

SOS Alarm lanserade måndagen den 26 augusti en 112-app. Appen ger exakt positionering men har också tagits fram för att människor ska kunna få snabb, relevant och pålitlig information om akuta händelser som inträffar i ens närhet.

Läs mer

Nytt centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet

Säkerhet 2019-08-07

Försvarsmakten och KTH etablerar ett centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet vid KTH:s skola för elektroteknik och datavetenskap, EECS. Syftet är att öka kunskapen inom området, bidra till förmågan att genomföra operationer i cyberrymden och se till att myndigheten har försvarbara och skyddade informationssystem.

Läs mer

Specialist på rysk maffia till Financial Fraud Forum

Säkerhet 2019-06-26

Mark Galeotti är en av världens ledande specialister på ryska brott och säkerhetsfrågor och har bland annat skrivit boken "The Vory: Russia's super mafia". Han ger en unik föreläsning på Financial Fraud Forum i Stockholm i september.

Läs mer

Datainspektionen undersöker Polisen och EBM

Säkerhet 2019-06-25

Förra året trädde dataskyddsförordningen och brottsdatalagen i kraft. Datainspektionen ska nu i ett första led undersöka om Polisen och Ekobrottsmyndigheten har rutiner för att upptäcka och hantera personuppgiftsincidenter.

Läs mer

Terroristbrottsutredningen får förlängd utredningstid

Säkerhet 2019-06-20

Regeringen beslutade i februari 2017 att en särskild utredare skulle genomföra en systematisk översyn av den straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet. I midsommarveckan fattade regeringen beslut om att förlänga utredningstiden för uppdraget, som nu ska redovisas senast den 31 oktober 2019.

Läs mer

Ny unik utbildning – snabbspår till säkerhetsbranschen

Säkerhet 2019-06-13

Ellära, mätteknik, inkopplingar, installationsteknik, standarder, normer, larmklasser – nu öppnar sig nya möjligheter för alla som vill bli säkerhetstekniker och för arbetsgivare som vill satsa på att få in medarbetare med gedigna kunskaper snabbt!

Läs mer