Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Ny start för Introduktion till säkerhetsvetenskap - som ger högskolepoäng

2024-03-04 Lotta Eriksson

Äntligen finns det en ny start på den populära utbildningen Introduktion till Säkerhetsvetenskap som Företagsuniversitetet genomför i samarbete med Lunds universitet och som ger 7,5 högskolepoäng! Utbildningen är på totalt sex lärarledda utbildningsdagar med självstudier däremellan och syftet är att stärka deltagarnas förmåga att leda och bedriva ett systematiskt  säkerhetsarbete.

Den unika utbildningen, som är ett samarbete mellan Företagsuniversitetet och Lunds universitet, introducerar vetenskapliga grunder för ett organisatoriskt och systematiskt säkerhetsarbete. Ett antal erkända forskare håller i sina respektive ämnesområden, som:


  • Kunskapsområdet säkerhetsvetenskap

  • Händelsehantering ur ett strategiskt kommunikationsperspektiv
  • Beslutsfattande under osäkerhet

  • Säkerhetskultur och dess relation till säkerhet

  • Mellanmänskliga relationer

  • Grundläggande underrättelseanalys

– Det är viktigt att understryka att det här är en introduktionskurs. Tanken är att deltagarna ska tillämpa teorier från utbildningen på sitt eget arbete, berättar Jonas Borell från Lunds universitet, som är ansvarig för utbildningen.

– Examinationen består av ett antal mindre hemuppgifter mellan kursdagarna. När hemuppgifterna är godkända får deltagaren högskolepoäng, fortsätter han.

Handledning under hela kursen

Jonas Borell kommer själv att inleda kursen och ge en tydlig bild av målen, studieteknik och examinationsprinciper. Han är dessutom handledare och finns tillgänglig hela kursen för att ge kursdeltagarna det stöd som behövs.
– Utbildningen består inte bara av teori, utan deltagarna ska också lära sig att använda teorierna i det egna arbetet, oavsett om det handlar om att göra analyser eller blicka framåt. Det kommer förstås också bli ett stort erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna, beskriver han.

Datumen för den nya utbildningsomgången 2024 är
Dag 1: Tisdagen den 21 maj
Dag 2: Måndagen den 17 juni
Dag 3: Torsdagen den 15 augusti - online
Dag 4: Torsdagen den 12 september - online
Dag 5: Måndagen den 7 oktober
Dag 6: Onsdagen den 6 november

Så här har några tidigare kursdeltagare sagt om utbildningen:

"De exempel vi fick under de fysiska kursdagarna tycker jag var väldigt konkreta" (Otto Soriano)

"De flesta ämnena är ju rätt kända för oss som säkerhetschefer, exempelvis kriskommunikation och hur man hanterar konflikter. Däremot är det litet ovant att hänvisa till forskningen och att bryta ner frågorna på nya nivåer för att förstå bakgrunden. Det är både nyttigt och utvecklande." (Stefan Elm)
 
Läs mer om - och säkra din plats på - utbildningen här!