Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Introduktion till säkerhetsvetenskap (7,5 hp)

– för dig som vill ha högskolepoäng inom säkerhet

 • Vetenskapliga grunder för ett organisatoriskt säkerhetsarbete
 • Starkare förmåga att leda och bedriva systematiskt säkerhetsarbete
 • Högskolepoäng från Lunds universitet
2110 - Introduktion till säkerhetsvetenskap (7,5 hp)

Samarbete med Lunds universitet

Fördjupa din säkerhetskompetens - få högskolepoäng

Utbildningen, som genomförs i samarbete mellan Lunds universitet och Företagsuniversitetet, introducerar vetenskapliga grunder för ett organisatoriskt säkerhetsarbete. Syftet är att stärka deltagarnas förmåga att leda och bedriva ett effektivt systematiskt säkerhetsarbete. De ska utveckla en översiktlig kunskap om och grundläggande förståelse för säkerhetsvetenskap.

Det är Lunds universitet som utfärdar högskolepoängen. Kursens lärare är experter inom respektive område och ansvariga från Lunds universitet finns på plats vid varje kursdag.

Uppdaterade och praktiska evidensbaserade kunskaper

Utbildningen består av sex kurstillfällen (sex heldagar med ungefär en månad mellan) hos Företagsuniversitetet i Stockholm och självstudier däremellan. De självständiga studierna omfattar läsning av litteratur och lösning av en serie hemuppgifter. Hemuppgifterna utgör kursens examination.

Vid det första kurstillfället presenterar Lunds universitet utbildningens syfte, mål och metoder, samt hur högskolestudier går till, studieteknik, examinationsprinciper och liknande. Dessutom ges då en översiktlig bild av kursen som helhet för att underlätta planering, kommunikation och självstudier.

Frågor? Kontakta Lotta Eriksson, Företagsuniversitetet, telefon 076-947 93 65.

Program

Dag 1

Introduktion

 • syfte, mål och metoder
 • studieteknik, examinationsprinciper, planering, självstudier

Kunskapsområdet säkerhetsvetenskap

 • principer för ett systematiskt säkerhetsarbete
 • vilka vetenskapsområden berör säkerhet och säkerhetsarbete och hur förhåller de sig till varandra?
 • organisation av säkerhetsarbete
 • modeller för organisatoriska arbetsprocesser för säkerhetsarbete
 • utformning av säkerhetspolicy
 • ledningssystem

Dag 2

Händelsehantering ur ett strategiskt kommunikationsperspektiv

 • modeller för kriskommunikation
 • vad kan förberedas och hur?
 • vad är viktiga aspekter under skarpt läge?
 • intern och extern kommunikation

Dag 3

Beslutsfattande under osäkerhet

 • modeller och teorier om mänskligt beslutsfattande
 • individers och gruppers beslutsfattande
 • inverkan av stress

Dag 4

Säkerhetskultur och dess relation till säkerhet

 • vad är säkerhetskultur? 
 • hur hänger säkerhetskultur och säkerhet ihop?
 • så kan en organisation arbeta med sin säkerhetskultur

Dag 5

Mellanmänskliga relationer

 • identifiering och konstruktiv hantering av konflikter
 • metoder för förebyggande av personkonflikter
 • mobbning 

Dag 6

Grundläggande underrättelseanalys

 • underrättelseprocessens huvuddrag
 • organisation, styrning och genomförande av underrättelseprocessen
 • underrättelsebedömningar och desinformation

Fakta

Första dagen ONLINE

Första dagen i Introduktion till Säkerhetsvetenskap kommer, om inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras, att gå som lärarledd distansundervisning, ONLINE. De kommande kursdagarna ska förhoppningsvis kunna genomföras i Företagsuniversitetets lokaler i Globen City i Stockholm, med reservation för mötes- och reserestriktioner.

Deltagare

Alla som arbetar med säkerhet, som säkerhetschefer, säkerhetssamordnare och säkerhetsstrateger. Det är arbetsgivaren som betalar kursavgiften.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • kunna leda och bedriva ett effektivt organisatoriskt säkerhetsarbete
 • ha en översiktlig kunskap om och grundläggande förståelse för säkerhetsvetenskap
 • känna till de vetenskapliga grunderna för det systematiska säkerhetsarbetet

Metod

Kursen består av sex kurstillfällen, sex heldagar med ungefär en månad mellan, hos Företagsuniversitetet och självstudier däremellan. Självstudierna omfattar läsning av litteratur och lösning av en serie hemuppgifter. Hemuppgifterna utgör kursens examination. Vid det första kurstillfället, presenterar Lunds universitet kursens syfte, mål och metoder samt hur högskolestudier går till, studieteknik, examinationsprinciper och liknande. Dessutom ges då en översiktlig bild av kursen som helhet, för att underlätta planering, kommunikation och självstudier.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se