Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

"En väldigt konkret utbildning med perfekt upplägg"

- Det var ett helt perfekt upplägg med sex kursdagar och hemstudier däremellan. Jag upplever att det var en väldigt konkret utbildning, konstaterar Otto Soriano, som gick ”Introduktion till Säkerhetsvetenskap” under 2019.

Otto Soriano är säkerhetssamordnare på Visma. För åtta år sedan gick han Säkerhetssamordnarutbildningen på Företagsuniversitetet och sedan dess håller han sig uppdaterad om utbudet av säkerhetsutbildningar.

– Jag vill kontinuerligt utveckla mig och få nya kunskaper så jag går aktivt in på Företagsuniversitetets hemsida ofta och tittar efter vad som finns. Det var så jag hittade ”Introduktion till Säkerhetsvetenskap” som ger 7,5 högskolepoäng från Lunds universitet, berättar han.

- Det som lockade mig var dels det nya tankesättet och dels att den bryter mark. Dessutom kändes den praktisk och jag vill få in nya kunskaper som jag direkt kan implementera i arbetslivet.

Otto började utbildningen i mars 2019 och avslutade den i september;

– De exempel vi fick under de fysiska kursdagarna tycker jag var väldigt konkreta. Varje dag hade ett nytt ämne där kursledarna från Lunds universitet berättade om sina erfarenheter.

– Utifrån det blev det jättebra diskussioner där även vi kursdeltagare delade med oss om hur vi jobbar. Då får man ju konkret in ett tänk som man kan ta med sig tillbaka till arbetet, poängterar han.

Säkerhetskultur gav mest

Otto uppskattade alla sex kursdagar men om han ska summera vad som gav honom allra mest var det dagen om Säkerhetskultur, som leddes av Åsa Ek. Hon forskar till vardags inom området människa, teknik, organisation relaterat till risk- och säkerhetshantering med fokus på säkerhetskultur, säkerhetshantering, lärande för säkerhet och proaktiv krishantering.

– Just den biten, säkerhetskultur, tycker jag saknas på många håll och borde föras in mycket mer i instruktioner, policys och anställningsavtal. Det ska vara tydligt vilka regler som gäller på arbetsplatsen, understryker Otto Soriano.

Bra upplägg med återkoppling

När han jämför de två utbildningarna han har gått på Företagsuniversitetet konstaterar han att Säkerhetssamordnarutbildningen var bredare och hade mer fokus på de fysiska och lokala delarna av säkerhetsarbetet.

– Det var en mer renodlad säkerhetsutbildning medan ”Introduktion till Säkerhetsvetenskap” har ett större helhetsperspektiv. Det var helt nytt för mig att läsa på högskolenivå men jag gillade att jag kunde gå tillbaka till jobbet efter varje kursdag med färska kunskaper. Då är det lättare att börja jobba med det man lärt sig.

– Jag tyckte också att det var jättebra att vi fick återkoppling på våra hemstudier strax innan nästa kursdag så att det var avklarat och man kunde gå in på nästa ämne direkt, det var klockrent, fortsätter han.

– Sedan är det förstås en utmaning att kombinera studier med ett heltidsjobb och familjeliv men det är ju bara under en period av livet, så jag tycker att det fungerade, jag kunde lägga ner den tid jag behövde.

En utbildning som passar alla inom säkerhet

Han säger att han tycker att ”Introduktion till Säkerhetsvetenskap 7,5 högskolepoäng” passar alla som har inriktning på säkerhets- eller HR-arbete.

– Det är klart att det underlättar om man har gått en säkerhetssamordnare- eller säkerhetschefsutbildning tidigare så att man pratar samma språk och har lite kött på benen innan man börjar, avslutar han.

Nästa ”Introduktion till säkerhetsvetenskap" börjar den 4 mars 2020. Läs mer här!