Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Thomas Palfelt, FMV, om säkerhets- och säkerhetsskyddsarbetet

2024-03-13 Lotta Eriksson

I podden Sveriges säkerhetschefer möter vi landets säkerhetschefer för att belysa yrkesrollen nu och framöver. Det är väl länge sedan försvarsfrågorna har stått så högt upp på agendan som nu och därför har vi denna gång bjudit in Thomas Palfelt, säkerhets-, informationssäkerhets- och biträdande säkerhetsskyddschef vid FMV.

Thomasistudio1

Thomas Palfelt har en bakgrund som systemvetare, IT-tekniker, systemanalytiker, utvecklare och projektledare och kom från positionen som informations-säkerhetschef på Regeringskansliet till Försvarets Materielverk för elva år sedan.

FMVs uppdrag är att leverera försvarsförmåga till Försvarsmakten och det som levereras är allt från stridshjälmar till u-båtar. Thomas beskriver FMV som en ”ingenjörs- och projekttung myndighet med internationell samverkan”.

Han tillhör säkerhetsskyddsavdelningen med 45 personer och arbetar i huvudsak övergripande och strategiskt, med normering, kravställning och tjänsteföreskrifter samt med stöd till säkerhetsskyddschefen. Han samverkar också mycket, både internationellt och internt och företräder FMV i internationella säkerhetsskyddsförhandlingar.

Här beskriver Thomas Palfelt bland annat på vilket sätt han har nytta av sin bakgrund inom IT i dagens arbete och hur han drivs av relationsskapande och problemlösning. Framför allt tycker han att man måste vara pragmatisk när man arbetar med säkerhet och att humorn är ett av de viktigaste verktygen.

Thomas Palfelts tre råd för säkerhets-, informationssäkerhets- och säkerhetsskyddschefer lyder
1.     Gör det lätt att göra rätt
2.     Praktisera dynamisk pragmatism och planera för det
3.     Ha en långsiktig planering för omvärldspåverkan (som Ukrainakriget, Nato-inträdet etc)

Sveriges säkerhetschefer produceras av Företagsuniversitetet och sprids i samverkan med Aktuell Säkerhet, Secnet och Qnet.
Podden finns där poddar brukar finnas, som Apple Podcasts och Spotify.