Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Nyckeln till att lyckas med hållbarhetsarbetet är att hålla i och hålla ut

2024-05-07 Marlene Berglund
Rickard Naring, porträtt

Rickard Naring är samhällsvetaren som ägnat sitt yrkesliv åt kommunikation, ledarskap och HR. Hans specialitet har blivit förändringsledning och han har drivit förändring på bland annat Systembolaget, Apoteket, Hewlett Packard och Naturskyddsföreningen.

 

I "Hållbarhetschef – diplomutbildning" har Rickard en hel dag om just förändringsledning. Detta eftersom en av de största utmaningarna man kan ha som hållbarhetschef är att få med sig både ledningen och medarbetarna på den förändringsresa som krävs för att bli ett hållbart företag.

Vi har pratat med Rickard om hållbarhetschefens utmaningar och bett honom om några goda råd.

- De flesta är nog överens om att hållbarhet är ett av de allra viktigaste områdena för alla typer av verksamhet framöver. Inom alla områden och i alla aspekter av företagets arbete måste vi ta hänsyn till hållbarhetsperspektivet, det gäller såväl miljö och klimat som socialt. Forskarna har idag hittat lösningar till många av våra hållbarhetsutmaningar, nu är nästa utmaning att implementera dem.

En hållbarhetschef behöver både hårda och mjuka kunskaper

- Hållbarhetschefen behöver inte bara ha den hårda kunskapen som innebär att känna till hur verksamheten konkret påverkar miljö, klimat och människor. Hen måste även ha den ”mjukare” förmågan att kunna leda förändring, att övertyga ledningen och få med sig medarbetarna. Det handlar om att göra det lätt att göra rätt, för alla. Och att få upp hållbarhet högst upp på agendan även om det konkurrerar med många andra projekt och utvecklingsmål.

Rickards goda råd till dig som ska leda och driva hållbarhetsarbetet i din organisation:

1/ Det är viktigt att få vara med på en strategisk nivå. Om du inte själv sitter med i ledningsgruppen (vilket är önskvärt), se till att ha en bra ingång till ledningen. Hjälp den du rapporterar till med argument. Och försök att hitta flera som kan ”föra din talan” i ledningen.

2/ Ta dig an de informella nätverken. Det är viktigt att jobba både på lednings- och medarbetarnivå. Fundera på vilka som har ”hög” status, vem man lyssnar till och vem som kan påverka och skapa förändring. Det finns alltid de som är ”early  adopters” och de som är mer tveksamma till förändring. Ta hjälp av de första för att vinna över de andra.

3/ Skaffa dig kunskaper i förändringsledning! Även om det skulle vara så att du själv inte driver förändringen, utan kanske är intern beställare till t.ex. HR eller IT, så är det bra att känna till hur det fungerar. Det finns flera modeller för hur man driver förändring. En av dem är modellen ADKAR från företaget Prosci. Den beskriver de fem faser en individ behöver gå igenom i en förändring:

- Awareness – medvetenhet om förändringen

- Desire – viljan till förändring

- Knowledge – kunskapen om vad som ska göras annorlunda och hur

- Ability - förmågan att agera på det nya sättet

- Reinforcement – ”håll i håll ut” genom att förstärka, uppmuntra och belöna de nya beteendena

”Hållbarhetschef – diplomutbildning” är 9 dagar lång och startar i september. Förutom kunskaper i hållbarhet och förändringsledning får du lära dig mer om t.ex. miljöjuridik, kommunikation och klimatmätning, du får en helhetsbild av området och kunskaper och metoder för att kunna driva hållbarhetsarbetet effektivt och framgångsrikt. Läs mer här.