Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Två diplom samma vecka

2023-08-31 Lotta Eriksson

Man kan absolut kalla Lars From för vetgirig och ambitiös – förutom en säkerhetschefsutbildning för ett par år sedan, avslutade han två längre utbildningar i augusti och fick då diplom både som säkerhetsskyddschef och informationssäkerhetschef.
- Diplomen är en kvalitetsstämpel och ger mig trygghet i min roll, säger han.
 

 
Lars From är säkerhetschef på Roslagsvatten sedan våren 2022 men har arbetat med säkerhet i olika roller även tidigare. Våren 2021 diplomerades han som säkerhetschef på Företagsuniversitetet och kände sig rätt nöjd med utbildningen han då fått under sju månader.
 
När han sedan började på Roslagsvatten och även skulle ha ansvar för säkerhetsskyddsfrågorna kände han att behövde fördjupa sin kompetens inom området.
– Roslagsvatten är ju en samhällsviktig verksamhet och faller under säkerhetsskyddslagen så jag kände att jag behövde ta ett steg till, konstaterar han.

– Även om säkerhetschefsutbildningen var gedigen och vi fick lära oss mer lite om informationssäkerhet och säkerhetsskydd så var det på en mer allomfattande nivå.

– Nu ska jag ju, som säkerhetsskyddschef, syssla mer med säkerhetskänslig verksamhet och då var diplomeringen var viktig, både för min egen del - så att jag känner trygghet i min roll - och för min arbetsgivare. Diplomet är ju en kvalitetskontroll och kvalitetsstämpel på att jag har rätt kompetens och kan fatta rätt beslut, fortsätter han.
 
När det gäller informationssäkerhet så beskriver Lars From arbetet lite som ”en het potatis” som ingen egentligen känt sig fullt bekväm med att ta ansvar för.
– IT och informationssäkerhet är inte mitt stora kompetensområde men jag kände att det ändå ligger nära det jag gör så jag bestämde mig för att även gå Diplomerad informationssäkerhetschef, berättar han. 

Två starter våren 2023

Sagt och gjort: den 18 april började han Diplomerad informationssäkerhetschef, som är på totalt åtta dagar uppdelad på 2 dagar i månaden i fyra månader. Några veckor senare, den 10 maj, var det dags för första dagen på Diplomerad säkerhetsskyddschef, som är på totalt nio dagar, uppdelad på tre dagar i månaden i tre månader.
 
Och sista veckan i augusti kunde han ta emot de båda diplomen – efter att ha närvarat på alla utbildningsdagar och gjort respektive utbildnings examensuppgift.

– I diplomerad säkerhetsskyddschef skulle vi lämna in en skriftlig uppgift och i diplomerad informationssäkerhetschef var det ett kunskapstest med flervalsfrågor, beskriver han.

 
Så – har han nytta av sina nya kunskaper? Utan tvekan, säger han;
– Jag fick absolut med mig mycket nya kunskaper. Inom säkerhetsskydd fick jag helt nya infallsvinklar och synsätt som jag har nytta av. Det gör att jag känner mig tryggare i min yrkesroll och nu ser jag fram emot att uppdatera vår säkerhetsskyddsanalys i höst.

– Informationssäkerhetschefsutbildningen gav mig hjälpmedel och verktyg så att jag kan jobba ännu mer systematiskt och ha en bra dialog med IT-avdelningen. Nu vet jag vad det är för åtgärder som behöver vidtas men jag behöver inte kunna hur de rent tekniskt tas fram.

Flera framgångsfaktorer

Det finns några framgångsfaktorer för utbildningarna på Företagsuniversitetet, en av dem är förstås kursledarna!
–De har varit jättebra, eftersom de kommer med input utifrån sina egna erfarenheter och så utvecklar vi ett resonemang tillsammans, där vi deltagare är med i dialogen. Det är verkligen uppskattat, understryker Lars From.

– Vi har ju inte bara suttit och pluggat paragrafer utan vi har fått lära oss hur vi ska hantera alla verktyg. Dessutom bildar man ju nätverk med andra kursdeltagare att bolla frågor med. Dyker det upp någon fråga så finns det en rad personer som jag kan vända mig till som jag vet kan svara - och som kan sin sak. Det är en stor styrka!
 
– Dessutom var utbildningsmaterialet jättebra, både det tryckta som vi fick på plats, och det digitala som vi har tillgång till. Jag använder det i vardagen och kommer att ha ett antal presentationer framöver, då materialet är till stor hjälp.
 
Även om det är ambitiöst att läsa två diplomutbildningar parallellt, kan Lars From inte nämna några direkta utmaningar;
– Jag hade ju en bra grund att stå på och utbildningarna gick lite hand i hand. Det var inga större problem att kombinera dem och jobba samtidigt.

– Jag är väldigt tacksam att jag fick möjlighet att gå båda två, avslutar han – och håller nu koll på utbildningar inom NIS 2 och totalförsvarsfrågor!