Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Säkerhet

Välkommen till Företagsuniversitetets blogg om säkerhet. Vår ambition är att stärka din professionella profil genom att kontinuerligt rapportera om framgångsrikt säkerhetsarbete runt om i Sverige och världen. Nyckelord är strategi och långsiktighet. Välkommen!

Nytt centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet

Säkerhet 2019-08-07

Försvarsmakten och KTH etablerar ett centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet vid KTH:s skola för elektroteknik och datavetenskap, EECS. Syftet är att öka kunskapen inom området, bidra till förmågan att genomföra operationer i cyberrymden och se till att myndigheten har försvarbara och skyddade informationssystem.

Läs mer

Specialist på rysk maffia till Financial Fraud Forum

Säkerhet 2019-06-26

Mark Galeotti är en av världens ledande specialister på ryska brott och säkerhetsfrågor och har bland annat skrivit boken "The Vory: Russia's super mafia". Han ger en unik föreläsning på Financial Fraud Forum i Stockholm i september.

Läs mer

Datainspektionen undersöker Polisen och EBM

Säkerhet 2019-06-25

Förra året trädde dataskyddsförordningen och brottsdatalagen i kraft. Datainspektionen ska nu i ett första led undersöka om Polisen och Ekobrottsmyndigheten har rutiner för att upptäcka och hantera personuppgiftsincidenter.

Läs mer

Terroristbrottsutredningen får förlängd utredningstid

Säkerhet 2019-06-20

Regeringen beslutade i februari 2017 att en särskild utredare skulle genomföra en systematisk översyn av den straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet. I midsommarveckan fattade regeringen beslut om att förlänga utredningstiden för uppdraget, som nu ska redovisas senast den 31 oktober 2019.

Läs mer

Ny unik utbildning – snabbspår till säkerhetsbranschen

Säkerhet 2019-06-13

Ellära, mätteknik, inkopplingar, installationsteknik, standarder, normer, larmklasser – nu öppnar sig nya möjligheter för alla som vill bli säkerhetstekniker och för arbetsgivare som vill satsa på att få in medarbetare med gedigna kunskaper snabbt!

Läs mer

Master Class Säkerhet drar igång

Säkerhet 2019-05-28

Nu drar Master Class Säkerhet igång! En serie heldagsföreläsningar för säkerhetschefer och säkerhetssamordnare som snabbt vill fördjupa eller fräscha upp sina kunskaper. Först ut är en heldagsföreläsning om "Säkerhet och Resiliens" i oktober med den populära föreläsaren och risk managementexperten Ulf Rönndahl!

Läs mer

Tre av fyra är oroliga för hur personuppgifterna används

Säkerhet 2019-05-20

Tre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Ändå är det bara hälften av svenska organisationer, företag och myndigheter som arbetar kontinuerligt med dataskydd. Det visar Datainspektionens första nationella integritetsrapport. "Vår förhoppning är att rapporten ska ge vägledning i det fortsatta arbetet mot Datainspektionens vision om ett tryggt informationssamhälle där vi tillsammans värnar den personliga integriteten", säger Datainspektionens GD, Lena Lindgren Schelin.

Läs mer

Skärpta straff vid grova brott mot välfärdssystemen

Säkerhet 2019-05-12

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att skärpa lagstiftningen kring brott mot välfärdssystemen. Ändringarna syftar till att stärka det straffrättsliga skyddet och förhindra felaktiga utbetalningar. Bland annat föreslås samma maxstraff för grovt bidragsbrott som för grovt skattebrott och grovt bedrägeri, för att komma åt den grova organiserade brottsligheten.

Läs mer