Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Livslångt lärande

Välkommen till Företagsuniversitetets blogg om livslångt lärande. Vi berättar om hur vi som organisation och som individer hela tiden arbetar för att bli vassare. Vild omvärldsbevakning blandas med lärdomar från våra egna korridorer.

"Employee Experience handlar om ett helhetstänk"

Livslångt lärande 2022-11-22

- Som när det gäller kundnöjdhet så räcker det inte med att bara göra en sak rätt, det måste finnas ett helhetstänk där hela medarbetarresan är i fokus, från anställning till avslut. Employee Experience ska var en del i alla HR processer. Det säger Helena Bodin, HR Business Partner på Swedbank och kursledare på den nya kursen Employee Experience.

Läs mer

"Nu kan jag planera bättre under stress"

Livslångt lärande 2022-11-15

- Jag fick en bra grundläggande insyn i hur man kan planera under stress och lägga upp sitt arbete på ett effektivare sätt. Bra upplägg, pedagogisk kursledare och intressanta och dynamiska samtal. Det säger Nicolas Martinez, projektledare på kontors- och konferenshotellet Posthuset 7a.

Läs mer

Hälsa och välmående har blivit en framgångsfaktor

Livslångt lärande 2022-11-14

Man talar mycket om hälsa och välmående idag, även i arbetslivet. Hur ser våra "framtidschefer" på hälsa, både för egen del och medarbetarnas? Har de några hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen? Läs hur de jobbar på Akademiska Hus, WSP, Länsförsäkringar och Stadium.

Läs mer

”Allt börjar och slutar i kundupplevelsen”

Livslångt lärande 2022-10-03

- Jag tycker att det mänskliga mötet är viktigt, men alla vill faktiskt inte träffa eller ringa någon för att lösa ett problem idag. Vissa upplever det som bättre service att erbjudas en enkel och smidig digital lösning. Det säger Maria Christofi Johansson som medverkar på Stora Servicedagen den 22 november.

Läs mer

Tre goda råd till dig som ska dra igång ett IT-projekt

Livslångt lärande 2022-09-15

"Försök att förstå projektets mål och syfte så tidigt som möjligt för att undvika framtida hinder, missförstånd och omarbetningar som är tidskrävande och kostsamt för bolaget." Det säger Jakob Iich, funktionell IT-specialist och kursledare på våra nya IT-projektledarutbildningar. Här ger han tre goda råd.

Läs mer

Hur lyckas du med strategisk Learning and Development?

Livslångt lärande 2022-09-07

Varje företag är unikt baserat på affärsidén, marknaden och den interna kulturen. En del företag bygger framgång genom att satsa på sina nuvarande medarbetare och investera i utbildningar och andra insatser för att säkerställa framtidens kompetensbehov. För andra företag är det bättre att investera i extern kompetens genom rekrytering, tillfälliga anställningar, samarbeten eller konsulter. Ofta är en blandning av dessa två den bästa vägen framåt.

Läs mer

Företagsuniversitetet satsar på IT

Livslångt lärande 2022-08-22

Behovet av kunskaper och kompetens inom IT är skriande stort i hela landet och Företagsuniversitetet vill gärna dra sitt strå till stacken. I höst kommer vi att erbjuda hela fyra nya utbildningar inom IT-området. Läs intervju med två av våra experter, Jakob Iich och Ammar Alderhally.

Läs mer

Hur arbetar ni med kompetensutveckling idag och hur tänker ni framåt?

Livslångt lärande 2022-08-17

Bristen på kompetens är stor idag och fokus ligger på upskilling, reskilling och rekrýtering. Vi har frågat Marie Hallander Larsson, HR-direktör på Akademiska Hus, Marcus Hjärtsjö, chef på Länsförsäkringar, Pino Roscigno, marknadschef på Stadium och Sanna Thomassen, avdelningschef och Risk Manager  WSP hur de arbetar med kompetensutveckling idag och hur de tänker framåt.

Läs mer

”HSEQ är ett förhållningssätt”

Livslångt lärande 2022-08-11

- Jag ser HSEQ mer som ett förhållningssätt än som en yrkesroll. Många har en eller ett par av områdena arbetsmiljö, hållbarhet, kvalitet eller säkerhet som sitt ansvar, men för organisationen är det värdefullt att knyta samman samtliga fyra delar. Allt hänger ihop. Arbetsmiljön hänger ihop med säkerheten, säkerheten med kvalitetssystemen och så vidare. Det säger Karl Sandberg, en av kursledarna på vår nya HSEQ - diplomutbildning.

Läs mer

"Så värdefullt att få lära sig av de allra bästa"

Livslångt lärande 2022-05-03

Diplomerad HR-koordinator (tidigare Diplomerad HR-assistent) har länge varit en av Företagsuniversitetets mest populära utbildningar. Många hundra har diplomerats sedan utbildningen genomfördes första gången 2011. Gunilla Andersson, som är huvudkursledare, har blivit idol bland alla nöjda kursdeltagare.

Läs mer