Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Thomas Lundin till Sensecs styrelse

2019-04-23 Lotta Eriksson

Thomas Lundin har valts in i säkerhetsföretaget Sensecs styrelse, det meddelar SecurityWorldHotel. Thomas har ett mångårigt förflutet i säkerhetsbranschen, bland annat som vd för G4S i Sverige och Bravida Fire & Security. Han har också haft och har ett flertal styrelseuppdrag i säkerhetsrelaterade organisationer som SSF Stöldskyddsföreningen och inte minst Näringslivets Säkerhetsdelegation, NSD, där han är styrelseordförande.

Sensec poängterar att Thomas Lundins stora erfarenhet av att arbeta med förändringsledning, operativ ledning, kontraktshantering, M & A och snabb tillväxt inom servicebranschen. Vidare framhävs hans förmåga till att driva turnaround-projekt, strategisk utveckling och implementering av operativ excellens inom lågmarginaler.

Thomas Lundin är också samordnare för och kursledare i Företagsuniversitetets diplomutbildning Säkerhetssamordnare och Säkerhetschef 2025 samt kursledare i Säkerhetschef - Diplomutbildning.