Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Succé för Säkerhetsgalan

2022-09-28 Lotta Eriksson

Tisdagen den 27 september 2022 var det äntligen dags för Säkerhetsgalan igen! Denna gång hölls eftermiddagens aktiviteter på Space i Stockholm, en digital kulturarena som drivs av PopHouse. Kvällens middag med prisutdelning genomfördes i Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm.

Lovorden var många när Säkerhetsgalans strålkastarljus släcktes sent på tisdagskvällen. "Det bästa innehållet någonsin", "Vilka spännande lokaler", "Dystra föreläsningar men så aktuella och viktiga", var några av kommentarerna som snappades upp under minglet efter middagen och prisutdelningarna.

Säkerhetsgalan inleddes klockan 13,00 av dagens moderator och värd, Ola Wenström, som berättade lite om sin bakgrund och sina erfarenheter av säkerhet. Sedan klev Säpos operativa chef Anna Sjöberg upp på scenen och konstaterade bland annat att polariseringen just nu ökar klyftorna i samhället. Hon berättade om ett antal utredningar som Säpo gjort senare år och sade att vi har haft ett val utan valpåverkan - även om Säpo sett "ökade aktiviteter" som de brukar under valrörelsen.

Hon sade också att främmande makt alltid har egna syften.

– Sverige är intressant med en unik koppling mellan akademien, utveckling, innovation och industri - och det är intressant för främmande makt, så det är viktigt för dem och då ägnar de sig bland annat åt spionage och insiderproblematik, påpekade hon.

Anna Sjöberg underströk även att det finns ett "säkerhetsfönster", ett "möjlighetsfönster" just nu, då beslutsfattare och ledningsgrupper faktiskt lyssnar.

– Frågan är uppe på agendan nu och det finns en bättre förståelse för säkerhetsfrågorna generellt. Ta plats i ledningsgrupperna och ha med säkerhetsarbetet tidigt i utvecklingen för att skydda det som är skyddsvärt, avslutade hon.

Cyber security - ny skepnad och nya hot

Säkerhetsgalans andra föreläsare var cybersäkerhetsexperten Marcus Murray. Han gav en målande men dyster bild av cybersäkerhetsområdet och dess hotaktörer. Han gav konkreta exempel, som ransomwareattacken mot 1500 företag i fjol, där Coop var ett av de drabbade företagen, och beskrev hur attacken kunde genomföras. 

Marcus Murray gav även en bild av cyberkrigföring, sabotage och en eskaleringsstege, där trappsteget längst ner handlar om desinformation, nästa trappsteg handlar om att skapa rädsla och det sista trappsteget är ren krigföring för att förstöra system.

– Ransomewareattackarna minskade radikalt i februari 2022 när Ryssland gick in i Ukraina, sade han också och konstaterade att sanktionerna haft stor påverkan på detta.

– Vi trodde att vi skulle påverkas mer än vi gjort med anledning av Nato-ansökan men det tar tre månader för Ryssland att ställa om, även är det gäller cyber, för det är en stor hierarkisk maskin.

Däremot varnade han för att ransomewareattackarna generellt är på väg upp igen nu, "Black cat" är en av dem. Han avslutade med att ge några goda råd, bland annat;

  • Förstå att hoten kan drabba er verksamhet, så identifiera hur för att sedan kunna skydda er mot rätt saker
  • Undersök och förstå hur ni upptäcker dataintrång och gör vad ni kan för att täppa till de hålen
  • Ha backuper utanför er ordinarie IT-miljö och backa upp hela system, inte bara data

Innan eftermiddagskaffet fick två av konferensens premiumpartner presentera sig; Rickard Möller från Vesper Group och Johan Malmliden från Omegapoint berättade kort om varför de var där och om sina utmaningar just nu.

Från svartabörshajar till bankirer - rysk organiserad brottslighet

Direkt från London kom sedan professor Mark Galeotti, expert på rysk brottslighet, och fortsatte på spåret Ryssland. Han beskrev hur rysk organiserad utvecklats genom tiderna och numera på ett sofistikerat sätt sprider sig i Europa, även till Sverige.

På 1980-talet var de organiserade ryska kriminella tatuerade streetsmarta tjuvar medan de på 1990-talet började bli mer affärsmässiga. Sedan kom Vladimir Putin till makten och han hade inga problem med de kriminella krafterna, bara de höll sig inom vissa ramar och inte gapade över för mycket.

 

– De fick verka med hans goda minne, bara de insåg att den ryska staten var den verkliga skurken, sade Mark Galeotti.

Detta fick bland annat en stor kriminell "gudfader" erfara 2007, när han blev lite för yvig, dominant och dryg i sitt förhållningssätt. Hans hem stormades av en stor armé regeringstrogna - inte för att det behövdes utan för att statsledningen ville skicka en signal om vem som var starkast.

– Gangsters fick vara gangsters så länge de respekterade staten, summerade Mark Galeotti.

De grovt kriminella skaffade sig allierade i Europa på 1990- och 2000-talen och handeln bestod mycket av kokain och kontanter som skulle tvättas.

Affären var och är fortfarande bedrägerier, cyberbrott, penningtvätt och liknande.  I Sverige arbetar de ryska kriminella i löst sammansatta nätverk.

- Ryska staten använder sig av organiserad kriminalitet som verktyg, det finns helt enkelt "understandings" mellan staten och grovt organiserad kriminella! Putin har klargjort att han inte vill slå ner gangsters så länge de utför tjänster och inte tar sig friheter. Det innebär att alla vill vara till lags - ingen vill komma på kant med Putin, sade Mark Galeotti vidare.

Kriget i Ukraina och att anklagas för att vara spion

Temat Ryssland fortsatte, när Martin Kragh, biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier och seniorforskare vid UI, tog till orda på scenen. Han poängterade att det som pågår är Ukrainas existentiella krig - som kommer påverka världspolitiken, vilket får konsekvenser här, nära oss, när exempelvis naturgasledningar sprängs.

– Putin har gjort ett antal missbedömningar. Den första missbedömningen var att utgå från att det inte finns något Ukraina, trots sina 40 miljoner invånare, och att Ukraina inte har något existensberättigande.

– Den andra missbedömningen var att Putin utgick från att västvärlden inte skulle kunna samla sig för att stötta Ukraina mot Ryssland. Väst ses som svaga och patetiska eller korrupta. Det vi i stället sett är att Europa samlat sig på ett unikt sätt.

– Den tredje missbedömningen var att Putin trodde på sin egen propaganda om Rysslands militärförmåga. Det har visat sig att stora pampiga militärövningar är en sak, trupperna håller inte måttet i verkligheten.

Martin Kragh konstaterade att missbedömningarna bottnar i Putins ideologiska synsätt och kan förklaras med hans världsbild, som leder det ryska beslutsfattandet.

Han sade vidare att Ukraina kommer att överleva som stat men att det kommer behövas mycket stöd för återuppbyggnaden efter de enorma förluster man gjort.

– Vad som kommer att hända i Ryssland är oförutsägbart, det är ny fas som innebär större osäkerhet. Putin har dock inga intentioner att lämna bort makten utan har planer för att hålla sig kvar.

– Med hans logik är en eskalation av konflikten oundviklig och Ryssland kommer fortsätta in i en djupare kris och större oro. Så undvik önsketänkande, underskatta inte de ryska förmågorna. Det här är en Rysslandskris, det är inte en Ukraina- eller europeisk kris. Det är den ryska eliten som vill omförhandla den europeiska ordningen och skapa en ryskledd region, sammanfattade han.

Martin Kragh fick även i ett samtal med Ola Wenström berätta om hur han av Aftonbladet anklagats för att vara brittisk spion i ett antal artiklar, information som i sin tur byggde på rysk desinformation. Det blev en tid som krävde mycket energi och som ledde till cyberattacker och hot mot honom själv. Artiklarna fälldes av Pressens Opinionsnämnd men tidningen har inte pudlat eller bett  ursäkt, utan tycker att "de i kulturdebatten kan göra påståenden utan att ha fakta."

Efter Martins eminenta föredrag och samtal fick ytterligare två premiumpartners presentera sig; Gottfrid Seidevall från Bravida Fire & Security och Henrik Frisk från Plegium, innan en välbehövlig bensträckare!

Ekonomisk brottslighet och momsbedrägerier

Direkt efter bensträckare fick Jesper Arkinger från Nordic Level Group och Freddie Parrman från Seriline berätta lite om sina företag och utmaningar - och varför Säkerhetsgalan är viktig för dem.

Sedan fortsatte konferensen med en föreläsning av Anders Björkenheim, antibedrägeriexpert.

Han skildrade en enorm momsbedrägerihärva som har sitt ursprung i mobiltelefoner och där alla vi som köpt en mobiltelefon (eller annan teknisk utrustning) mellan 2018 och 2020 och /eller har betalat skatt i Sverige under samma period, på ett och annat sätt varit delaktiga och drabbade.

Det handlar om en "momskarusell" utan dess like och kort och gott det största bedrägeriet i svensk historia, omfattande åtminstone 200 bolag.

Brottstypen heter MTIC, Missing Trader Intra Community, och handlar  om 60 miljarder euro per år! Det var inte någon upplyftande - men ack så upplysade - föreläsning!

Säkerhetschefsrollen nu och i framtiden

Sommaren 2022 skickade Företagsuniversitetet ut en digital enkät om säkerhetschefsrollen nu och framöver. Den besvarades av 146 personer, 83 procent män och 17 procent kvinnor. Lotta Eriksson från Företagsuniversitetet föredrog helt kort rapporten;

– Sveriges säkerhetschef är en man mellan 51 och 60 år, har personalansvar och arbetar i det privata näringslivet. Han har arbetat med säkerhet i över 15 år och tjänar mellan 41 000 och 70 000 kronor i året. Arbetsområdet spänner från "klotter till krig", inledde hon.

– Så skulle vi kunna summera er säkerhetschefer här i dag om vi generaliserar grovt och utifrån resultatet i den enkät vi gjort.

Rapporten visar bland att landets säkerhetschefer är rätt nöjda med sin arbetssituation men att de vill renodla rollen, ha större redundans på avdelningen, mer resurser och högre mandat. De behöver också mer tid för att vara proaktiva och strategiska - och vill framför allt ha mer tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte med andra.

Omvärld, digitalisering och internationalisering innebär förstås större fokus på IT-, IT-säkerhetsfrågor, säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Man tror generellt att komplexiteten i rollen kommer att bestå eller bli större och att säkerhetschefen behöver vara en generalist med kontroll över helheten men med stöd av specialister.

Rapporten visar ett urval av kommentarer kring framtidens yrkesroll och på scenen tog därför säkerhetscheferna Emma Stenholm, Ericsson, Håkan Borgström, Karolinska universitetssjukhuset, och Christina Boman, SVT plats på scenen. De gav exempel på aktuella arbetsuppgifter och diskuterade resultaten i rapporten.

– Som säkerhetschef behöver man förstå affärsspråket och vara litet modig och pragmatisk, sade Christina Boman exempelvis.

– Krishantering är viktigt nu, inte minst med tanke på Natoansökan, sade Håkan Borgström bland annat.

– Jag tror vi behöver se en ny profil på säkerhetscheferna, det behövs mer än att man exempelvis åkt radiobil i tio år, sade Emma Stenholm bland annat.

Här finns rapporten "Sveriges säkerhetschefer 2022-2030"

Därefter fick Carl Dahlén, Securitas sverigechef, som sista premiumpartner träffa Ola Wenström och berätta lite om hopslagningen med Stanley Security och andra aktuella frågor.

När affären byter kanal

Det var ganska dystra besked i eftermiddagens föreläsningar som knöts ihop lite med hur alla de hot vi adresserar kan hanteras på säkerhetsavdelningarna. Då behövdes det något mer uppryckande - så plats på scenen för Per Sundin, vd för Pophouse.

Han började med att berätta sin historia och om hur nedladdningen av musik höll på att ta död på hans bransch, skivbolagsbranschen och hur det handlar om att tänka nytt och våga testa nytt. Hans tes är "Disrupt or die!"

Sedan berättade han om Pophouse, om ABBA Experience och hur bolaget hela tiden har tentaklerna ute för att vårda och sprida musikskatter.

Det blev ett lyckat och positivt avslut på första akten av Säkerhetsgalan med en häftig presentation och fantastisk musik.

I år valde Företagsuniversitetet och Aktuell Säkerhet att inte ge en blomma till föreläsarna som tack, utan skänker en gåva till organisationen MIND, som vill minska stigma och skam kring psykisk ohälsa och öka förutsättningarna för psykiskt välbefinnande.

Mind

 

Dagen blev till kväll

Säkerhetsgalans andra akt, eller "halvlek" som Ola Wenström beskrev det, tog plats i Spegelsalen på Grand Hôtel.

Där stundade minglande med förrätt och bubbel, sittande middag med gemensam skål, intervjuer med de tre nominerade till Årets Säkerhetsprofil, Jan Olsson, Marie Louise Arendt och Jesper Larsson, prisutdelning av Framtidens Säkerhetstalang (Louise Ask Holmberg) och slutligen offentliggörandet av vem som blev Årets Säkerhetsprofil 2022 - och den lyckliga vinnaren var Jan Olsson! Grattis till er alla!

Läs mer om vinnaren av Framtidens Säkerhetstalang här

Läs mer om vinnaren av Årets Säkerhetsprofil här

Kvällen innehöll också ett bejublat framträdande av Medina, som fick alla i Spegelsalen att resa sig och dansa lite!

Sedan gavs fortsatt tillfälle till det som landet säkerhetschefer efterfrågar; nätverkande och erfarenhetsutbyte - det kan hända att det blev lite nattsudd på vissa håll också! Nedan några fler bilder från kvällen!

Tack alla fantastiska föreläsare, tack alla ni som kom och berikade Säkerhetsgalan och tack till premiumparters och SKYDD!

Läs även mer i kommande nummer av Aktuell Säkerhet och på www.aktuellsakerhet.se