Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Läsa och förstå en årsredovisning

– kom fram till rätt resultat!

Att tolka ett bokslut på rätt sätt är en förutsättning för en korrekt kund/motpartsbedömning. Alltför ofta förskönas redovisningen. Vad bör du som kreditgivare vara uppmärksam på när årsredovisningens innehåll visar på oroväckande nyckeltal och trender?

Läsa och förstå en årsredovisning

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

 • Balans- och resultaträkningens konstruktion inbjuder till kreativ bokföring
 • Balansräkningens ömma punkter
 • Vad innebär ställda panter och ansvarsförbindelser?
 • De sju viktigaste nyckeltalen!
 • Konsten att läsa mellan raderna – tips och råd

Kursen ingår i Sveriges mest eftertraktade kreditexamen – Diplomerad Credit Controller.

Program

 • Lagstiftningens krav på årsbokslut och årsredovisning
 • Årsredovisning i ett aktiebolag
 • Balans- och resultaträkningens konstruktion inbjuder till kreativ bokföring
 • Vad kan utläsas ur resultat- och balansräkning?
 • Var finns risken i balansräkningen?
 • Balansräkningens ömma punkter
 • Kassaflödet – källa till livskraft eller undergång?
 • Vad innebär ställda panter och ansvarsförbindelser?
 • Vilken information måste framgå av noter och tilläggsupplysningar?
 • Vad kan utläsas ur förvaltnings- och revisionsberättelsen?
 • De sju viktigaste nyckeltalen!
 • Konsten att läsa mellan raderna – tips och råd
 • Övningsexempel och praktikfall

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna läsa, analysera och förstå en årsredovisning i ett aktiebolag. 

Deltagare

Kredithandläggare, reskontrapersonal, inköpare, säljare med eget resultatansvar samt kundansvariga i bank.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Owe Marstorp

Owe Marstorp är civilekonom och konsult inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Han har bred erfarenhet från flera branscher där han i olika roller och befattningar arbetat med att analysera, utveckla och effektivisera arbetssätt, metod och pedagogik inom ekonomi- och controllerprocessen. Han har arbetat som controller, ekonomichef, konsult, styrelseledamot och vd. Senast var han chef för 30 ekonomer och controllers inom region Västmanland.

Martin Krüger

Martin Krüger har varit verksam som revisor, ekonomichef och controller inom en rad olika branscher samt utvecklat individer och organisationer i affärsmannaskap. Han har lång erfarenhet av att bistå företag i ekonomisk styrning, lönsamhetsutveckling och planering.

GÖTEBORG

Martin Krüger

Martin Krüger har varit verksam som revisor, ekonomichef och controller inom en rad olika branscher samt utvecklat individer och organisationer i affärsmannaskap. Han har lång erfarenhet av att bistå företag i ekonomisk styrning, lönsamhetsutveckling och planering.