Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Att läsa och förstå bokslut

– kom fram till rätt resultat!

Konsten att tolka ett bokslut på rätt sätt är en förutsättning för en korrekt kund/motpartsbedömning. Tuffa ekonomiska tider innebär alltför ofta att redovisningen förskönas. Vad bör du som kreditgivare vara uppmärksam på när årsredovisningens innehåll visar på oroväckande nyckeltal och trender?

Att läsa och förstå bokslut

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:

  • balans- och resultaträkningens konstruktion
  • vad är kreativ bokföring?
  • vanligaste sätten att frisera balans- och resultaträkning
  • notanalys – ofta anledning till eftertanke och omvärdering
  • många belysande och lärorika exempel
  • så tar du snabbt pulsen på företaget/motparten

Kursen ingår i Sveriges mest eftertraktade kreditexamen – Diplomerad Credit Controller.

Program

Lagstiftningens krav på årsbokslut och årsredovisning

Årsbokslut i olika företagsformer

Balans- och resultaträkningens konstruktion inbjuder till kreativ bokföring

Vad kan utläsas ur resultat- och balansräkning?

Var finns risken i balansräkningen?

Balansräkningens ömma punkter

Kassaflödet – källa till livskraft eller undergång?

Vad innebär ställda panter och ansvarsförbindelser?

Vilken information måste framgå av noter och tilläggsupplysningar?

Vad kan utläsas ur förvaltnings- och revisionsberättelsen?

De sju viktigaste nyckeltalen!

Konsten att läsa mellan raderna – tips och råd

Övningsexempel och praktikfall

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna läsa, analysera och förstå ett vanligt årsbokslut i olika företagsformer

Deltagare

Kredithandläggare, reskontrapersonal, inköpare, säljare med eget resultatansvar samt kundansvariga i bank.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Martin Krüger

Martin Krüger har varit verksam som revisor, ekonomichef och controller inom en rad olika branscher samt utvecklat individer och organisationer i affärsmannaskap. Han har lång erfarenhet av att bistå företag i ekonomisk styrning, lönsamhetsutveckling och planering.

GÖTEBORG

Martin Krüger

Martin Krüger har varit verksam som revisor, ekonomichef och controller inom en rad olika branscher samt utvecklat individer och organisationer i affärsmannaskap. Han har lång erfarenhet av att bistå företag i ekonomisk styrning, lönsamhetsutveckling och planering.