Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Vidgade Vyer

Säkerhet för assistenter: social manipulation

2023-06-16 Katarina Parneby

Som chefsassistent är risken hög att man någon gång kommer att utsättas för social manipulation i form av personer med oärligt motiv som genom assistenten vill närma sig chefen eller företagets inre kärna.

Carolina Angelis har en bakgrund inom underrättelsetjänsten och är en av Sveriges främsta experter på insiders och spionage. Här berättar hon om vad social manipulation är, vilka motiven brukar vara, hur ”rekryteringen” går till och vad man som assistent bör vara vaksam på.

Carolina berättade om sitt arbetsliv och de frågor hon arbetar med. Hennes fokus är människan. Vi befinner oss nu i det vi kallar gråzon, mellan krig och fred. De verksamheter som är intressanta för påverkan är t.ex. kommunikation och transporter, forskning och utveckling och politiska beslut. Aktiviteter är ofta inriktade på destabilisering. Att få tillgång till en person på insidan är ovärderligt. Ju mer vi utvecklar teknisk säkerhet, desto större fokus blir det på social manipulation. 

Vi fick också exempel på händelser under senare tid då människor påverkats att spionera för främmande makt. 

Men vad är en spion egentligen? Den som blir rekryterad, eller väljer det själv, den kallas agent eller rekryterad källa. Det är de vi kallar spioner. Den som rekryterar och tar emot information, det är en underrättelseofficer. Det kan vara diplomater med täckbefattning, NOC-operatörer (non official cover) eller illegalister (människor som lever i ett land länge med falsk identitet).

Men hur går det till egentligen, att värva en agent?

Analys, målsökning och studie/kartläggning. Där börjar det. Man tar reda på så mycket som möjligt om målpersonen. Sedan närmande, vänskap och tillvänjning. Bli kompis helt enkelt, och be om tjänster. 

Vem blir spion? 

Vissa personlighetsdrag är vanliga. Manipulativa, impulsiva, spänningssökande, med stort bekräftelsebehov. Motiven är ofta pengar, ideologi, missnöje. Men också hot och utpressning. 

Var uppmärksam, tänk på vad du säger till vem! 

20230616_115011
20230616_113010