Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Konsten att få betalt

– snabbare pengar och nöjdare kunder

I denna kurs får du kunskaper och praktiska färdigheter i hur du bygger upp en effektiv kravhantering såväl för de inhemska kundfordringarna som för exporten. Du får också värdefulla tips om hur du kan minska kostnaderna till ert inkassobolag och samtidigt höja lyckandegraden.

Konsten att få betalt

Genom denna kurs får du bland annat:

  • snabbare betalt och nöjdare kunder
  • så uformas en kravstrategi
  • effektiva och lönsamma telefonkrav
  • tips och idéer baserade på framgångsrika erfarenheter, såväl inom Sverige som vid export

Kursen ingår i Sveriges mest eftertraktade kreditexamen – Diplomerad Credit Controller.

Program

Trender och nyheter inom krav- och inkassoområdet

Att utforma en kravstrategi

När och hur uppstår avtal?

Vikten av att veta med vem man gör affärer

Vad bör man tänka på vid kreditförsäljning till utlandet?

Effektiv fakturering, påminnelsehantering och dröjsmålsränta

Välj rätt indrivningsmetod baserat på kund och marknad

Summarisk process och ordinär process

Exekutiva (utmätnings) åtgärder

Skuldsanering och företagsrekonstruktion – vad måste du veta?

Olika metoder vid exportkrediter för att undvika onödiga kreditförluster

Så här mycket kan du spara på att sköta inkassot "in house"

Så kan du minska kostnaderna till ert inkassobolag och samtidigt höja lyckandegraden

Övningsuppgifter och praktikfall

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning ha fått optimal kunskap i konsten att få betalt i rätt tid och få lönsamhet i sena betalningar samt insikter i vad man bör tänka på vid exportförsäljning.

Deltagare

Ekonomiansvariga, kundansvariga, controllers, reskontrapersonal samt kravhandläggare.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Jan Hansson

Jan Hansson är Vice President Collection Klarna och CEO Ident Inkasso och har många års erfarenhet från inkassobranschen, bland annat från Kronofogdemyndigheten och Intrum Justitia.