Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Offert och avtal

– korrekta avtal och kontrakt vid sälj och köp

 • Kontraktsskrivningens viktiga punkter
 • Se möjligheterna och undvik riskerna
 • Säljarens och köparens åtaganden
 • Om det går till domstol
Offert och avtal

Lär dig skriva juridiskt korrekta och affärsmässiga avtal

Att arbeta med inköp, försäljning eller förhandling innebär ett ansvar för att kunna räta ut de frågetecken som kan dyka upp vid offert- och avtalsskrivning. Det kan handla om både juridiska och affärsetiska frågor, och här är uppdaterad kunskap avgörande för att undvika onödiga risker.

På Företagsuniversitetets kurs "Offert och avtal" lär du dig att skriva offerter, att upprätta och bedöma avtal ur både ett juridiskt och affärsmässigt perspektiv och att förstå både köparens och säljarens rättigheter och åtaganden.

Kursen vänder sig till dig som i din yrkesroll sluter eller bedömer avtal och förhandlar med kunder eller leverantörer. Den leds av advokat Anna Öster.

Välkommen till två givande och lärorika kursdagar inom offert och avtal!

Program

Dag 1

09.45Kaffe serveras

10.00Avtalsmekanismen

 • anbud och accept
 • skillnaden mellan avtal inom och utanför Norden
 • standardavtalens betydelse
 • fullmakt och firmateckning/behörighet och befogenheter

12.30Lunch

13.30Köprätt (köplagen) och standardavtal

 • köparens respektive säljarens förpliktelser och åtaganden
 • riskens övergång samt olika typer av leveransklausuler
 • leveransförseningar
 • köparens krav gentemot säljaren vid leveransförseningar och fel, de s.k. påföljderna
 • direkt och indirekt skadestånd

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Kontraktsrätt

 • felreglerna
 • undersökning av varan samt reklamation
 • påföljder vid fel
 • viktigt att tänka på vid kontraktskrivning
 • garantier och friskrivningar
 • ansvarsbegränsningar
 • produktansvar
 • ändringar och tillägg
 • internationella relationer

11.30Lunch

12.30Säkra avtalet från motpartens obestånd

 • kreditprövning
 • vad händer vid konkurs?
 • ägarförbehålls upprättande och verkan
 • lösöresregistrering

14.20Praktikfall

 • förhandling av ett avtal – grupparbete

15.00Om tvisten är framme

 • tvistlösning
 • domstol eller skiljeförfarande

15.30Checklista för avtalsskrivande

15.45Sammanfattning och frågestund

16.00Kursavslutning

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till säljare, inköpare, kredithandläggare och andra som sluter avtal och förhandlar med kunder eller leverantörer.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • bedöma och skriva kontrakt/avtal
 • förstå och tillämpa lagar som gäller vid avtalsskrivning
 • undvika de vanligaste misstagen vid avtalsskrivning.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Anna Öster

Anna Öster, advokat med affärsjuridik, styrelsearbete och ledningsfrågor som specialitet. Anna är en fantastisk pedagog med lång erfarenhet av utbildning och en förmåga att göra komplicerad juridik lättförståelig och att omsätta den till praktiskt tillämpbar kunskap.