Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Diplomerad HR-koordinator

– ett värdefullt diplom för ditt cv och ett nätverk för framtiden

 • Utveckla ett framgångsrikt HR-arbete och framtidssäkra dina kunskaper
 • Arbetsrätt, arbetsmiljö och kompetensbaserad rekrytering
 • Praktiska verktyg och modeller
 • Bygg ett nätverk för framtiden

Aktuella kunskaper, ett cv-stärkande diplom och ett nytt nätverk

Aktuella och praktiska kunskaper i allt från arbetsrätt till rekrytering

Som HR-koordinator hanterar du ofta de löpande arbetsuppgifterna på HR-avdelningen, men ska också kunna driva HR-ärenden och fungera som stöd till företaget, HR-chefen och de anställda. Därför är det viktigt att du alltid har aktuella kunskaper – både bredd och djup. Du måste vara säker på vilka regler och avtal som gäller och hur de ska tolkas, samt kunna ta aktiv del vid rekryteringar och förändringar i organisationen. Det är viktigt att ha god hand med människor och veta hur du ska agera etiskt.

Ett diplom som bevis på dina kunskaper

Den här utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta som HR-koordinator idag. Du får kunskaper om bland annat arbetsrätt, kompetensbaserad rekrytering, samtalsmetodik och arbetsmiljöfrågor. Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar, diskussioner och case. I slutet av kursen, när du har klarat ett arbetsrättstest och fått godkänt på ditt projektarbete, får du ett diplom som bevis på att du har tillgodogjort dig och kan tillämpa de kunskaper och färdigheter som ingår i utbildningen.

Kursledarna har mångårig erfarenhet av HR-arbete och har alla förmågan att förmedla sina kunskaper på ett entusiasmerande och lättsamt sätt.

Välkommen till en inspirerande och aktuell utbildning i praktiskt HR-arbete!

Program

Block 1

HR-arbetet idag och vem är jag som HR-person?

 • HR:s roll och ansvar
 • övergripande HR-processer
 • personlighetsteorier
 • personlighetstester och användningsområden
 • vem är jag och vad behöver jag tänka på när jag kommunicerar?
 • REBUS-test

Arbetsrätt 1

 • den svenska modellen
 • medbestämmande
 • att rekrytera och anställa
 • diskriminering
 • arbetstid och ledigheter
 • avsluta anställning

Block 2

Arbetsmiljöarbete

 • lagar och föreskrifter
 • roller, ansvar och samverkan
 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • arbetsanpassning och rehabilitering
 • god organisatorisk arbetsmiljö
  - hälsosam arbetsbelastning
  - socialt samspel och stöd
  - förebygga kränkningar och mobbning

Kommunikation och feedback

 • kommunikationens grunder
 • att ge konstruktiv feedback
 • effektiva samtalsverktyg
 • utmanande/svåra samtal
 • coachande och motiverande samtal

Team och teamroller

 • vad är ett team?
 • teamets faser
 • teamets roller
 • olika typer av konfliktstilar
 • konfliktens faser
 • effektiv problemlösning i grupp

Block 3

Arbetsrätt 2

 • genomgång av arbeträttstestet
 • repetition av arbetsrätten samt frågor
 • gruppövning gällande GDPR (Dataskyddsförordningen) och hur man praktiskt ska arbeta med detta
 • nya LAS - den stora reformen som börjar gälla den 1 oktober 2022

Kompetensbaserad rekrytering

 • rekryteringsprocessen från a till ö
 • den viktiga kravprofilen
 • rekryteringskanaler
 • bedöma ansökningshandlingar
 • använda tester
 • intervjufrågor och träning
 • referenser och bakgrundskontroller
 • anställningskontrakt
 • introduktion

Utvecklingssamtal

 • olika typer av HR-processer och HR-året
 • samtalens innehåll
 • utvecklingssamtal med verksamheten i fokus
 • hur sätter man SMART-mål
 • grupparbete kring ett HR-case

Block 4

Presentation och argumentation i HR-arbetet

 • att presentera och skapa intresse
 • bli mer övertygande
 • målgruppsanpassade presentationer och underlag
 • förberedelser inför presentation av diplomeringsuppgiften

Organisationskultur

 • hur värderingar skapas och yttrar sig i olika nationella kulturer
 • subkulturer i organisationen
 • analys av den egna organisationens kultur
 • hur ledning och HR kan påverka organisationskulturen

Kursavslutning och diplomering

 • gruppredovisning av diplomeringsuppgiften med frågestund
 • ta fram en egen utvecklingsplan
 • diplomering

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med HR-frågor eller som i en annan yrkesroll har behov av grundläggande kunskaper i HR-arbete och bl.a.arbetsrätt, arbetsmiljö och kompetensbaserad rekrytering.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • bedriva ett välstrukturerat och effektivt HR-arbete
 • vara orienterad i arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor
 • kommunicera effektivt i HR-rollen
 • göra framgångsrika rekryteringar
 • känna till och kunna använda de praktiska verktyg och modeller som står till buds
 • kunna hålla sig uppdaterad inom HR-området.

Kursledare

Andreas Olsson, Gabrielle Ödhammar, Gunilla Andersson, Kristofer Palmblad, Lena Hjalmarström, Nils Hallén och Josephine Borg

Metod

Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar, arbete med verklighetsnära HR-case, diskussioner och reflektion. I utbildningen ingår möjligheten att göra personlighetstestet REBUS.

Digitalt stöd med Learnifier

Under utbildningen använder vi det digitala distansstödet Learnifier. Där kan du se schemat, få uppgifter från kursledarna, göra vissa delprov och har dessutom möjlighet att kommunicera med både kursledare och kurskamrater.

Diplomering

För att få diplom krävs 100% närvaro samt att de tre diplomeringsuppgifterna är godkända.

Litteratur

I kursavgiften ingår, förutom dokumentation även boken "Personaljuridik" av Tommy Iseskog.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Gunilla Andersson

Gunilla Andersson har under många år arbetat som HR-chef inom läkemedelsindustrin, både i Sverige och Kanada. Hon har dessutom arbetat som headhunter och rekryteringskonsult. Gunilla är idag HR-chef på biotechföretaget BioArtic. Gunilla har under många år utbildat inom HR och är en mycket uppskattad kursledare på Företagsuniversitetet.

Kristofer Palmblad

Kristofer Palmblad är specialist på HR- och avtalsfrågor med lång erfarenhet av förhandlingar i såväl arbetsrättsliga frågor som vid omorganisationer och uppsägningar. Kristofer är i grunden personalvetare med inriktning mot arbetsrätt, med mer än 20 års erfarenhet av HR-arbete från både stora koncerner till mindre företag. Kristofer undervisar även i arbetsrätt på Stockholms Universitet.

Nils Hallén

Nils Hallén har en bakgrund som HR-chef och vd, han har också en gedigen erfarenhet från rollen som rekryterings- och outplacementkonsult. Nils arbetar idag huvudsakligen med utbildning och rådgivning inom ledarskap och HR.

Lena Hjalmarström

Lena Hjalmarström har mångårig erfarenhet från HR-arbete på olika företag inom olika branscher, främst inom privat näringsliv. Lena är även diplomerad coach enligt ICF-standard. Lena utbildar inom arbetsmiljö, ledarskap, återhämtning och psykologisk trygghet, samt agerar bollplank till chefer i medarbetarfrågor. Då många av uppdragen under åren varit för internationella företag, är Lena van vid att utbilda och coacha chefer på både svenska och engelska.

Gabrielle Ödhammar

Gabrielle Ödhammar är leg. psykolog med inriktning mot Arbete & Organisation. Hon har flera års erfarenhet av att arbeta som konsult inom rekrytering, urval och kompetensförsörjning mot ett flertal branscher.  Hon har tidigare varit ansvarig för Talent- och Performance management på Business Sweden samt globalt rekryteringsprocess-ansvarig på Nordea. Hon arbetar idag som ansvarig för Talent Planning på Group People på Nordea.  

Andreas Olsson

Andreas Olsson är en av Sveriges populäraste och mest anlitade utbildare, coacher och föreläsare i presentationsteknik. Han har en bakgrund som säljare, har arbetat med kompetensutveckling, haft flera ledande befattningar och också startat upp och sålt företag. I dag arbetar han på företaget Presentationsteknik och bevisar att det inte handlar om medfödd talang utan att presentationsteknik är något som alla kan lära sig.