Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Diplomerad HR-assistent

– kunskaperna du behöver i modernt HR-arbete

 • Utveckla ett framgångsrikt HR-arbete
 • Bli säker på arbetsrätt och arbetsmiljö
 • Kompetensbaserad rekrytering
 • Praktiska verktyg och modeller
Diplomerad HR-assistent

För dig som ser människan i medarbetaren

Som HR-assistent hanterar du ofta de löpande arbetsuppgifterna på HR-avdelningen, men ska också kunna driva HR-ärenden och fungera som stöd till företaget, HR-chefen och de anställda. Därför är det viktigt att du alltid har aktuella kunskaper – både bredd och djup. Du måste vara säker på vilka regler och avtal som gäller och hur de ska tolkas, samt kunna ta aktiv del vid rekryteringar och förändringar i organisationen. Du måste också ha god hand med människor och veta hur du ska agera etiskt.

Den här utbildningen ger dig de kunskaper i modernt HR-arbete du behöver som HR-assistent. Du får kunskaper om bland annat arbetsrätt, kompetensbaserad rekrytering, samtalsmetodik och arbetsmiljöfrågor. Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar, diskussioner och case från verkligheten.

Kursledarna har mångårig erfarenhet av HR-arbete och har alla förmågan att förmedla sina kunskaper på ett entusiasmerande och lättsamt sätt.

Välkommen till en inspirerande och aktuell utbildning i praktiskt HR-arbete!

Program

Block 1

HR-arbetet idag och vem är jag som HR-person?

 • HR:s roll och ansvar
 • övergripande HR-processer
 • personlighetsteorier
 • personlighetstester och användningsområden
 • vem är jag och vad behöver jag tänka på när jag kommunicerar?
 • REBUS-test

Arbetsrätt

 • den svenska modellen
 • medbestämmande
 • att rekrytera och anställa
 • diskriminering
 • arbetstid och ledigheter
 • avsluta anställning

Block 2

Arbetsmiljöarbete

 • vad är fysisk och psykosocial arbetsmiljö
 • organisation, roller och ansvar
 • stress
 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • hälsa, sjukdom och rehabilitering
 • kränkningar, konflikter och mobbning

Kommunikation och feedback

 • kommunikationens grunder
 • att ge konstruktiv feedback
 • effektiva samtalsverktyg
 • coachande och motiverande samtal

Team och teamroller

 • teamens olika faser
 • teamets olika roller
 • effektiv problemlösning i grupp

Block 3

Kompetensbaserad rekrytering

 • rekryteringsprocessen från a till ö
 • lagstiftning
 • rollfördelning

Praktisk träning för rekryteraren

 • kravprofilen
 • rekryteringskanaler
 • kontakt med kandidater
 • bedöma ansökningshandlingar
 • intervjufrågor och träning
 • urval och referenser
 • test och kontroller
 • anställningskontrakt och introduktion

Utvecklings- och lönesamtal

 • samtalens innehåll
 • utvecklingssamtal med verksamheten i fokus
 • hur sätter man SMART-mål
 • vad innebär ett lönesamtal

Block 4

Presentation och argumentation

 • att presentera och skapa intresse
 • argumentationsteknik
 • målgruppsanpassade presentationer och underlag
 • förberedelser inför presentation av diplomeringsuppgiften

Effektiva texter för HR

 • planera din text
 • var tydlig med ditt syfte och nå fram med ditt budskap
 • ton och tilltal som passar din läsare
 • skriv det läsaren vill veta – inte det du vill berätta
 • finslipa och avsluta den skriftliga inlämningsuppgiften

Digital kommunikation för HR

 • digitaliseringens påverkan på HR
 • digital internkommunikation
 • digital Employer Branding
 • sociala medier i HR-arbetet

Förändringsarbete

 • förändringsprocessen
 • åtta steg för lyckad förändring
 • förändringsreaktioner och kriskurvan
 • lösningsfokuserat arbetssätt

Kursavslutning och diplomering

 • redovisning av diplomeringsuppgiften
 • diplomering

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med HR-frågor eller som i en annan yrkesroll har behov av grundläggande kunskaper i HR-arbete, arbetsrätt och kompetensbaserad rekrytering.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • bedriva ett välstrukturerat och effektivt HR-arbete
 • vara orienterad i arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor
 • kommunicera effektivt i HR-rollen
 • göra framgångsrika rekryteringar
 • känna till och kunna använda de praktiska verktyg och modeller som står till buds
 • kunna hålla sig uppdaterad inom HR-området.

Kursledare

Gunilla Andersson, Anna Gulliksen, Kristofer Palmblad, Henrik Ladström och Sofie Nylén.

Metod

Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar, arbete med verklighetsnära HR-case, diskussioner och reflektion. I utbildningen ingår möjligheten att göra personlighetstestet REBUS.

Mikroträning med Learnifier

I kursen använder vi ett digitalt mikroträningsprogram, Learnifier. Korta och enkla mikroträningar skickas till din mobil, inför, under och efter kursen, som ett digitalt utbildningsstöd. Du får svara på korta frågor kring hur de nya kunskaperna använts i arbetet och påminns kontinuerligt om olika kursinslag genom text, bild och film.

Diplomering

För att få diplom krävs 100% närvaro samt att de tre diplomeringsuppgifterna är godkända.

Litteratur

I kursavgiften ingår, förutom dokumentation även boken "Personaljuridik" av Tommy Iseskog.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Gunilla Andersson

Gunilla Andersson har under många år arbetat som HR-chef inom läkemedelsindustrin, både i Sverige och Kanada. Hon har dessutom arbetat som headhunter och rekryteringskonsult. Gunilla arbetar idag som konsult och utbildare inom HR och ledarskap.

Kristofer Palmblad

Kristofer Palmblad är specialist på HR- och avtalsfrågor med lång erfarenhet av förhandlingar i såväl arbetsrättsliga frågor som vid omorganisationer och uppsägningar. Kristofer är i grunden personalvetare med inriktning mot arbetsrätt, med mer än 20 års erfarenhet av HR-arbete från både stora koncerner till mindre företag. Kristofer undervisar även i arbetsrätt på Stockholms Universitet.

Anna Gulliksen

Anna Gulliksen är beteendevetare och ekonom och arbetar med strategisk kompetensförsörjning och Talent Management sedan 15 år tillbaka. Anna är seniorkonsult samt Head of Talent Management and Recruitment på EVRY, ett ledande nordiskt IT-tjänstföretag, där hon bland annat ansvarat för en omfattande digitaliseringsprocess.

Sofie Nylén

Sofie Nylén är utbildningskonsult med examen från Lärarhögskolan. Sofie är expert på skriftlig och muntlig kommunikation och har lång erfarenhet av kommunikations- träning på alla nivåer. Sofie brinner för pedagogik och är en stjärna på att lära ut och coacha genom positiv och konstruktiv feedback. Sofie får människor att växa och våga.

Linda Karlsson

Linda Karlsson är digital redaktör/strateg och erfaren utbildare inom digital kommunikation. Hon har en bakgrund som skrivande journalist och redaktionell arbetsledare och har bland annat varit chef för Nyheternas webb på TV4. I dag hjälper hon företag och organisationer att utveckla sin digitala närvaro och kommunikation på webben och i sociala medier.
- Det växande digitala medielandskapet ställer oss inför både enorma möjligheter och utmaningar. Som företag och även i den egna yrkesrollen är det viktigt att ha en strategi för sin digitala närvaro. Använt på rätt sätt är de digitala kanalerna ett fantastiskt redskap för att till exempel kommunicera mer effektivt, omvärldsbevaka och inte minst bygga ett starkare varumärke.

GÖTEBORG

Agneta Lundquist

Agneta Lundquist

Sofie Nylén

Sofie Nylén är utbildningskonsult med examen från Lärarhögskolan. Sofie är expert på skriftlig och muntlig kommunikation och har lång erfarenhet av kommunikations- träning på alla nivåer. Sofie brinner för pedagogik och är en stjärna på att lära ut och coacha genom positiv och konstruktiv feedback. Sofie får människor att växa och våga.