Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Diplomerad HR-assistent

– ett värdefullt diplom för ditt cv och ett nätverk för framtiden

 • Utveckla ett framgångsrikt HR-arbete och framtidssäkra dina kunskaper
 • Arbetsrätt, arbetsmiljö och kompetensbaserad rekrytering
 • Praktiska verktyg och modeller
 • Bygg ett nätverk för framtiden
Diplomerad HR-assistent

Aktuella kunskaper, ett cv-stärkande diplom och ett nytt nätverk

Aktuella och praktiska kunskaper i allt från arbetsrätt till rekrytering

Som HR-assistent hanterar du ofta de löpande arbetsuppgifterna på HR-avdelningen, men ska också kunna driva HR-ärenden och fungera som stöd till företaget, HR-chefen och de anställda. Därför är det viktigt att du alltid har aktuella kunskaper – både bredd och djup. Du måste vara säker på vilka regler och avtal som gäller och hur de ska tolkas, samt kunna ta aktiv del vid rekryteringar och förändringar i organisationen. Det är viktigt att ha god hand med människor och veta hur du ska agera etiskt.

Ett diplom som bevis på dina kunskaper

Den här utbildningen ger dig de kunskaper i modernt HR-arbete du behöver som HR-assistent. Du får kunskaper om bland annat arbetsrätt, kompetensbaserad rekrytering, samtalsmetodik och arbetsmiljöfrågor. Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar, diskussioner och case. I slutet av kursen, när du har klarat ett arbetsrättstest och fått godkänt på ditt projektarbete, får du ett diplom som bevis på att du har tillgodogjort dig och kan tillämpa de kunskaper och färdigheter som ingår i utbildningen.

Kursledarna har mångårig erfarenhet av HR-arbete och har alla förmågan att förmedla sina kunskaper på ett entusiasmerande och lättsamt sätt.

Välkommen till en inspirerande och aktuell utbildning i praktiskt HR-arbete!

Program

Block 1

HR-arbetet idag och vem är jag som HR-person?

 • HR:s roll och ansvar
 • övergripande HR-processer
 • personlighetsteorier
 • personlighetstester och användningsområden
 • vem är jag och vad behöver jag tänka på när jag kommunicerar?
 • REBUS-test

Arbetsrätt 1

 • den svenska modellen
 • medbestämmande
 • att rekrytera och anställa
 • diskriminering
 • arbetstid och ledigheter
 • avsluta anställning

Block 2

Arbetsmiljöarbete

 • lagar och föreskrifter
 • roller, ansvar och samverkan
 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • arbetsanpassning och rehabilitering
 • god organisatorisk arbetsmiljö
  - hälsosam arbetsbelastning
  - socialt samspel och stöd
  - förebygga kränkningar och mobbning

Kommunikation och feedback

 • kommunikationens grunder
 • att ge konstruktiv feedback
 • effektiva samtalsverktyg
 • utmanande/svåra samtal
 • coachande och motiverande samtal

Team och teamroller

 • vad är ett team?
 • teamets faser
 • teamets roller
 • olika typer av konfliktstilar
 • konfliktens faser
 • effektiv problemlösning i grupp

Block 3

Arbetsrätt 2

 • återblick och sammanfattning
 • genomgång av tentamen

HR-avdelningens GDPR

 • vad betyder det nya regelverket för arbetsgivarna och för HR?
 • rätten att bli bortglömd, men måste vi inte spara vissa uppgifter?
 • rekrytering, e-post, facklig tillhörighet, chat-grupper, Teams, Dropbox m.m.
 • rättspraxis
 • tips, checklistor och råd på vägen

Digital kommunikation för HR

 • digitaliseringens påverkan på HR
 • digital internkommunikation
 • digital Employer Branding
 • sociala medier i HR-arbetet

Kompetensbaserad rekrytering

 • rekryteringsprocessen från a till ö
 • den viktiga kravprofilen
 • rekryteringskanaler
 • bedöma ansökningshandlingar
 • använda tester
 • intervjufrågor och träning
 • referenser och bakgrundskontroller
 • anställningskontrakt
 • introduktion

Utvecklingssamtal

 • olika typer av HR-processer och HR-året
 • samtalens innehåll
 • utvecklingssamtal med verksamheten i fokus
 • hur sätter man SMART-mål
 • grupparbete kring ett HR-case

Block 4

Presentation och argumentation i HR-arbetet

 • att presentera och skapa intresse
 • argumentationsteknik
 • målgruppsanpassade presentationer och underlag
 • förberedelser inför presentation av diplomeringsuppgiften

Skriva effektiva texter i HR-arbetet

 • planera din text
 • var tydlig med ditt syfte och nå fram med ditt budskap
 • ton och tilltal som passar din läsare
 • skriv det läsaren vill veta – inte det du vill berätta
 • känsliga frågor – välj rätt ord
 • smarta verktyg för att analysera din text
 • finslipa och avsluta den skriftliga inlämningsuppgiften

Kursavslutning och diplomering

 • gruppredovisning av diplomeringsuppgiften med frågestund
 • ta fram en egen utvecklingsplan
 • diplomering

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med HR-frågor eller som i en annan yrkesroll har behov av grundläggande kunskaper i HR-arbete och bl.a.arbetsrätt, arbetsmiljö och kompetensbaserad rekrytering.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • bedriva ett välstrukturerat och effektivt HR-arbete
 • vara orienterad i arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor
 • kommunicera effektivt i HR-rollen
 • göra framgångsrika rekryteringar
 • känna till och kunna använda de praktiska verktyg och modeller som står till buds
 • känna till digitaliseringens påverkan på HR
 • kunna hålla sig uppdaterad inom HR-området.

Kursledare

Gunilla Andersson, Anna Lundberg, Kristofer Palmblad, Sofie Nylén och Erik Fors Andrée.

Metod

Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar, arbete med verklighetsnära HR-case, diskussioner och reflektion. I utbildningen ingår möjligheten att göra personlighetstestet REBUS.

Digitalt stöd med Learnifier

Under utbildningen använder vi det digitala distansstödet Learnifier. Där kan du se schemat, få uppgifter från kursledarna, göra vissa delprov och har dessutom möjlighet att kommunicera med både kursledare och kurskamrater.

Diplomering

För att få diplom krävs 100% närvaro samt att de tre diplomeringsuppgifterna är godkända.

Litteratur

I kursavgiften ingår, förutom dokumentation även boken "Personaljuridik" av Tommy Iseskog.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Gunilla Andersson

Gunilla Andersson har under många år arbetat som HR-chef inom läkemedelsindustrin, både i Sverige och Kanada. Hon har dessutom arbetat som headhunter och rekryteringskonsult. Gunilla arbetar idag som konsult och utbildare inom HR och ledarskap.

Kristofer Palmblad

Kristofer Palmblad är specialist på HR- och avtalsfrågor med lång erfarenhet av förhandlingar i såväl arbetsrättsliga frågor som vid omorganisationer och uppsägningar. Kristofer är i grunden personalvetare med inriktning mot arbetsrätt, med mer än 20 års erfarenhet av HR-arbete från både stora koncerner till mindre företag. Kristofer undervisar även i arbetsrätt på Stockholms Universitet.

Anna Lundberg

Anna Lundberg har gedigen erfarenhet från HR-arbete i ett flertal olika branscher, främst inom privat näringsliv. Anna har stor vana av att arbeta såväl strategiskt som operativt med HR-arbete i olika roller främst som HR-chef och Senior HR-konsult. Hennes kompetens och erfarenhet finns inom allt från förändringsarbete, organisationsutveckling, ledarskapsutveckling till arbetsrätt, rekrytering och individuell karriärrådgivning. Hon är utbildad Personalvetare från Stockholms Universitet (1994-1997).

Erik Fors-Andrée

Erik Fors Andrée är entreprenör och föreläsare. Han driver bland annat företaget Cruited och har en bakgrund som vd och projektledare inom bland annat juridik, offentlig sektor och redovisning. Under flera år har han jobbat med sociala medier i sitt ledarskap och som plattform för utveckling av organisationen, affären och kundrelationen.

Gabrielle Ödhammar

Gabrielle Ödhammar är leg. psykolog med inriktning mot Arbete & Organisation. Hon har flera års erfarenhet av att arbeta som konsult inom rekrytering, urval och kompetensförsörjning mot ett flertal branscher.  Hon har tidigare varit ansvarig för Talent- och Performance management på Business Sweden samt globalt rekryteringsprocess-ansvarig på Nordea. Hon arbetar idag som ansvarig för Employee experience på Group People på Nordea.  

Sofie Nylén

Sofie Nylén är utbildningskonsult med examen från Lärarhögskolan. Sofie är expert på skriftlig och muntlig kommunikation och har lång erfarenhet av kommunikations- träning på alla nivåer. Sofie brinner för pedagogik och är en stjärna på att lära ut och coacha genom positiv och konstruktiv feedback. Sofie får människor att växa och våga.