Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Moms i internationell handel

 • Vem är skattskyldig och när ska moms debiteras?
 • Så hanterar du försäljning till och inköp från utlandet
 • Varor och tjänster i och utanför EU
 • Tvåparts-, treparts- och flerpartsförsäljning
Moms i internationell handel

Försäkra dig om att er momshantering vid internationell handel följer lagstiftningen

Uppdatera dig kring gällande momsregler

Internationaliseringen fortsätter i allt högre takt. Många företag, både små och stora, säljer varor eller tjänster till kunder i utlandet. I samband med försäljning till, och inköp från, utlandet är det nödvändigt att gällande regler för moms följs och att faktureringen sker på ett korrekt sätt.

Den nuvarande momslagen har länge ansetts svåröverskådlig. Genom tillägg över åren har bestämmelserna blivit svåra att förstå och överblicka. Här benar vi ut aktuella regler och lagar!

Det är ju viktigt att behärska och kunna tillämpa rätt regler både för dig som arbetar på ekonomiavdelningen och för dig som bedriver handel med utlandet.

Företagsuniversitetet, som är knutet till Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet, erbjuder en högaktuell kurs på en dag för medarbetare på ekonomiavdelningen samt till säljare och inköpare med kunder/leverantörer utomlands.

Fördjupning i skattskyldighet och momsbeskattning

Kursen ger en översikt över skattskyldighet, det vill säga vem som är skattskyldig och när moms ska debiteras. Du får också lära dig regler för i vilket land varor och tjänster ska momsbeskattas och hur försäljningen och momsen ska redovisas i skattedeklaration, periodisk sammanställning och hur fakturan ska se ut med mera. Kursen varvar teori med praktiska övningar.

Program

09.45Morgonkaffe serveras

10.00Kursintroduktion

Skattskyldighet

 • vem är skattskyldig?
 • när ska moms debiteras?
 • när inträder skattskyldigheten?
 • redovisningspunkter vid internationella transaktioner

Handel med varor

 • i vilket land ska en vara momsbeskattas?
 • hantering av utgående och ingående fakturor
 • redovisning i skattedeklaration, Intrastat och kvartalsrapport

12.30Lunch

13.30Handel med tjänster

 • i vilket land ska en tjänst momsbeskattas?
 • hantering av utgående och ingående fakturor
 • redovisning i skattedeklaration och kvartalsredovisning
 • formella krav på en faktura
 • avdragsrätten
 • utländska valutor

17.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till alla medarbetare på landets ekonomiavdelningar och till säljare med kunder i utlandet.

Mål

Kursens mål är att ge de kunskaper som behövs för att

 • avgöra när svensk moms ska tas ut eller inte vid internationell handel
 • hantera inköp från utlandet och avdragsrätten (även debiterad utländsk moms)
 • redovisa internationella transaktioner i skattedeklaration, kvartalsrapport m.m.
 • hantera alla praktiska delar med internationell handel, bl.a. aktuella valutaregler, utställande av faktura och skattskyldighetens inträde

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Lena Westfahl

Lena Westfahl arbetar som auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton sedan 2015. Tidigare har hon arbetat på Ernst & Young och Skatteverket. Med över 25 års erfarenhet på momsområdet fascineras hon fortfarande över hur denna viktiga konsumtionsskatt kan sätta käppar i hjulen för företagen. I rollen som skattekonsult, föreläsare och författare skapar Lena en förståelse för skatten och en trygghet i företagens momshanteringen.