Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Moms i internationell handel

 • Vem är skattskyldig och när ska moms debiteras?
 • Så hanterar du försäljning till och inköp från utlandet
 • Varor och tjänster i och utanför EU
 • Tvåparts-, treparts- och flerpartsförsäljning
Moms i internationell handel

Lär dig tillämpa regelverket

Internationaliseringen fortsätter i allt högre takt. Många företag, både små och stora, säljer varor eller tjänster till kunder i utlandet. I samband med försäljning till, och inköp från, utlandet är det nödvändigt att gällande regler för moms följs och att faktureringen sker på ett korrekt sätt.

Att behärska och kunna tillämpa rätt regler är viktigt både för den som arbetar på ekonomiavdelningen och för den som bedriver handel med utlandet.

Företagsuniversitetet, som är knutet till Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms Universitet, erbjuder nu en högaktuell kurs på en dag för medarbetare på ekonomiavdelningen samt till säljare och inköpare med kunder/leverantörer utomlands.

Kursen ger en översikt över skattskyldighet, det vill säga vem som är skattskyldig och när moms ska debiteras. Du får också lära dig regler för i vilket land varor och tjänster ska momsbeskattas och hur försäljningen och momsen ska redovisas i skattedeklaration, periodisk sammanställning och hur fakturan ska se ut med mera.

Kursen varvar genomgångar med praktiska övningar.

Försäkra dig om att företagets momshantering vid internationell handel är korrekt och följer aktuell lagstiftning!

Program

09.45Morgonkaffe serveras

10.00Kursintroduktion

Skattskyldighet

 • vem är skattskyldig?
 • när ska moms debiteras?
 • när inträder skattskyldigheten?
 • redovisningspunkter vid internationella transaktioner

Handel med varor

 • i vilket land ska en vara momsbeskattas?
 • hantering av utgående och ingående fakturor
 • redovisning i skattedeklaration, Intrastat och kvartalsrapport

12.30Lunch

13.30Handel med tjänster

 • i vilket land ska en tjänst momsbeskattas?
 • hantering av utgående och ingående fakturor
 • redovisning i skattedeklaration och kvartalsredovisning
 • formella krav på en faktura
 • avdragsrätten
 • utländska valutor

17.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till alla medarbetare på landets ekonomiavdelningar och till säljare med kunder i utlandet.

Mål

Kursens mål är att ge de kunskaper som behövs för att

 • avgöra när svensk moms ska tas ut eller inte vid internationell handel
 • hantera inköp från utlandet och avdragsrätten (även debiterad utländsk moms)
 • redovisa internationella transaktioner i skattedeklaration, kvartalsrapport m.m.
 • hantera alla praktiska delar med internationell handel, bl.a. aktuella valutaregler, utställande av faktura och skattskyldighetens inträde

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Annika Nordqvist

Annika Nordqvist är en av landets ledande momsexperter, skattejurist på Grant Thornton med många års erfarenhet av råd- givning och process- föring inom alla typer av momsskattefrågor. Annika är en skicklig pedagog med förmåga att omsätta teori till praktiskt användbara kunskaper.