Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Praktiskt bokslutsarbete

– processen från början till slut

 • God redovisningssed och rättvisande bild – vad innebär det i praktiken?
 • Bokslutsarbetet från början till slut – ta bokslutsarbetet till nästa nivå!
 • Regler, rutiner och tillvägagångssätt i bokslutets olika faser
 • Årsredovisningen
Praktiskt bokslutsarbete

För dig som ska sköta hela bokslutsarbetet

Bokslutsarbetet – från förberedelser till färdig årsredovisning

Bokslutsarbetet kräver kunskap om lagar, normer och praxis. Det är också viktigt att skapa effektiva rutiner för att säkerställa att alla moment blir korrekta och att allt sker i rätt ordning.

Denna utbildning vänder sig till dig som behärskar löpande bokföring och har medverkat i månadsbokslutsarbetet och som nu vill lära dig hela processen för att självständigt kunna arbeta med samtliga delar i bokslutet.

Utbildningen följer de steg som oftast tillämpas i bokslutsarbetet. För varje steg får du lära dig gällande regler och du får råd om rutiner och tillvägagångssätt. 

Du får också lära dig regelverket för en årsredovisning. Årsredovisningen är "kronan på verket" och ett riktigt utfört bokslut skapar grunden för en korrekt årsredovisning.

Välkommen till en praktiskt inriktad tredagarsutbildning med föreläsningar, genomgångar och praktiska övningar! Du får även arbeta i ett bokslutsprogram under kursen.

Program

Dag 1

Periodisering av inkomster och utgifter

 • påverkan på resultat- och balansräkning
 • BAS kontoplanen, SRU-kod och SIE fil
 • leverantörsskulder

God redovisningssed och rättvisande bild

Kundfordringar

 • redovisningsregler
 • värderingsregler
 • osäkra kundfordringar

Avsättningar

 • långfristiga och kortfristiga skulder
 • redovisnings- och värderingsregler

Varulager

 • redovisnings- och värderingsregler

Semesterlöneskulder

 • bakgrund, termer och begrepp
 • redovisnings- och värderingsregler
 • sociala avgifter
 • personalrelaterade konton

Resultatanalys

 • rimlighetsbedömning
 • riskanalys

Dag 2

Koncernbidrag

 • bakgrund
 • redovisningsregler

Periodiseringsfonder

 • bakgrund och regelverk
 • värdering
 • beräkning av årets avsättning

Anläggningstillgångar

 • redovisnings- och värderingsregler
 • skattemässiga avskrivningar av anläggningstillgångar
 • bakgrund
 • redovisningsregler
 • "20-regeln" och "30-regeln"

ÅRL – årsredovisningslagen

IL – inkomstskattelagen

Dag 3

Skatt

 • skatteberäkning
 • ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter
 • likviditetsplanering vid bokslut

Utdelning

 • lönebaserat utdelningsutrymme
 • utdelning enligt schablon

Årsredovisningen

 • fastställelseintyg och förvaltningsberättelse
 • flerårsöversikten
 • nyckeltal
 • noter

Övning

 • gör din egen skatteberäkning och årsredovisning

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som behärskar löpande bokföring och har medverkat i månadsbokslutsarbetet och som nu vill lära dig hela processen för att självständigt kunna arbeta med samtliga delar i bokslutet.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • tillämpa god redovisningssed i bokslutet
 • självständigt arbeta med alla delar i ett bokslut
 • kunna upprätta en årsredovisning

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Annica Kämpe

Annica Kämpe är auktoriserad redovisningskonsult med lång erfarenhet av föreläsning och undervisning. Utöver det är hon med och driver ekonomipodden Eduhouse och skriver artiklar om ekonominyheter. Hon har snart 20 års erfarenhet av redovisning och lön.