Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsvärdering och förvärv

– så går det till i praktiken

Målet med utbildningen är att du ska få en grundläggande förståelse för hur en företagsvärdering och ett företagsförvärv görs. Vi går igenom vilka faktorer som är kritiska och avgörande för värdet på ett företag och hur risk påverkar detta värde. Som deltagare på kursen får du även kunskap om överlåtelseprocessen och dess olika moment. Vi går på djupet i teorin, lär oss vad det innebär och hur det går till i praktiken.

Företagsvärdering och företagsförvärv

Relevant information för en företagsvärdering

Vilken information är finansiellt relevant, hur genomför man en företagsvärdering, vilka faktorer är viktiga för värdet av företaget och hur påverkas värdet av risk? En korrekt värderingen av ett företag är grunden för ett väl genomfört företagsförvärv. Vi går igenom alla viktiga delar i företagsvärderingen, teoretiskt och med hjälp av praktiska exempel.

Genomföra ett företagsförvärv

En korrekt och aktuell företagsvärdering ger en bra start i företagsförvärvet. När nästa steg sedan ska tas är det viktigt att du har analyserat finansiella konsekvenser, risker och kassaflödet efter förvärvet, har en god kännedom om förvärvsprocessens och överlåtelseprocessens olika moment, samt vet vilka olika finansieringsformer som är aktuella för företagsöverlåtelsen.

Genom denna tvådagarskurs får du bland annat lära dig:

 • Analys av omvärlden, konkurrenter och marknad samt företagets kompetens
 • Traditionella och moderna värderingsmetoder
 • Bedömning av avkastningskrav – rörelserisker och finansiella risker
 • Due diligence – företagsbesiktning och omfattning
 • Analys av finansiella konsekvenser, risker och kassaflöden efter förvärvet
 • Praktiska erfarenheter från företagsöverlåtelser, övningsuppgifter och praktikfall

Deltagare

Utbildningen riktar sig till controllers, ekonomichefer, VD, egenföretagare, kreditgivare, kreditchefer, revisorer, investeringsansvariga och advokater.

Kursledare – Företagsvärdering och företagsförvärv

Rickard Wilhelmsson som leder utbildningen arbetar som adjunkt inom finans vid Linköpings universitet med särskilt fokus på finansiell analys och företagsvärdering. Vid sidan av hans arbete som lärare vid Linköpings Universitet anlitas han för uppdrag inom företagsvärdering, förvärv och avyttringar.

Program

 • Kassaflödesvärdering
 • Analys av finansiella konsekvenser, risker och kassaflöden efter förvärvet
 • Relativvärdering
 • Förvärvs- och överlåtelseprocess
 • Due diligence
 • Finansieringsformer vid företagsöverlåtelser
 • Finansiell och icke finansiell information

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning ha fått en grundläggande förståelse för hur en företagsvärdering görs, vilka faktorer som är kritiska för värdet och hur risk påverkar värdet på ett företag. Deltagarna skall även ha kunskap om överlåtelseprocessens olika moment.

Deltagare

Controllers, ekonomichefer, VD, egna företagare, kreditgivare, kreditchefer, revisorer, investeringsansvariga, advokater.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Rickard Wilhelmsson

Kursen leds av Rickard Wilhelmsson som arbetar som adjunkt inom finans vid Linköpings universitet med särskilt fokus på finansiell analys och företagsvärdering. Vid sidan av hans arbete som lärare vid Linköpings Universitet anlitas han för uppdrag inom företagsvärdering, förvärv och avyttringar.