Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

YH

”Vi önskade få en tydligare koppling mellan teori och praktiskt arbete”

2023-11-14 Lotta Eriksson

Här berättar Julia Casspe och Ida Johansson om sin utbildning, sin praktik, LIA (Lärande i Arbete) och sitt arbete på Lunds kommun
, Kommunkontorets avdelning för ledningsstöd, enheten för trygghet och säkerhet:

Ida och Julia har tidigare studerat kriminologi vid Malmö Universitet men sökte sig efter tjänster inom polisen till Företagsuniversitetets utbildning Säkerhets- och trygghetskoordinator för att sammanfoga de teoretiska studierna med praktiken och hur man arbetar med frågorna på daglig basis.  

– Med akademisk bakgrund inom kriminologi och erfarenhet av arbete på polisens kontaktcenter önskade vi båda en tydligare koppling mellan teorin och praktiskt arbete inom säkerhet och trygghet.


– Genom studierna på Företagsuniversitetet fick vi den kopplingen tydliggjord inom hela området trygghet och säkerhet, både genom lektionerna på kurserna och på LIA-perioderna, som för oss varit väldigt värdefulla.

Både kunskapsmässigt och för kontaktskapande inom branschen

– Vi jobbar nu båda två i Lunds kommun på kommunkontorets avdelning för ledningsstöd, enheten för trygghet och säkerhet. Vi arbetar kommunövergripande – Julia jobbar med trygghet och säkerhet och Ida jobbar med civil beredskap. Utbildningen har gett oss en bra grund att stå på inom alla dessa områden och var ett val ingen av oss har ångrat.

– 
Utbildningen har ett brett fokus inom flertalet områden i branschen samt den relativt korta tid som utbildningen tar i anspråk (1,5 år) i förhållande till arbetsmöjligheter som finns, gjorde det lätt för oss båda att välja att läsa en YH-utbildning trots tidigare studier.

LIA är perfekt för att bygga nätverk


– Tiden ute på LIA är perfekt för att lära känna ämnesområden, branschen och för att bygga ett nätverk. Många frågor i arbetet är komplexa och oftast är man aldrig ensam med frågorna.

– Inom området är man kollega med, för vår del, säkerhets- och beredskapssamordnare även inom andra kommuner och organisationer och samverkan och samarbete är viktigt för att nå framgång.  – Krisberedskap och säkerhetsarbete är ämnen som är minst sagt aktuella och som på kort tid har fått ett tydligt fokus inom organisationer, nationellt men även internationellt med anledning av den senaste tidens kriser och händelser. Både vad gäller pandemi, krig, händelser på skolor, med mera.

– 
Den varierande vardagen skapar stimulans i arbetslivet och det är lärorikt att vi hela tiden får hjälpa till att göra organisationen, kommunen och dess medborgare förberedda på och hjälpa till genom kris och problem som kan uppstå.

– Det är viktigt för oss att ha förmånen att kunna agera förebyggande men sedan även agera operativt i händelser eftersom det skapar en helhet. Det i sig skapar variation i våra arbetsdagar, och gör nytta för samhället.

– I vårt arbete på kommunkontor nära kommunstyrelsen (politiken) kan det vara händelsestyrt blandat med väldigt långsiktigt arbete.

Julia och Ida har studerat till Säkerhets -och trygghetskoordinator. Är du intresserad hittar du motsvarande utbildning här!