Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

YH

"Utbildningen gav mig möjlighet att jobba med de frågor som jag brinner för"

2023-01-12 Marlene Berglund

Iman Abbas är säkerhetsstrateg i Helsingborgs Stad. Hon har gått Trygghets- och säkerhetskoordinator i Malmö.

Iman

- Det går inte en enda dag utan att jag känner en glädje och meningsfullhet när jag går till och från mitt arbete, säger Iman.

- Utbildningen, säkerhets- och trygghetskoordinator gav mig möjligheten att få arbeta med de frågor som jag brinner för. Jag kommer fortfarande ihåg frågan jag fick från Företagsuniversitetets ledningsgrupp i samband med antagningen: "Var ser du dig själv arbeta om 5 år?”

– Jag har en bakgrund som socionom och vill gärna kombinera min erfarenhet och kompetens från socialtjänsten och de mjuka frågorna med säkerhets- och trygghetsfrågorna för att arbeta med brottsprevention och trygghet inom kommunal verksamhet och i utsatta områden.

- Jag har arbetat inom Helsingborgs stad sedan 2014, som socialsekreterare, samordnare för stadsbyggnadsnämnden och som områdesutvecklare på Helsingborgshem och idag har jag en tillsvidaretjänst som säkerhetsstrateg på Stadsledningsförvaltningen, enheten för Trygghet och Säkerhet.

Helsingborgs Stad i framkant

- Som säkerhetsstrateg arbetar jag med fokus på brottsprevention och trygghet i staden, bl.a. med EST (effektiv samordning för trygghet) där vi i Helsingborgs Stad ligger i framkant. Dessutom arbetar jag med implementeringen av SafeGrowth, en metod för stadsdelsutveckling med fokus på brottsprevention som utgår ifrån CPTED (crime prevention through environmental design).

Viktigt att få in en fot i branschen

- Tack vare de två LIA-(praktik-) tillfällena som ingår i utbildningen kunde jag få in en fot i branschen som ledde till min anställning. Det är en bred utbildning som ger studenterna rätt kunskap och verktyg för att lyckas inom säkerhetsbranschen.

- Tack Företagsuniversitetet, och till dig som funderar på säkerhetsbranschen, bara sök… du kommer inte ångra dig!

Läs mer om Säkerhets- och trygghetskoordinator här.