Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

YH

Unik ny yh-kurs: budgetering och riskhantering inom IT-projekt

2023-09-05 Lotta Eriksson

Den 23 oktober är det premiär för Företagsuniversitetets nya yh-kortkurs, Budgetering och riskhantering inom IT-projekt, en efterlängtad kurs för alla som vill bedriva projekt både effektivt, kostnadseffektivt, säkert, kvalitativt och framgångsrikt.
 
Man brukar säga att mellan 50 och 70 procent av alla IT-projekt misslyckas. Det betyder inte att man inte har kunnat leverera efterfrågad vara eller tjänst, utan att det initiala målet, planeringen eller budgeten inte uppnåtts längs projektets väg.
– Den nya och unika yh-kursen ”Budgetering och riskhantering inom IT-projekt” är primärt ett svar på just detta och på de behov som finns inom alla projekt som bedrivs på IT-marknaden, beskriver Jakob Iich. Han är en av de IT-konsulter som varit med och tagit fram Företagsuniversitetets nya yh-kortkurs.

– Det är viktigt att ta hänsyn till de potentiella riskerna innan man startar upp ett IT-projekt och de parametrar det ytterst handlar om är tid, budget och kvalitet.

Tre delkurser under åtta veckor

Kursen sker helt på distans under åtta veckor och har en studietakt på 50 procent. Det innebär att de studerande ska kunna kombinera studierna med ett arbete och att studierna kan bedrivas på valfri tid.
 
Budgetering och riskhantering av IT-projekt  består av tre delkurser;
1. Introduktion till budgetering och kostnader i IT-projekt
2. Riskhantering i IT-projekt
3. Uppskattning av projektkostnader

Varje delkurs inleds med ett digitalt seminarium och sedan arbetar de studerande självständigt med förinspelade webinars och litteraturhänvisningar. Det ingår också ett antal digitala kunskapskontroller och lärarledda föreläsningar.

– Under den första delkursen vill vi introducera konceptet och tydliggöra hur man sätter budgetplaner för ett projekt, hur man hanterar projektkostnader och hur man övervakar och rapporterar budgeten, beskriver Jakob Iich.

– I den andra delkursen djupdyker vi i riskerna, hur man identifierar, bedömer och hanterar alla de risker som kan uppstå i IT-projekten.

– I den tredje delkursen går vi igenom hur man implementerar riskperspektivet och allt annat i sin budgetering och hur man kan uppskatta projektkostnaderna. Det är svårt men det finns en hel del verktyg som vi ska lära ut.

 
Förkunskapskrav på tidigare erfarenhet

Utbildningen bedrivs delvis på engelska eftersom IT-branschen är global och många som arbetar med IT är vana vid att ha internationella kollegor.
– Engelska är IT-branschens språk men undervisningen ska ske i svensk kontext, så föreläsningarna kommer att vara på svenska men en hel del av litteraturen och självstudierna på engelska, förtydligar Jakob Iich.
 
Som med många andra yh-kurser finns det förkunskapskrav för att bli antagen på Budgetering och riskhantering av IT-projekt;
– Kursen kräver IT-bakgrund, så den riktar sig framför allt till alla som jobbar inom IT eller har gjort det och mot IT-projektledare.

– Sedan tror jag personligen att den kan vara intressant för alla personer inom IT som vill gå mer mot projektledning, avslutar Jakob Iich.
 
Formellt krävs det minst två års tidigare yrkeserfarenhet från ett IT-relaterat arbete eller arbete som projektledare eller minst två års godkända studier inom IT eller ekonomi/finans på eftergymnasial nivå. Sista ansökningsdag är den 8 oktober.

Läs mer och ansök här

Utbildningsledare: Fredrik Brisfors, fredrik.brisfors@foretagsuniversitetet.se, tfn 08-600 62 06