Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Stort intresse för kurs som ger akademiska poäng

2018-06-01 Lotta Eriksson

Lunds universitet och Företagsuniversitetet är laddade inför kursen Introduktion till Säkerhetsvetenskap (7,5 hp) som inleds i september. I dagarna har representanter från Lunds universitet varit och bekantat sig med Företagsuniversitetets lokaler. Och intresset för den unika kursen är stort!

Vi har ju tidigare berättat att Företagsuniversitetet och Lunds universitet inlett ett samarbete kring kursen Introduktion till Säkerhetsvetenskap, som kan ge 7,5 högskolepoäng. I september är det dags för kursstart och intresset för kursen är stort!

I veckan var Jonas Borell och Calle Rosengren från Lunds universitet på besök för att bekanta sig med kurslokalerna.

 

Den nya och unika kursen ska introducera vetenskapliga grunder för ett organisatoriskt och systematiskt säkerhetsarbete. Ett antal erkända forskare kommer att hålla i sina respektive ämnesområden, som exempelvis händelsehantering ur ett kommunikationsperspektiv, beslutsfattande under osäkerhet, säkerhetskultur och grundläggande underrättelseanalys.

– Det är viktigt att understryka att det här är en introduktionskurs, där examinationen består av ett antal mindre hemuppgifter mellan kursdagarna. Tanken är att deltagarna ska tillämpa teorier från kursen på sitt eget arbete. När hemuppgifterna är godkända får deltagaren högskolepoäng, poängterar Jonas Borell, som är kursansvarig.

Handledning under hela kursen

Han kommer själv att inleda kursen och ge en tydlig bild av målen, studieteknik och examinationsprinciper. Han är dessutom handledare och finns tillgänglig hela kursen för att ge kursdeltagarna det stöd som behövs.

– Kursen kommer inte bara bestå av teori, utan deltagarna ska lära sig att använda teorierna i det egna arbetet, oavsett om det handlar om att göra analyser eller blicka framåt. Det kommer förstås också bli ett stort erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna, fortsätter han.

– Vi är vana vid att arbeta med kursdeltagare som har varierande utbildningsbakgrund och anpassar naturligtvis undervisningen utifrån det. Det brukar ge väldigt goda resultat, konstaterar Calle Rosengren, föreståndare för Arbetsmiljöhögskolan tillika arbetsmiljöforskare.

Kursen Introduktion till Säkerhetsvetenskap består av sex kursdagar hos Företagsuniversitetet med ungefär en månad och självstudier däremellan. Det är Lunds universitet som utfärdar högskolepoängen efter kursen, när hemuppgifterna är godkända.

Läs mer och säkra din plats här