Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Säkerhetsskydd ett hett ämne

2020-12-01 Lotta Eriksson

Det råder inga tvivel om att säkerhetsskydd är det hetaste ämnet just nu. Det råder stor efterfrågan på Företagsuniversitetets olika säkerhetsskyddsutbildningar. I november startade en fullsatt yh-kortkurs och nu i december startar en längre säkerhetsskyddschefsutbildning. I januari är det sedan premiär för en grundkurs i Säkerhetsskydd. 

Säkerhetsskydd har seglat upp som ett av de mest efterfrågade ämnena inom utbildning just nu. Företagsuniversitetet är redan igång med en yh-kortkurs sedan början av november. Över 60 personer hade sökt kursen och hälften kom in. Yh-kortkursen Säkerhetsskydd genomförs i samarbete med Combitech och på distans. Den består av åtta lärarledda kursdagar och sju självstudiedagar.

Marie-Louise_Arendt

I januari är det premiär för den nya kursen Säkerhetsskydd - grundkurs online med den mycket uppskattade föreläsaren Marie-Louise Arendt. Kursen har inriktning på personalsäkerhet och går bland annat igenom säkerhetsskyddsavtalsnivåer, säkerhetsskyddsklasser och säkerhetsklasser, blanketter och rutiner vid säkerhetsprövning samt säkerhetsprövningssamtalet.

Under dagen varvas teori och praktik och kursdeltagarna får med hjälp av övningar träna sig i att genomföra ett säkerhetsprövningssamtal inklusive att identifiera när och hur kompletterande frågor ska ställas samt hur svaren ska tolkas.

Redan i nästa vecka, den 16 december, startar äntligen den efterlängtade och sedan länge fullbokade utbildningen Diplomerad säkerhetsskyddschef, en nio dagar lång utbildning som genomförs i samarbete med Secana och flera av landets ledande experter på området säkerhetsskydd. Utbildningen är så populär att antalet platser har utökats och en ny utbildningsomgång planerats in med start den 15 mars. 

Per_Fjellman

Utbildningen är uppdelad på tre dagar i månaden i tre månader och ger en övergripande och uppdaterad bild av säkerhetsskyddslagstiftningen, angränsande lagstiftning och hur man tillämpar och leder säkerhetsskyddsarbetet på bästa och mest optimala sätt. Under utbildningen går kursledarna, med Per Fjellman från Secana i spetsen bland annat igenom:

 • Roller och ansvar
 • Ledning och styrning
 • Säkerhetsanalyser och säkerhetsplanering
 • Säkerhetskänslig verksamhet och internationella åtaganden
 • Verksamhetens akyddsvärda tillgångar i
 • Hotbilder
 • Informationsklassificering
 • Tilldelning och revidering av behörigheter
 • Behovet av IT-system för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
 • Signalskydd
 • Säkerhetsprövning
 • SUA
 • Incidenthantering

Säkerhetsskydd är med andra ord fortsatt ett efterfrågat och aktuellt ämne och nya utbildningsstarter planeras successivt!

Läs mer om Diplomerad säkerhetsskyddschef här
Läs mer om Säkerhetsskydd grundkurs online här
Läs mer om Yh-kortkursen Säkerhetsskydd här