Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

”Nya utmaningar kopplat till säkerhet och trygghet i kommuner och regioner”

2023-02-22 Lotta Eriksson

I sommar blir brottsförebyggande arbete ett lagkrav för landets kommuner, en fråga som Stiftelsen Tryggare Sverige drivit sedan tiotalet år. Nu har Tryggare Sverige och Företagsuniversitetet gjort gemensam sak och tagit fram den nya diplomutbildningen ”Brottsförebyggande arbete” för kommuner och regioner.
 
– Som före detta polis och före detta chef inom Polisen kan jag se Polisens roll och hur andra aktörer, som våra kommuner och regioner, faktiskt måste kliva fram och ta ett brottsförebyggande ansvar, berättar Magnus Lindgren, utbildningsansvarig för den nya utbildningen Brottsförebyggande arbete – diplomutbildning.

– Vi är förstås otroligt glada över att regeringen har gått på vår linje men kommunerna måste också ha förutsättningar att ta det här ansvaret.

– Därför ska den nya utbildningen ge kommunerna och deras förvaltningar men också regionerna förutsättningar att göra sin del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, fortsätter Magnus Lindgren.

Teori och praktik ska professionalisera arbetet

Utbildningen, som är på totalt nio dagar (tre dagar i månaden i tre månader), baserar sig på forskning och ska bland annat ge kunskap kring säkerhet och trygghet, social och situationell brottsprevention och arbetet med att ta fram lägesbilder och orsaksanalyser.

– Dessutom kommer deltagarna att få lära sig att ta fram aktivitetsplaner och få kunskap om vilka åtgärder som fungerar och vilka som inte fungerar. Där finns det mycket forskning och kunskap att luta sig emot, säger Magnus Lindgren.

– Det viktiga är inte att göra saker utan att faktiskt göra rätt saker och utbildningen ska både i teori och praktik bidra till att professionalisera arbetet i kommuner och regioner.
 
”Brottsförebyggande arbete – diplomutbildning” riktar sig inte bara till säkerhetsavdelningen och brottsförebyggarna i kommunerna utan också till förvaltningar, som exempelvis samhällsbyggnads-, skol-, gatu- och park- samt näringslivsförvaltningar. 

– Självklart har kommunernas säkerhetschefer, säkerhetssamordnare och brottsförebyggare en viktig roll i att hålla ihop arbetet men utbildningen är lika relevant för förvaltningarna eftersom alla berörs, poängterar Magnus Lindgren.

– Utbildningen är också i hög grad relevant för regionerna, eftersom de i sin roll kan göra mycket i sina planprocesser och inom olika förvaltningar, som kollektivtrafik och hälso- och sjukvård.

Dags att rusta sig för de nya utmaningarna

Sex dagar av utbildningen sker på plats i Företagsuniversitetet lokaler i Posthuset i Stockholm medan tre sker online. 

– Stiftelsen Tryggare Sverige har arbetat med den här frågan länge och initierat. Vi är därför jätteglada över samarbetet och att vi nu gemensamt kan erbjuda en utbildning som passar både kommuner och regioner och som ska vässa det viktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, kommenterar Lotta Eriksson, ansvarig för säkerhetsutbildningarna på Företagsuniversitetet.
 
– Vi har ett nytt Sverige med en ny typ av brottslighet och otrygghet. Det innebär att vi måste jobba på nya sätt, sätt som faktiskt fungerar. Den här utbildningen kommer in som en viktig del för att möta de nya utmaningarna som kommuner och regioner står inför, avslutar Magnus Lindgren.
 
Utbildningen startar närmast den 2 maj. Mer information finns här!