Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Krisledning - Diplomutbildning - nyhet i förändrat krislandskap

2020-01-15 Lotta Eriksson

Det har aldrig varit så viktigt som nu att kunna leda och hantera kriser på ett optimalt sätt, oavsett var man arbetar och vad man arbetar med. Därför gör nu KRONAN Säkerhet och Företagsuniversitetet gemensam sak och startar den nya utbildningen ”Krisledning – diplomutbildning” på totalt 12 dagar, med start i april.

Krisen kommer – i en eller annan skepnad – det vet vi med säkerhet. Dessutom måste alla verksamheter, framför allt offentlig, höja sin robusthet i samhället som en del i det nya totalförsvaret, och enligt lag, också ha en fungerade krisorganisation. Den 28 april går därför startskottet för utbildningen ”Krisledning – diplomutbildning”, ett samarbete mellan KRONAN Säkerhet och Företagsuniversitetet.

Lars_Zetterström_liten

– Det är en utbildning på 2x6 dagar, som ger grundläggande teoretisk kunskap om krisledning och kriskommunikation men även fördjupad insikt om hur man som person påverkas vid en kris, beskriver Lars Zetterström från KRONAN Säkerhet, som är kurssamordnare.

Utbildningens innehåll omfattar:
1.    Grundläggande krisledning
2.    Individen och roller
3.    Krisledningsorganisationen
4.    Krisledning i praktiken
5.    Kriskommunikation
6.    Krisövning och diplomering

– Det är en utbildning som går på det teoretiska djupet men även innehåller olika övningar med eskalerande utformning, för att dels på ett lättsamt men lärorikt sätt öka kunskapen om hur alla involverade ska agera vid kriser, dels öka förståelsen för vilka typer av krisövningar som finns och hur de kan användas i den egna organisationen, förklarar Lars Zetterström.

– Utbildningen ska bygga på deltagarnas allmänna kunskap om krishantering samtidigt som de får ett ovärderligt erfarenhetsutbyte med andra och kursledarna är handplockade specialister, kommenterar Lotta Eriksson på Företagsuniversitetet.

Läs mer om Krisledning - Diplomutbildning här