Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Företagsuniversitetet blogg inom säkerhet

Almedalen 2015: Så arbetar Sveriges kommuner med säkerhet

2015-07-02 Daniel Kjellsson

I en tid då vår trygghet alltmer blir hotad och då angrepp mot organisationer har blivit mer sofistikerade ställs högre krav på kompetens inom säkerhet. Hur står det egentligen till med säkerhetskompetensen i landets kommuner? Hur står de rustade för it-attacker, identitetsstölder eller terrorism?

Företagsuniversitetets och ASIS seminarium i Almedalen bar titeln Har kommuner råd att inte ha ett offensivt säkerhetsarbete? Nedan följer en redigerad återgivning av debatten. 

foretagsuniversitetet-almedalen

Stjärnspäckat på Företagsuniversitetets scen i Almedalen.

– Näringslivet är bättre på säkerhetsfrågor än kommunerna, hävdade Ulf Rönndahl, säkerhetschef på Telenor i inledningen av seminariet.

Därmed slog Ulf Rönndahl an en ton som skulle vara under hela det sextio minuter långa samtalet. Vad kan kommuner och näringsliv lära av varandra?

– Vi går inte in i affärer om vi inte är bra på det här. Risker är färskvara, de förändras precis som samhället. Risker är avgörande för näringsliv och börsbolag, fortsatte Rönndahl till moderatorn Malou von Sivers.

– Riskerna må vara lika hotfulla för kommunerna, men deras ekonomiska läge är inte detsamma som näringslivets, konstaterade Johan Kallum, säkerhetschef på Region Gotland. Företagens idé är att tjäna pengar. Det finns ett ekonomiskt incitament. Våra intäkter kommer från skatter och de varierar, vi har svårare att kvantifiera våra processer. Vi har krav från medborgarna att vi ska förvalta pengar rätt, men sedan har vi även krav från försäkringsbolagen att vi ska hantera risk rätt.

Ulf Rönndahl kontrade med att berätta om hur han vid en kurs träffade en säkerhetschef från en kommun som berättade om hur han fört in varumärkestänkande i sitt arbete. Ingen vill förknippas med otrygghet.

– Om vi inte får ordning på vår kriminalitet så är det ingen som vill bo i vår kommun och då finns det heller inga företag som vill etablera sig, sade Rönndahl. Det går att göra direkta kopplingar till hur näringslivet tänker.

Att ge något exakt svar på hur bra – eller dåliga – kommunerna är på säkerhetsfrågor är svårt att ge. Förutsättningarna ser så olika ut för olika kommuner, sett till befolkningsmängd och geografiskt läge. Men gemensamt för dem alla är att säkerhetsarbete bör ske preventivt, menade Johan Kallum.

– Inte att försöka hitta hotet först och agera sedan, utan att ha en plan när hotet dyker upp, sade Johan Kallum. Vaccinera organisationen först, leta tecken sedan.

Också Björn Eriksson, tidigare Rikspolischef och numera bland annat ordförande i Säkerhetsbranschen, lyfte fram behovet av att förbereda sig för en kris:

– Analysera hotbilden, ta reda på hur ni ska öva, öva så att ni ser svagheten i ledningen. Om du inte övar blir varje ny kris en kris. Träna på att sätta säkerhetsrutinerna, öva med ledningen. Det måste inte vara det exakta scenariot viktigt, att träna i det okända är också viktigt.

foretagsuniversitetet-almedalen-2

Fullt hus.

Forskaren Markus Lahtinen från Lunds universitet anser att kompetensnivån inom säkerhet just nu är för låg, och fick medhåll från Björn Eriksson. Lahtinen menade dock att säkerhetschef är ”en roll i formering”. Såväl hotbild som attityd till säkerhetsarbete håller på att förändras. Men då blir utbildning än mer viktigt.

– De säkerhetschefer jag har sett har väldigt olika bakgrunder. Ibland har de erfarenhet av sådana frågor, ibland har de polisiär bakgrund, ibland har de politisk bakgrund, sade Lahtinen. Ibland blir säkerhetschefen en ”slasktratt”. Allt som inte är viktigt kan läggas på säkerhetschefen.

Ulf Rönndahl efterlyste mer strategisk kompetens:

– Man måste lyfta kompetensen för att kunna jobba mer strategiskt, man måste vara en duktig ledare och lära sig att jobba mycket mer kvalificerat

Ulf Rönndahl, som tidigare har berättat om hur antalet säkerhetsincidenter inom Telenor Sverige minskade med 64 procent mellan åren 2011 och 2014, återkom till vilka fördelar näringslivet har på grund av kvantifiering.

– Ska man investera i ett it-säkerhetssystem för 30 miljoner så måste man kunna räkna hem det, fortsatte Rönndahl. Men vi vet vad det kostar om it-systemet angrips och 83 butiker drabbas under en timme. Vi tappar intäkter. Det är svårt att göra kvantifiering i kommuner, att visa att det ger resultat. Men för mig är det alltid min ammunition.

Att höja kunskapen behöver egentligen inte vara någon dyr åtgärd, men problemet är att kommunerna har så många andra saker att fokusera på. Vård, skola och omsorg står högre i kurs och det blir lätt att plocka bort säkerhetschefens roll när kommunens ekonomi försvagas. Att prioritera säkerhet blir därför ett ställningstagande. 

– Frågan om säkerhet måste ju hanteras någonstans. Det jag kan göra är att utvärdera investeringar och stödja förvaltningen med beställningsunderlag, sade Johan Kallum. Att säkerhetsfrågorna betraktas som ett ”kollektivt ansvar” eller ”delat ansvar” innebär ofta att det inte finns någon som vill ta tag i det.

– Det finns en stor medvetenhet om till exempel extremism, sade Markus Lahtinen. Men man måste koppla på en ansvarsfråga.

Lahtinen föreslog att det skulle kunna finnas en nationell samordnare för kommunala säkerhetschefer.

– Då skulle man kunna få en kunskapsspridning mellan de olika kommunerna, sade han.

Om nu näringslivet är bättre på säkerhetsfrågor än det offentliga, hur mycket tid ägnar man åt att lyssna på varandra?

– Kunskapsdelningen skulle kunna vara bättre, sade Ulf Rönndahl, och pekade bland annat på Företagsuniversitetets Säkerhetschefsutbildning där offentlig verksamhet och näringslivet ges en plattform att dela tankar på. Men för att möta de nya, moderna hoten krävs än mer samarbete och kunskapsutbyte.

Markus Lahtinen berättade om hur han besökt it-säkerhetsmässor där företag som jobbar med fysisk säkerhet varit helt frånvarande. Och vice versa.

– Det är anmärkningsvärt hur lite it-säkerhetsfrågan samordnas med den fysiska säkerheten. Om inte branscherna formerar sig så är det svårt att få till ett samarbete.

Vill du lära dig mer om ett modernt och affärsinriktat säkerhetsarbete? Läs mer om Företagsuniversitetets säkerhetskurser här.

Fredrik Emdén var Företagsuniversitetets reporter på plats i Almedalen