På rätt kurs för en trygg och säker verksamhet

Vi på Företagsuniversitetet utbildar på alla nivåer inom säkerhet, och driver bland annat en av Sveriges mest omfattande och kvalificerade utbildningar för säkerhetschefer. I vårt utbud finns också en 9 dagar lång diplomkurs inom säkerhetssamordning, och kortare kurser inom säkerhetshandläggning, säkerhet i reception och intern brottsutredning. Våra kurser i säkerhet hålls ständigt uppdaterade och verklighetsanpassade, och våra kursledare har aktuell och gedigen yrkeserfarenhet från sina respektive områden.

Vi erbjuder också utbildningen Hållbarhet, miljö och CSR, som riktar sig till CSR-chefer, miljösamordnare och andra som har ansvar för en hållbar utveckling inom sin organisation.

 

Våra utbildningar inom säkerhet och miljö

Certifierad säkerhetschef

3 dagar
Certifierad säkerhetschef

Företagsuniversitetet erbjuder en certifiering för säkerhetschefer med minst flerårig erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete. Certifieringen genomförs vart tredje år och är ett bevis på att man har aktuella kunskaper. Inför certifieringen erbjuds förberedelsetillfällen med föreläsningar och läsinstruktioner.

Läs mer om kursen »

Hållbarhet, miljö och CSR

7 dagar
Hållbarhet, miljö och CSR

En grundläggande utbildning som ger dig kunskaper om hållbarhet, miljö och CSR samt förståelse för de utmaningar vårt samhälle står inför. Du får praktisk kunskap om miljölagstiftning, ledningssystem och verktyg som kan användas i hållbarhetsarbetet. Du får dessutom veta hur sociala och gröna frågor kan bli en marknadsfördel för organisationen.

Läs mer om utbildningen »

Intern brottsutredning

2 dagar
Intern brottsutredning

Identifikation och åtgärder! Trygghet och säkerhet skapas inifrån! Här får du metoder och verktyg för att göra effektiva utredningar samt idéer om hur man kan förebygga och motverka oärlighet och oegentligheter.

Läs mer om kursen »

Ordningsvaktsutbildning

8 dagar
Ordningsvaktsutbildning

Detta är en grundutbildning som leder till att du kan ansöka hos Polismyndigheten om att få arbeta som ordningsvakt. Utbildningen följer Polismyndighetens direktiv för grundutbildning för ordningsvakter, och innehåller bland annat juridik, yrkesetik, självförsvar och sjukvård;ämnen som rustar dig för yrket som ordningsvakt.

Läs mer »

Professional Communication for Security Management

Professional Communication for Security Management

Welcome to London! En fem dagar lång kurs i London speciellt för dig som är säkerhetsansvarig. Ta chansen att kvalitetssäkra dina engelska språkkunskaper, vidga ditt internationella nätverk och få en inblick i engelskt säkerhetsarbete.

Läs mer »

Resesäkerhet

1 dag
Resesäkerhet

Skapa goda förutsättningar för att resa och arbeta tryggt vid möten, konferenser eller tjänstgöring utomlands och för att klara eventuella kriser på optimalt sätt.

Läs mer om kursen »

Risk Manager - Diplomutbildning

3 dagar
Risk Manager - Diplomutbildning

Bli ännu bättre på att identifiera och hantera risker. Den här kursen ger dig djupa och moderna kunskaper i Risk Management. Du lär dig bl.a. hur man leder workshops för att göra risk assessments, hur man skapar en Risk Managementpolicy och andra styrdokument och hur Risk Management hänger ihop med hållbarhets- och CSR-processer, omvärldsbevakning, outsourcing och digitalisering.

Läs mer om kursen »

Service och säkerhet i reception och kundmottagning

2 dagar
Service och säkerhet i reception och kundmottagning

Varm vid möten och kall vid fara! Lär dig förena service och säkerhet på ett sätt som gör att klimatet känns varmt och välkomnande trots hög säkerhetsnivå.

Läs mer om kursen »

Skolsäkerhet

3 dagar
Skolsäkerhet

En konkret och praktisk kurs som skapar mental förberedelse, fördjupad kunskap om varför olika situationer uppstår, kännedom om hur man gör hotbedömningar, gärningsmannaprofiler och vilka handlingsplaner som fungerar.

Läs mer om kursen »

Säkerhetschef - diplomutbildning

28 dagar
Säkerhetschef - diplomutbildning

Säkerhetschefsutbildning med spets, djup och aktualitet.  Marknadens mest erkända diplomutbildning för säkerhetschefer. Utbildningen omfattar 28 dagar och ger såväl bredd- som specialistkunskaper och det allra senaste inom säkerhetsområdet.

Läs mer om utbildningen »

Säkerhetschef 2020

8 dagar
Säkerhetschef 2020

En ny, modern och exklusiv utbildning för redan verksamma säkerhetschefer eller motsvarande, som ska ge en uppfräschning och fördjupning kring affärsmannaskap, hotbilder, omvärldsbevakning, traditionella brott i nya skepnader, samverkan, informationssäkerhet och annat som rustar för framtiden. 

Läs mer om utbildningen »

Säkerhetsgalan

1 dag
Säkerhetsgalan

Säkerhetsgalan vänder sig till säkerhetschefer och säkerhetsansvariga på alla nivåer i privat näringsliv och offentlig förvaltning samt till företrädare för leverantörsföretag i säkerhetsbranschen. Säkerhetsgalan består av ett eftermiddagsprogram med föreläsningar, intervjuer och samtal om aktuella säkerhetsfrågor, följt av en festlig middag med underhållning och utdelning av utmärkelsen "Årets Säkerhetsprofil".

Läs mer om konferensen »

Säkerhetshandläggare

2 dagar
Säkerhetshandläggare

Ansvar och kontroll - för en säker arbetsplats! Lär dig att arbeta systematiskt och kostnadseffektivt med säkerhetsfrågor som t.ex. att göra riskanalyser, förebygga interna oegentligheter och medverka till god skyddsplanering.

Läs mer om kursen »

Säkerhetssamordnare

9 dagar
Säkerhetssamordnare

En nio dagar lång diplomkurs i modernt säkerhetsarbete. Du får lära dig att bedriva ett systematiskt och effektivt säkerhetsarbete som skapar en trygg och säker miljö för egendom, medarbetare och information.

Läs mer om utbildningen »