Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

"Tydlighet och inkludering är viktigt för en hälsosam arbetsmiljö"

2022-12-16 Marlene Berglund

Ingvill Houmb-Sjölin har en bakgrund som vd samt marknads- och kommunikationsansvarig för en rad internationella företag inom såväl IT och teknik som globala fashionbrands. Hon är kursledare på Företagsuniversitetets kurs ”Hälsofrämjande ledarskap”. Vi har pratat med Ingvill om utmaningarna för dagens ledare och vad du kan vinna på ett hälsofrämjande ledarskap.

- Att vara chef idag är utmanande, du förväntas vara mer ledare än chef. Du kan inte peka med hela handen utan måste vara en del av teamet, coacha och skapa delaktighet och mening för att lyckas leda teamet mot uppsatta mål. Många medarbetare idag är högutbildade, medvetna och ställer krav på ledarskapet.

"Det handlar alltid om att leda individer"

- Utifrån mina egna ledarerfarenheter så vet jag att oavsett företagskultur eller var i världen företaget verkar så handlar det om människor och individer. Du måste anpassa ditt ledarskap efter de du har i ditt team, på individnivå, och hitta bästa sätt att leda dina medarbetare för att skapa effektivitet, arbetsglädje och resultat.

- Vi behöver alla känna delaktighet och förstå vårt uppdrag i helheten för att kunna prestera vårt bästa. Tydlighet är också väldigt viktigt, för att undvika ifrågasättande och konflikter i teamet. Förstår man inte sin roll i organisationen, vilka mål man arbetar mot och vet vad man förväntas göra, finns risken att man känner osäkerhet, vantrivsel och mår dåligt.

Praktiska verktyg och metoder för ett hälsofrämjande ledarskap

I kursen ”Hälsofrämjande ledarskap” får man inte bara teoretiska kunskaper utan även praktiska verktyg och metoder för att kunna leda på ett sätt som skapar effektiva team och goda resultat. Man får naturligtvis också träna praktiskt, diskutera och reflektera över sin ledarroll.

Läs mer om kursen "Hälsofrämjande ledarskap" här.