Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Hälsofrämjande ledarskap

– utveckla kompetens, motivation, effektivitet och välbefinnande

 • Salutogent ledarskap – arbeta proaktivt för en hälsosam arbetsplats
 • Skapa dialog, engagemang och motivation – även på distans
 • Så skapar du välmående team som presterar
Hälsofrämjande ledarskap

Ledarskap som skapar förutsättningar för en välmående och framgångsrik arbetsplats

Forskningsresultat visar att ledarskapet i organisationen har stor betydelse för den anställdes hälsa och välbefinnande. En stöttande ledare som  lyssnar på sina medarbetare har visat sig vara mycket framgångsrikt för resultatet. Det salutogena, eller hälsofrämjande, ledarskapet är en form av inkluderande och motiverande ledarskap som visat tydligt minskad uppkomst av stress och sjukfrånvaro.

Det sker stora och snabba förändringar i arbetslivet idag, många arbetsplatser har gått från ett mer traditionellt ledarskap och har låtit teamen bli mer självstyrande. Många arbetar dessutom delvis på distans och vikten av att skapa meningsfullhet och en känsla av sammanhang är viktigare än någonsin.

Utveckla strategier för ökat engagemang

Du kommer i denna kurs få lära dig hur du kan få större kontroll över både din egen och dina medarbetares arbetssituation för att stärka känslan av meningsfullhet i arbetet. Du lär dig utveckla hälsofrämjande strategier och metoder i ledarskapet, bland annat det som kallas KASAM (känslan av sammanhang) och får engagerade medarbetare genom att utveckla kompetens, motivation, lust och välbefinnande. Kursen omfattar såväl teori som praktiska övningar.

Välkommen till en mycket aktuell och inspirerande kurs som ger dig värdefulla kunskaper som du kan använda direkt, dagen efter kursen!

Program

10.00Introduktion till hälsofrämjande ledarskap – omvärld

 • dagens utmaningar i arbetslivet 
 • KASAM - utgå från det mänskliga och skapa förutsättningar för medarbetarna att lyckas
 • förflytta ledarskapet från kontroll till förtroendebaserat arbete, från policys till värdegrund
 • skapa förutsättningar för en effektiv, lönsam och harmonisk arbetsplats

Verksamhetens drivkrafter

 • så arbetar du proaktivt för en frisk arbetsplats.
 • vad kännetecknar en frisk arbetsplats, vad får oss att må bra och hur påverkas resultat av medarbetarnas hälsa

Hur bygger man känsla av sammanhang för sina medarbetare?

 • betydelsen av de 3 komponenter som utgör KASAM, 
 • begriplighet (jag känner och förstår min omvärld)
 • hanterbarhet (jag har rätt resurser för att klara av tillvaron)
 • meningsfullhet (jag vill ha och upplever en mening med tillvaron)

12.30 Lunch

13.30Recap av kursens begrepp och teoretiska innebörd, samt praktiska tillämpning

Att leda med hälsa i fokus för att öka engagemang, närvaro och välmående (salutogent)

 • lär känna dina medarbetare och bygg team (verktyg för teamutveckling med utgångspunkt i FIRO modellen) 
 • teamets utvecklingsfaser
 • process för att skapa dialog, engagemang och motivation i verksamheten
 • interna kommunikationen - verktyg för dialog, förståelse och långsiktigt förtroende

Individuell uppgift och grupparbete

 • vad leder till ökad trivsel och hur når man effektivitet hos individ och team? 
 • actionpunkter som leder till ökad begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet
 • diskutera i grupp ditt sätt att tillämpa KASAM för att skapa dedikerade medarbetare och trygga team.

Sammanfattning och summering

 • diskussion, frågor och avslutning

17.00 Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som är chef och ledare, eller arbetar med HR-frågor, och vill lära dig ett inkluderande och motiverande ledarskap som främjar både hälsa och prestation.

Mål

Kursens mål är att ge dig kunskaper om:

 • hur du genom ditt ledarskap skapar en hälsofrämjande arbetsplats
 • metoder och verktyg för att bygga en känsla av delaktighet och meningsfullhet
 • hur du skapar välmående team som presterar
 • hur du inkluderar och motiverar dina medarbetare

Metod

Kursen kombinerar teori med praktiska övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.