Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Hur lyckas du med strategisk Learning and Development?

2022-09-07 Marlene Berglund

Idag gästbloggar Caroline Lippers, Learning and Development-strateg och en av kursledarna i vår nya utbildning "Learning and Devlopment - diplomutbildning".

Hur lyckas du med strategisk L&D?

I höst startar Företagsuniversitetets nya "Learning and Development - diplomutbildning" där jag har förmånen att leda utbildningen tillsammans med experten Helena Bodin. Jag har mer än 10 års erfarenhet inom HR och Talent Management med roller på både lokal, regional och global nivå inom IKEA där jag också jobbat som varuhuschef i Holland och Italien. De senaste åren har jag drivit eget med fokus på ledarskapscoachning, karriärsådgivning och konsultuppdrag inom framför allt Talent Management. Min passion ligger i att få individen att växa och att utveckla grupper och organisationer mot deras mål och ambitioner.

Caroline-Lippers

Att jobba strategiskt med kompetensutveckling är viktigt men för många svårt att få till på ett bra sätt. Här delar jag tre tips för att lyckas med det strategiska Learning and Development-arbetet. 

1/ Kompetensutveckling behöver vara en integrerad del av affärsutvecklingen

Vilken kompetens krävs för att nå företagets kortsiktiga och långsiktiga mål? Först och främst krävs det en bra förståelse för vart företaget är på väg, med andra ord i vilken riktning företaget har ambition att utvecklas och vad de viktigaste kortsiktiga och långsiktiga målen är. Det krävs en gedigen förståelse för affären och dess utveckling för att kunna förstå vilka investeringar som behövs göras för att ha den kunskap och erfarenhet som är viktigast. Det är när företagets ledning ser en tydlig koppling mellan kompetensutveckling och företagets mål, då är man även beredd att investera.

2/ Gör en kompetensinventering för att förtydliga utgångspunkten

För att kunna göra rätt investeringar och insatser är det viktigt att veta vilken kompetens företaget har idag. Med andra ord vilken kunskap, erfarenhet och motivation finns tillgänglig idag inom företagets olika avdelningar både på individ och gruppnivå. Jag vill också understryka att det är viktigt att undersöka vilken kompetens era nuvarande medarbetare har som inte utnyttjats till fullo. Ofta används inte medarbetarnas fulla potential vilket påverkar engagemanget och motivationen. Att göra en kompetensinventering kan kännas som en stor och krånglig uppgift och det är lätt att bli överambitiös. Det är viktigare att komma i gång än att göra det perfekt. Börja med små enkla steg som att kartlägga i stora drag vilken grundkompetens som finns tillgänglig både vad gäller specifik kunskap och erfarenhet som är viktigt för ert företag. 

3/ Sätt samman en tydlig strategi framåt hur ni vill jobba

Att jobba långsiktigt med kompetensutveckling innebär att undvika enstaka insatser som inte är genomtänkta. Risken är att kostnaderna blir höga och effekten låg samt skadar det interna förtroendet. Genom att skapa en strategi hur ni vill jobba med kompetensutveckling som är integrerad i affärsplanen kommer insatserna att ge högre effekt. Grunden till strategin är det kompetens-gap som ni har identifierat genom kompetensinventeringen, dvs var ni står idag, och vad ni behöver i framtiden för att nå företagets mål. Gapanalysen ligger också till grund för vilka åtgärder som behöver göras och när för att säkerställa rätt kompetens vid rätt tid.

Varje företag är unikt baserat på affärsidén, marknaden och den interna kulturen. En del företag bygger framgång genom att satsa på sina nuvarande medarbetare och investera i utbildningar och andra insatser för att säkerställa framtidens kompetensbehov. För andra företag är det bättre att investera i extern kompetens genom rekrytering, tillfälliga anställningar, samarbeten eller konsulter. Ofta är en blandning av dessa två den bästa vägen framåt.

Att arbeta igenom ert unika angreppssätt tillsammans med olika delar av företaget när det gäller kompetensutveckling är nyckeln till framgång. Det är ett gemensamt ansvar för alla avdelningar där HR tar ledningen. Som ansvarig för Learning and Development är det ditt ansvar att ta upp dem här frågorna på ledningsnivå och skapa förståelse och insikt i hur vältajmad och genomtänkt kompetensutveckling är en viktig del i företagets framgång.

Läs mer om utbildningen Learning and Development - diplomutbildning här.