Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Learning and Development - diplomutbildning

– utveckla ditt strategiska och operativa ansvar för att bygga en lärande organisation

 • Möjligheter och utmaningar i rollen
 • Kompetensstrategi möter affärsstrategi
 • Upskilling, reskilling och sourcing för företagets behov
 • Karriärutveckling för alla medarbetare
 • Design, genomförande och utvärdering av läraktiviteter
 • Praktiska verktyg och metoder
Learning & Development

För dig som vill arbeta aktivt och framåtsträvande med upskilling och reskilling

Kompetens- och affärsstrategi hand i hand

Lärande och kompetensutveckling får en alltmer central roll i organisationen. Hur väl vi planerar, genomför och analyserar intern kompetensutveckling påverkar vår förmåga att attrahera nya medarbetare, behålla de kollegor vi har idag och leverera enligt våra mål. En lärande organisation är mer innovativ, snabbrörlig och motståndskraftig. Vilket har medfört att kompetens- och affärsstrategi går hand i hand och lärande idag diskuteras i både vd-rum och på styrelsemöten.

Företagsuniversitetets diplomutbildning i Learning and Development hjälper dig att ta ert arbete med internt lärande från produktion till strategi. Utbildningen tar avstamp i det strategiska arbetet kring att analysera vad organisationen ska lära sig, att skapa en strategisk affärsplan för det önskade lärandet och att kvantifiera och utvärdera insatsen i efterhand.

Aktuella kunskaper, praktiska verktyg och träning

Som kursdeltagare får du en strategisk inblick i hur kompetensstrategier ser ut och fungerar i andra ledande bolag. Du får praktisk träning i verktyg som karriär- och lärandeplanering, feedback-modeller, kompetensinventering och att affärsmässigt motivera kunskapsinvesteringar. Kursen utvecklar dig till en strategisk ledare och affärspartner inom organisationens Learning & Development och lägger grunden för lönsam kompetensutveckling, ökad takt på innovation och affärsutveckling och en starkare position på marknaden.

Välkommen!

Program

Dag 1 och 2 - Learning and Development-rollen

2 dagar på plats

Strategiskt och operativt ansvar

 • hinder och möjligheter i rollen
 • tänk långsiktigt och strategiskt och säkerställ kortsiktigt
 • risker och konsekvenser av att inte ha en strategi

Den lärande organisationen

 • lärande organisationer - best practice
 • inlärning och vuxnas lärande
 • gruppens lärande
 • ledarskapsutveckling
 • ditt företags lärkultur
 • organisera utbudet (utbildningsportal, katalog, LinkedIn m.m)

Trender i dagens och framtidens lärande

 • få koll på de viktigaste trenderna för lärande
 • hur håller jag mig uppdaterad?

Introduktion av business case

 • välj och börja arbeta med det egna caset

Dag 3 och 4 Organisationens lärande

2 dagar på plats

Koppla lärande till affären och verksamheten

 • företagets kortsiktiga och långsiktiga mål
 • Learning and Development som en del i affärsplanen
 • strategic workforce planning
 • kompetensinventering och gap-analys
 • hur man fyller gapet; reskilling, upskilling och sourcing
 • investeringen och uppföljning av insatsen

Driva kontinuerlig kompetensutveckling

 • organisationsperspektiv och individperspektiv på lärande och utveckling
 • karriärramverk och verktyg för medarbetaren att driva sin egen utveckling
 • självledarskap och chefens ansvar
 • upskill av chefer för att hålla karriärutvecklingssamtal
 • prova på karriärcoaching

Arbete med business caset

 

Dag 5 - Fördjupa och förankra ditt lärande

2 timmar online

 • uppföljning och reflektion i smågrupper
 • stöd för dig och ditt business case

 

Dag 6 Teamets och vuxnas lärande

1 heldag online

Gruppens lärande och högpresterande team

 • lärande i vardagen
 • 70-20-10-regeln
 • inlärning och vuxnas lärande
 • lärstilar och lärdesign
 • gruppens lärande och grunderna för högpresterande beteenden
 • modeller, verktyg och teorier

Skapa förutsättningar för lärande

 • situationsanpassat lärande
 • coachande ledarskap
 • organisera större gemensamma utbildningsinsatser (t.ex. arbetsmiljö, ledarskapsprogram..)

 

 

Dag 7 - Koppla lärande till andra HR-processer

1 halvdag online

 • vilken roll spelar andra HR-processer för lärandet?
 • otimera hur andra HR-processer bidrar till en lärande organisation
 • Talent Management och Performance management
 • successionsplanering

 

 

 

Dag 8 - Designa och utvärdera lärandeaktiviteter

1 heldag online

Design av utbildningsinsatser

 • grunderna i pedagogik och design
 • designa egna insatser
 • KPI:er och uppföljning av effekter av insatser
 • utvärdera utbildningsinsatser
 • train the trainer
 • facilitering och presentationsteknik

Mäta effekterna av utbildningsinsatser

 • välj och använd rätt KPI:er
 • uppföljning av utvecklingsinsatser
 • koppling till medarbetarengagemang
 • välj rätt medialösning

Dag 9 - Diplomering

1 heldag på plats

Redovisning och diplomering

 • redovisning av business caset med feedback
 • nästa steg, personlig handlingsplan
 • diplomering och avslutning

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till t.ex. HR-chefer, HR Business Partners, HR-generalister och andra som ser ett behov av att utveckla, upskilla eller reskilla medarbetare för att möta dagens och morgondagens kompetensbehov.

Mål

Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper, verktyg och metoder för att kunna arbeta både operativt och strategiskt med utveckling, utbildning och karriär på organisations- och individnivå för att bidra med affärsnytta.

Diplomering

För att du ska få diplomet krävs närvaro på utbildningens alla delar samt godkänt diplomarbete.

Metod

Utbildningen kombinerar teori med många verklighetsnära praktiska övningar, diskussioner, erfarenhetsutbyte och reflektion. Ett business case går genom utbildningen som en röd tråd och leder till slutuppgiften som handlar om att skapa en strategisk plan som kan presenteras för t.ex. ledningsgruppen.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.