Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

"HSEQ Manager-utbildningen ger en ny syn på hur allt hänger ihop"

2023-08-25 Marlene Berglund

Greger Hultman är Building Operation Manager (fastighetsansvarig) på Ericsson i Linköping. Han jobbar med HSEQ-frågorna (säkerhet, arbetsmiljö, kvalitet och hållbarhet) på daglig basis och har gått Företagsuniversitetets ”HSEQ Manager – diplomutbildning”. Vi har pratat med Greger om hans arbete, om utmaningar och glädjeämnen och om vad han har fått ut av utbildningen.

Greger, HSEQ

Greger ansvarar lokalt för HSEQ-frågorna och samarbetar med den leverantör som utför arbetet. Han har också stöd uppifrån, både nationellt och internationellt, då Ericsson har stort fokus på miljö och personlig säkerhet.

”Jag lär mig saker varje dag”

- HSEQ är ett både roligt och utmanande arbete eftersom det händer saker hela tiden. Det kan vara både stort och smått, vi börjar alltid våra möten med ”Har det hänt någonting?” och utgår från det när vi planerar arbetsdagen.  Men vi jobbar naturligtvis även med mer långsiktiga frågor.

- Det kan vara en utmaning att få ihop de olika områdena, att utgå från en helhetsbild och dra nytta av att kunna samordna områdena. För allt hänger ju faktiskt ihop. Det är kul att det är så brett, jag lär mig nya saker varje dag och får möjlighet att fördjupa mig om så behövs.

”Kursledarna var fantastiskt inspirerande och innehållet både lärorikt och intressant”

- Utbildningen täckte hela HSEQ-området och gav mig möjlighet att både bredda och till viss del fördjupa mina kunskaper. Kursledarna var fantastiskt inspirerande och kunniga och innehållet var både lärorikt och intressant.

- Dessutom tycker jag att det var en så bra grupp. Vi hade bra och öppna diskussioner och lärde oss även av varandra eftersom vi hade olika specialområden.

- Jag rekommenderar dig som jobbar med något av områdena, eller som redan nu jobbar med helheten, att gå utbildningen. Den ger förutom specialkunskaperna också en ny syn på hur allt hänger ihop och hur du kan dra nytta av det.

Läs mer om "HSEQ Manager - diplomutbildning" här.