Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

HSEQ Manager - diplomutbildning

– samordna arbetsmiljö, säkerhet, miljö och kvalitet

 • Systematiskt och strategiskt HSEQ-arbete
 • Process, ledningssystem och redovisning
 • HSEQ/KMA i organisationens affär
HSEQ Manager

HSEQ är samlingsnamnet för arbetet med att värna och utveckla medarbetarnas arbetsmiljö. Med fokus på hälsa, säkerhet, hållbarhet och kvalitet. Ibland kallas rollen även KMA, kvalitet, miljö arbetsmiljö.

Den svenska regeringen har via statsministern kommunicerat att ett arbetsliv i Sverige bör erbjuda "var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa". Branschöverskridande prioriteras nu HSEQ-frågorna upp, kompetensområdet växer i omfattning och kraven på att organisationer ska stå för ett systematiskt och strategiskt förbättringsarbete ökar.

Hur trygg, välmående, hållbar och kvalitativt arbetande en medarbetare är ses inte längre som fyra separata frågor – utan en. Samtidigt innebär kvalitativt HSEQ-arbete en konkurrensfördel på marknaden och ämnesområdet kommer närmare organisationens affär. Rollen som ledare kompletterar specialistkompetens med en bredare förståelse för de olika områdenas samverkan och påverkan.

Systematiskt och strategiskt HSEQ-arbete

I den här utbildningen får du en övergripande bild av rollen och arbetet på ledningsnivå. Du får kunskaper om ramverk, processtyrning, ledningssystem, KPI management, risk- och behovsanalyser samt redovisning.

Därefter går vi djupare in i de fyra fokusområdena: H, S, E, Q. Med hjälp av systematik, nationella och internationella "case studies" och specialistkunskap bygger vi tillsammans upp en personlig handlingsplan för att du ska kunna ta ditt eget arbete vidare.

Handplockade experter

Kursledarna är handplockade experter på sina respektive områden och har mångårig erfarenhet av strategiskt och praktiskt arbete. Du får under utbildningen även tid och möjlighet att bygga ett professionella nätverk och få insyn i hur dina kollegor planerar och opererar HSEQ-arbetet i organisationer runt om i Sverige.

Utbildningen passar dig som leder HSEQ-arbetet i såväl större som mindre arbetsgrupper och organisationer. Exempel och material är branschöverskridande. Utbildningen är anpassad för både dig som har arbetslivserfarenhet inom rollen som helhet samt för dig som har primär erfarenhet inom ett eller flera specifika ämnesområden – och intresse av att bredda och fördjupa kunskaperna samt lära dig mer om samordningen mellan de olika områdena.

Vi har som ambition att med denna utbildning ge de kunskaper som behövs för att driva ett effektivt HSEQ-arbete samt att utöka varje deltagares professionella nätverk och därmed fortsatta insyn i hur de bästa kollegorna arbetar och utvecklar arbetet och rollen.

För dig som är ny i rollen som kvalitetsansvarig, miljö- eller hållbarhetsansvarig och motsvarande finns endagskursen HSEQ - introduktion och grundläggande kunskaper.

Program

Block 1

Rollen som HSEQ Manager

Vi sätter en plattform för utbildningen och arbetar med det som är gemensamt för och binder samman de fyra olika delarna: hälsa, säkerhet, miljö/klimat och kvalitet.

 • terminologi och begrepp
 • hur driver och påverkar de olika delarna varandra
 • samordning
 • verksamheten
 • processtyrning
 • ledningssystem
 • KPI Management
 • riskanalys och behovsanalys
 • från lag till strategisk planering
 • HSEQ i organisationen

HSEQ, affären och hållbarheten

 • HSEQ som värdeskapande
 • krav
 • utveckling
 • lagstiftning
 • intressenter
 • riskbedömning

Introduktion av case/diplomuppgift

 • affärsmål, revision och KPI:er

Block 2

Quality/Kvalitet och ledningssystem

 • terminologi och begrepp
 • hur styrs verksamheten?
 • ledningssystem, ISO och andra system
 • KPI Management med fokus på kvalitet
 • behovsanalys
 • SMAK/ revisioner
 • utredningsarbete och revisionsmetodik
 • verksamhetsstyrning

Block 3

Health/Arbetsmiljö

 • terminologi och begrepp
 • KPI Management med fokus på hälsa
 • behovs- och riskanalys
 • SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
 • svensk och europeisk lagstiftning

Safety/Säkerhet

 • KPI Management med fokus på säkerhet
 • behovs- och riskanalys
 • beteendebaserad säkerhet
 • krishantering

Block 4

Environment/Klimat och miljö

 • terminologi och begrepp
 • klimat och miljö
 • hållbarhet
 • samordning och integrering av klimat och miljö
 • hur hanterar man det i praktiken?

HSEQ i organisationens affär

 • strategier för tillväxt och konkurrens inom ramen för HSEQ
 • påverka internt och externt – kommunikation
 • arbeta med ledningsgruppen

Framtiden

 • på gång i lagstiftningen
 • internationell benchmarking
 • diplomering
 • personlig handlingsplan

Presentation av case/diplomuppgiften

Fakta

Deltagare

Utbildningen passar dig som leder HSEQ/KMA-arbetet i såväl större som mindre arbetsgrupp och organisation. Exempel och material är branschöverskridande. Utbildningen är anpassad för både kollegor som har arbetslivserfarenhet inom rollen som helhet samt kollegor med primär erfarenhet inom ett eller flera specifika ämnesområden – och ett intresse i att nu bredda och fördjupa kunskapen.

Mål

Utbildningen har som mål att ge de kunskaper som behövs för att kunna driva ett systematiskt och högkvalitativt HSEQ-arbete på sin arbetsplats. Den har också som ambition att formalisera rollen och auktoriteten samt att utöka varje deltagares professionella nätverk och därmed fortsatta insyn i hur de bästa kollegorna arbetar och utvecklar.

Diplomering

För att få diplom krävs närvaro vid samtliga kurstillfällen samt godkänd diplomuppgift.

Metod

Utbildningen kombinerar teori, förmedlad av Sveriges främsta experter, med case studies, praktisk träning, diskussioner samt benchmarking.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Karl Sandberg

Karl Sandberg har sin bakgrund i bevakningsbranschen med över 10 år som chef för HR, kommunikation och compliance. Han har stor erfarenhet av att leda och utveckla stora organisationer med förvärv, sammanslagningar samt att skapa integrerade kvalitetsledningssystem. Han har arbetat med kunder från såväl privat som offentlig verksamhet med allt från anbud till uppstartsverksamhet.

Åsa Stenborg

Åsa Stenborg är strategisk rådgivare till organisationer som arbetar med omställning mot hållbarhet. Hon är civilekonom och har bland annat varit generalsekreterare för Det naturliga steget. Hon har bred erfarenhet från olika sektorer och har förmåga att kombinera visionärt arbete med konkret uppföljning. Åsa är en van föredragshållare med kapacitet att utmana och engagera. Hon är grundare av CSR-pod där företags hållbarhetsengagemang debatteras och granskas.

Anna Johnsson

Anna Johnsson har lång och gedigen kompetens inom arbetsmiljö, trygghets- och säkerhetsområdet. Hon arbetar som arbetsmiljöchef på Arriva sedan 2015. Dessförinnan var hon arbetsmiljö- och hälsostrateg på SJ.