Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Risk Management - grund

– lär dig grunderna i proffsig riskhantering

 • Så inventerar och analyserar du säkerhetsriskerna
 • Hur länkar man Risk Management till övriga strategier?
 • Modeller för riskbedömning

 

Risk Management - grundkurs

Så inventerar, analyserar och hanterar du säkerhetsriskerna

Introduktion till Risk Management

Riskhantering handlar om att systematiskt identifiera, inventera, analysera, kvantifiera, hantera och förebygga olika typer av hot och risker i verksamheten.

Den här grundkursen i Risk Management är en introduktion till ett stort och komplext område. Kursen ger en solid plattform att stå på när det handlar om att identifiera och hantera risker så effektivt och professionellt som möjligt. Kursen hjälper dig att tydligt förstå vad som skyddsvärt i ett företag eller en organisation och hur du effektivt skyddar det som är skyddsvärt.

Du får bland annat kännedom om vilka modeller som finns för att bedöma risker, insikt i hur man mäter och kvantifierar risker till kronor och ören och en förståelse för hur Risk Management kopplas till krishantering och kontinuitetsplanering. Du får också verktyg för att bedöma risker i projekt, event, hot mot person och specifika scenarion.

Lär dig göra risk- och sårbarhetsanalyser

Dessutom får du lära dig göra risk- och sårbarhetsanalyser och risk- och konsekvensanalyser och en förståelse för hur risker är kopplade till digitaliseringsprocesserna i företaget.

Kursen bygger på befintlig forskning och varvar teori med praktiska övningar. Kursledare är den mycket uppskattade föreläsaren och risk managementexperten Ulf Rönndahl.

Program

Dag 1

09.45Kaffe serveras

10.00Kort om Risk Management

 • introduktion till en företagsövergripande Risk Managementprocess
 • hur länkar man RM till bolagets normala strategi, affärsplanering och finansiella planeringsprocess?
 • så mäter och kvantifierar man risker till kronor och ören, intäkter eller nettovinst

12.30Lunch

13.30Koppling till kris och kontinuitet

 • Risk Management kopplat till krishantering
 • Risk Management kopplat till kontinuitetsplanering

17.00Dagen avslutas

Dag 2

08.45Kaffe serveras

09.00Modeller och analyser

 • modeller för att bedöma risker i projekt, event, hot mot person och specifika scenarion
 • risk- och sårbarhetsanalys och risk- och konsekvensanalys
 • scenariobaserat praktiskt arbete individuellt och i grupp med modellerna ovan

11.30Lunch

12.30Risker kopplat till andra processer

 • risker i outsourcing, off shoring och supply chain
 • risker kopplat till digitaliseringsprocesser

16.00Kursavslutning

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till säkerhetshandläggare, säkerhetsstrateger, säkerhetssamordnare och andra som tidigare inte har diplomerat sig som säkerhetschefer men som arbetar med säkerhet och som behöver lära sig eller fräscha upp grunderna i Risk Management.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • kunna inventera och analysera säkerhetsrisker
 • känna till hur Risk Management länkas till bolagets övriga strategier och planer
 • kunna göra risk- och sårbarhetsanalyser samt risk- och konsekvensanalyser
 • veta hur risker är kopplat till digitaliseringsprocesser

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Ulf Rönndahl

Ulf Rönndahl har varit verksam som risk -och koncernsäkerhetschef i 25 år, i globala bolag och börsnoterade bolag som IKEA, Skandia, Telenor, Telenor Indien och If Skadeförsäkring. Ulf har i rollen som riskchef inom Telenor Sverige också varit hållbarhetschef. Han har en Executive Master of Business Administration, EMBA, och examen i Corporate Governance från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han har även examen i Risk Management och Finance, Strategy, Global Strategy och Business Sustanability vid Harvard Business School i Boston, USA.