Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetsskyddsanalys

– vägen till bättre och säkrare säkerhetsskyddsanalys

 • Lär dig grunderna i att göra en säkerhetsskyddsanalys
 • Så identifierar du vad som ska skyddas och vilka hoten är
 • Vilka åtgärder måste vidtas och hur ser säkerhetsskyddsplanen ut?
Säkerhetsskyddsanalys - grundkurs

För dig som vill göra en säker säkerhetsskyddsanalys

Här får du en metodik för säkerhetsskyddsanalysen

Myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska ge svar på vad som ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt.

Säkerhetsskyddsanalysen är grunden i ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete. Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att göra en analysen och att hålla den uppdaterad.

I den här kursen på två dagar får du lära dig att göra en korrekt säkerhetsskyddsanalys, som ytterst ska svara på följande frågor:

 • Vad ska skyddas? Hanterar verksamheten säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter? Vilka delar av verksamheten är av betydelse för Sveriges säkerhet?
 • Mot vad ska det skyddas? Vilka säkerhetshot finns mot den verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen? Vilka sårbarheter finns i verksamheten? I säkerhetsskyddsanalysen beaktas antagonistiska hot, det vill säga hot från en aktör med avsikt och förmåga att skada det skyddsvärda.
 • Hur ska det skyddas? Med utgångspunkt i säkerhetsskyddsanalysen, vilka säkerhetsskyddsåtgärder är nödvändiga att vidta?

Du får också lära dig att tydliggöra vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas när säkerhetsskyddsanalysen är fastställd. Säkerhetsskyddsåtgärderna delas in i de tre områdena informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.
 

I kursen ingår:

 • Verksamhetsbeskrivning
 • Skyddsvärden
 • Hot och sårbarheter
 • Konsekvenskategorier och -analys
 • Åtgärder (fysisk säkerhet, informationssäkerhet, personalsäkerhet)
 • Säkerhetsskyddsplan

Teori och praktik om säkerhetsskydd

Under kursdagarna varvas teori med diskussioner och kursdeltagarna får också – med hjälp av olika exempel – en metodik för att efter kursen kunna leda ett säkerhetsskyddsanalysarbete i sin egen verksamhet.

Program

Dag 1

Säkerhetsskyddslagen

 • Bakgrund
 • Hotbild

Säkerhetsskyddsanalys

 • Verksamhetsutövare/leverantör
 • Skyddsvärden
 • Konsekvensanalys och -nivå
 • Åtgärder

Dag 2

Hot

 • Olika typer av antagonistiska hot

Sårbarheter

 • Informationssäkerhet
 • Fysisk säkerhet
 • Personalsäkerhet

Åtgärder

 • Behov av åtgärder

Bedömningar

 • Behov av SUA
 • Befattningar i säkerhetsklass

Säkerhetsskyddsplan

 • Uppföljning

Fakta

Deltagare

Kursen riktar sig till säkerhetsskyddschefer och andra säkerhetsfunktioner hos både verksamhetsutövare och leverantörer, HR-funktioner samt chefer med personal placerad i säkerhetsklass. Du kan både vara anställd eller upphandlad konsult.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • kunna göra en relevant verksamhetsbeskrivning
 • identifiera skyddsvärden
 • känna till hot och sårbarheter
 • kunna beskriva konsekvenskategorier och och göra en analys
 • planera åtgärder (fysisk säkerhet, informationssäkerhet, personalsäkerhet)
 • ta fram en säkerhetsskyddsplan

Kursledare

STOCKHOLM

Marie Louise Arendt

Marie Louise Arendt har mer än 15 års erfarenhet av arbete med offentlig samhällssäkerhet och säkerhetsskydd, krisberedskap, krishantering och civilt försvar. Uppdragen har omfattat såväl analys som uppbyggnad, utveckling, samverkan och planering av samhällets strukturer inklusive övning, utbildning och kommunikation. Hon har arbetat som beredskapshandläggare och säkerhetschef/säkerhetsskyddschef i kommuner och på länsstyrelsen i Skåne med krisberedskapsfrågor, samt varit ordförande för OffSÄK. 2018 startade Marie Louise det egna företaget Aren’t Insecure AB och har bl.a. haft uppdrag som interim säkerhetschef inom försvarsindustrin och som säkerhetschef och säkerhetsskyddschef på energiföretag. Marie Louise verkar i dag som strategisk säkerhetsexpert i Region Skåne.