Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetsskyddsanalys

– vägen till bättre och säkrare säkerhetsskyddsanalys

 • Lär dig grunderna i att göra en säkerhetsskyddsanalys
 • Så identifierar du vad som ska skyddas och vilka hoten är
 • Vilka åtgärder måste vidtas och hur ser säkerhetsskyddsplanen ut?
Säkerhetsskyddsanalys - grundkurs

För dig som vill ha en metod för att göra säkerhetsskyddsanalysen

Gör och håll analysen uppdaterad

Myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska ge svar på vad som ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt.

Säkerhetsskyddsanalysen är grunden i ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete. Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att göra en analys och att hålla den uppdaterad.

I den här kursen på två dagar får du lära dig att göra en korrekt säkerhetsskyddsanalys, som ytterst ska svara på följande frågor:

 • Vad ska skyddas? Hanterar verksamheten säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter? Vilka delar av verksamheten är av betydelse för Sveriges säkerhet?
 • Mot vad ska det skyddas? Vilka säkerhetshot finns mot den verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen? Vilka sårbarheter finns i verksamheten? I säkerhetsskyddsanalysen beaktas antagonistiska hot, det vill säga hot från en aktör med avsikt och förmåga att skada det skyddsvärda.
 • Hur ska det skyddas? Med utgångspunkt i säkerhetsskyddsanalysen, vilka säkerhetsskyddsåtgärder är nödvändiga att vidta?

Du får också lära dig att tydliggöra vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas när säkerhetsskyddsanalysen är fastställd. Säkerhetsskyddsåtgärderna delas in i de tre områdena informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.
 

I kursen ingår:

 • Verksamhetsbeskrivning
 • Skyddsvärden
 • Hot och sårbarheter
 • Konsekvenskategorier och -analys
 • Åtgärder (fysisk säkerhet, informationssäkerhet, personalsäkerhet)
 • Säkerhetsskyddsplan

Teori och praktik om säkerhetsskydd

Under kursdagarna varvas teori med diskussioner och kursdeltagarna får också – med hjälp av olika exempel – en metodik för att efter kursen kunna leda ett säkerhetsskyddsanalysarbete i sin egen verksamhet.

 

Program

Dag 1

09.30Kaffe och macka

10.00Kursen startar

Säkerhetsskyddslagen

 • Bakgrund
 • Hotbild

12.30Lunch

Säkerhetsskyddsanalys

 • Verksamhetsutövare/leverantör
 • Skyddsvärden
 • Konsekvensanalys och -nivå
 • Åtgärder

17.00Avslut dag 1

Dag 2

08.30Kaffe och macka

09.00Kursstart

Hot

 • Olika typer av antagonistiska hot

Sårbarheter

 • Informationssäkerhet
 • Fysisk säkerhet
 • Personalsäkerhet

11.30Lunch

Åtgärder

 • Behov av åtgärder

Bedömningar

 • Behov av SUA
 • Befattningar i säkerhetsklass

Säkerhetsskyddsplan

 • Uppföljning

16.00Avslutning

 

Fakta

Deltagare

Kursen riktar sig till säkerhetsskyddschefer och andra säkerhetsfunktioner hos både verksamhetsutövare och leverantörer, HR-funktioner samt chefer med personal placerad i säkerhetsklass. Du kan både vara anställd eller upphandlad konsult.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • kunna göra en relevant verksamhetsbeskrivning
 • identifiera skyddsvärden
 • känna till hot och sårbarheter
 • kunna beskriva konsekvenskategorier och och göra en analys
 • planera åtgärder (fysisk säkerhet, informationssäkerhet, personalsäkerhet)
 • ta fram en säkerhetsskyddsplan

Tider

Kursdag 1: kl 10.00-17.00
Kursdag 2: kl 9.00-16.00

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Marie Louise Arendt

Marie Louise Arendt är chef för informations-, IT- och cybersäkerhetsenheten i Region Skåne. Hon har mer än 20 års erfarenhet av arbete med offentlig samhällssäkerhet och säkerhetsskydd, krisberedskap, krishantering och civilt försvar. Marie Louise har bland annat arbetat som säkerhetschef/säkerhetsskyddschef i kommun, inom försvarsindustrin, på energiföretag tidigare och som strategisk säkerhetsexpert.