Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Säkerhetsskydd - Säkerhetsprövningsintervjun

– praktisk kurs för bästa resultat i säkerhetsprövningen

 • Inför intervjun
 • Genomförande
 • Genomgång av frågeområden
 • Dokumentation av säkerhetsprövningsintervjun
Säkerhetsskydd - säkerhetsprövningsintervjun

Säkerhetsprövningsintervjun i praktiken

Från förberedelser till dokumentation

Säkerhetsprövning är enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) en sammanfattande benämning på åtgärder som ska klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som lagen ska skydda, och i övrigt är pålitlig från säkerhetssynpunkt.

En viktig del i detta är säkerhetsprövningsintervjun, som tillsammans med övrig inhämtad information, syftar till att bedöma en persons lojalitet, pålitlighet och eventuella sårbarheter. Det handlar inte bara om att kunna ställa frågor utan också om att kunna tolka och bedöma de svar som ges.

Den här fristående halvdagskursen omfattar hela intervjuprocessen, från förberedelser till dokumentation av samtalet. Kursen utgår från aktuella exempel och deltagarna får träna sig i att vara lyhörda för vilka svar som behöver kompletterande frågor.

Du kan gå halvdagskursen separat eller kombinera den med kursen Säkerhetsskydd - Personalsäkerhet

Program

09.00Säkerhetsprövningsintervjun

 • förberedelser inför säkerhetsprövningsintervjun
 • genomgång av frågeområdena
 • hur tolka och bedöma svaren?
 • praktiska övningar
 • dokumentation

12.00Avslutning

Fakta

Deltagare

Kursen riktar sig till säkerhetsskyddschefer och andra säkerhetsfunktioner hos både verksamhetsutövare och leverantörer, HR-funktioner samt chefer med personal placerad i säkerhetsklass. Du kan både vara anställd eller upphandlad konsult.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • kunna förbereda, genomföra och dokumentera säkerhetsprövningsintervjuer
 • veta hur frågorna ska ställas och hur svaren ska tolkas
 • få praktiska verktyg för att kunna bedöma lojalitet, pålitlighet och eventuella sårbarheter

Övrigt

Kursen genomförs som lärarledd onlineundervisning.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Marie Louise Arendt

Marie Louise Arendt har mer än 15 års erfarenhet av arbete med offentlig samhällssäkerhet och säkerhetsskydd, krisberedskap, krishantering och civilt försvar. Uppdragen har omfattat såväl analys som uppbyggnad, utveckling, samverkan och planering av samhällets strukturer inklusive övning, utbildning och kommunikation. Hon har arbetat som beredskapshandläggare och säkerhetschef/säkerhetsskyddschef i kommuner och på länsstyrelsen i Skåne med krisberedskapsfrågor, samt varit ordförande för OffSÄK. 2018 startade Marie Louise det egna företaget Aren’t Insecure AB och har bl.a. haft uppdrag som interim säkerhetschef inom försvarsindustrin och som säkerhetschef och säkerhetsskyddschef på energiföretag. Marie Louise verkar i dag som strategisk säkerhetsexpert i Region Skåne.