Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Tuffa krav på säkerhetsskydd kräver nya kunskaper

– Det ligger ett stort ansvar på verksamhetsutövare och leverantörer att leva upp till kraven i säkerhetsskyddslagstiftningen och ansvaret blir bara större och större. Det säger Marie Louise Arendt, kursledare för tre kortkurser i säkerhetsskydd.

Det är ingen underdrift att säga att den nya säkerhetsskyddslagen sätter spår i många verksamheter. Kraven finns där och även om det kan vara en liten uppförsbacke att börja jobba aktivt med säkerhetsskyddsfrågorna är det hög tid att rusta sig med kunskap och verktyg för att möta dagens och framtidens lagkrav.

Företagsuniversitetet erbjuder därför tre korta kurser i säkerhetsskydd, som ger praktiska kunskaper utifrån den nya lagen; "Säkerhetsskydd – Personalsäkerhet" (1 dag), "Säkerhetsskydd – Säkerhetsprövningsintervjun" (0,5 dag) och "Säkerhetsskydd – SUA för leverantörer" (1 dag). Kursledare är Marie Louise Arendt, som själv arbetat med säkerhetsskydd i både kommun, försvarsindustri och energibranschen i många år.

Marie-Louise_Arendt

– Det blir bara alltmer angeläget att kunna arbeta med säkerhetsskydd på ett bra sätt. Behovet av säkerhetsskydd i samhället ökar kontinuerligt och vi har absolut inte nått vägs ände.

– Tvärtom – en lagrådsremiss med rubriken ”Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet” överlämnades från regeringen till Lagrådet i mars 2021, och ändringar i bland annat säkerhetsskyddslagen föreslås träda i kraft den 1 december i år. I remissen föreslås krav på säkerhetsskyddsavtal i fler situationer än i dag, samt på vitesförelägganden och sanktionsavgifter om man inte lever upp till lagkraven, konstaterar hon.

–Det handlar alltså om att vi måste anpassa oss till lagen och att vi gör det på rätt sätt, så att vi inte medverkar till risker för Sverige genom vårt i sitt handhavande.

Säkerhetsskyddsanalysen utgör grunden

I endagskursen ”Säkerhetsskydd – Personalsäkerhet” går Marie Louise bland annat igenom vad lagen innebär, både för verksamhetsutövare och leverantörer, och vilket ansvar man har när det gäller ”personal”, ett begrepp som inte bara omfattar anställda, utan även konsulter och andra uppdragstagare.

– Vi tittar framför allt på hotbilder och på vilket sätt man ska skydda sig samt på säkerhetsprövningen, som handlar om grundutredning, blanketter, registerkontroll och intervjuer – och ibland även bakgrundskontroller, beskriver hon.

– Jag nämner också FOIs fem typfall på olika angreppssätt och beskriver vad säkerhetsskyddsanalysen måste innehålla. Det handlar om att fundera över vad man som samhällsviktig verksamhet levererar och vilka konsekvenserna blir för samhället i stort om vi inte längre kan leverera det.

I kursen får deltagarna också kunskaper om säkerhetsprövningsintervjun i teorin. De som önskar kan även bygga på med halvdagskursen ”Säkerhetsskydd – Säkerhetsprövningsintervjun”. Där får man mer konkret och praktiskt lära sig vilka frågor som ska ställas, hur man ska reagera och agera vid olika typer av information som kan komma fram under intervjun och vilka följdfrågor som då måste ställas. Denna kurs kan man även gå om man inte gått teoridagen.

– Båda kurserna riktar sig framför allt till alla som ska verka som säkerhetsskyddschefer, det är som regel en tillikauppgift, HR-medarbetare och säkerhetschefer som behöver lära sig grunderna i säkerhetsskydd, förklarar Marie Louise Arendt.

Säkerhetsskyddad upphandling

Den tredje kursen är på en heldag och heter ”Säkerhetsskydd – SUA för leverantörer”. Den riktar sig till alla som ska ta hand om olika delar av säkerhetsskyddsavtalet, alltså leverantörers säkerhetsskyddschefer, de från HR-avdelningen som ska ta hand om personalsäkerheten, IT-säkerhetsansvariga, informationssäkerhetsansvariga och kanske även fastighetsansvariga.

Det handlar om att man som leverantör ska leva upp till säkerhet inom de tre områdena fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet.

– Som företag blir du kanske upphandlad inom ramen för ett säkerhetsskyddsavtal. Då ställer verksamhetsutövaren, dvs beställaren, krav på att du ska leva upp till vissa saker. Därför går vi igenom vilka krav som kan ställas och vilka rutiner som måste man ha på plats, förklarar Marie Louise Arendt.

– Alla kraven baseras som regel på Säkerhetspolisens föreskrifter och vägledningar och i botten är de inte så olika från fall till fall. Man kan alltså förbereda sig genom att göra rätt från början och har man gjort det en gång blir det mycket lättare de kommande gångerna, fortsätter hon.

Marie Louise hoppas få träffa många vetgiriga kursdeltagare under året;

– Det som är bra med att gå en kurs är att man får den praktiska kunskapen direkt, man behöver inte börja med att läsa och sätta sig in i lagstiftning och föreskrifter. Dessutom får man träffa andra i olika branscher med ungefär samma uppdrag och det är alltid utvecklande, summerar hon.

Läs mer och säkra din plats här:

Säkerhetsskydd - Personalsäkerhet - 15 juni

Säkerhetsskydd - Säkerhetsprövningsintervjun - 16 juni

Säkerhetsskydd - SUA för leverantörer - 9 juni