Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Fem goda råd till dig som är HR Business Partner

2020-08-10 Marlene Berglund

HR Business Partner är en allt mer efterfrågad roll i många organisationer Gärmund Sandberg, HR-expert med lång erfarenhet som HRBP, ger här några goda råd.

Garmund_Sandberg

1/ Som HRBP måste du ha en mycket god kunskap om organisationen. Inom 3 månader bör du ha besökt och pryat på alla avdelningar, enheter och grupper, även skaffat dig kunskap och pryat på operativa befattningar, inom tillverkning, försäljning m.m.
2/ Du bör ha möten med samtliga chefer för att få deras bild av de frågor och områden som måste utvecklas , både akut och på längre sikt.
3/ Visa att du kan leverera, snabbt och korrekt.
4/ Performance Management är en mycket viktig del i ditt arbete, en välfungerande process ger de bästa förutsättningarna för personlig utveckling inom företaget, rätt ledarskap, rätt leverans i respektive befattning, rätt lönesättning och revision
5/ Du bör ha ett nära och löpande samarbete med cheferna och fackliga parter samt sätta agendan och följa principen att det är chefen som har personalansvaret och HRBP som ska stödja chefen och ge goda råd i detta arbete.

Se program och tider för HR Business Partner