Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

HR Business Partner - diplomutbildning

– bli en affärsdriven partner i ledningsgruppen

 • Så skapar du affärsnytta för organisationen
 • Lär dig jobba med People Analytics
 • Så arbetar du på ett konsultativt sätt
 • Strategier för kompetensförsörjning, Performance och Talent Management
HR Business Partner – diplomutbildning

För dig som vill jobba värdeskapande och affärsfokuserat med HR

Låt HR ta aktiv del och stödja affärsutvecklingen

Funktionen HR Business Partner är ett organisatoriskt ställningstagande och ett mindset. Det handlar om att låta HR ta aktiv del i och stödja affärsutvecklingen  genom de olika HR-processerna, som till exempel rekrytering, kompetensutveckling och Talent Management. Ofta görs detta idag med utgångspunkt i analys av data – People Analytics – som ger kvalificerade beslutsunderlag för diskussioner om verksamhet, lönsamhet och affär.

Låt People Analytics visa dig vägen

I den här utbildningen får du de kunskaper, färdigheter och den träning som du behöver för att bli framgångsrik i rollen som affärsdrivande HR Business Partner. Vi går systematiskt igenom de ansvarsområden och arbetsuppgifter som ingår i HR Business Partner-rollen. Du får den senaste aktuella kunskapen från de kunniga och erfarna kursledarna, möjlighet att öva praktiskt och att utbyta erfarenheter med dina kurskamrater. Som en röd tråd genom utbildningen går en projektuppgift som man löser i grupp och presenterar på utbildningens sista dag.

Som pedagogiskt stöd för att förstärka lärprocessen och implementeringen av de nya kunskaperna använder vi de digitala verktygen Learnifier och Knowly och i slutet av utbildningen erbjuder vi en digital coach som stöd för din handlingsplan och din fortsatta utveckling.

Utbildningen avslutas med muntlig presentation av projektuppgiften och diplomering. Diplomet är ett bevis på att du har tillgodogjort dig och kan tillämpa de kunskaper och färdigheter som ingår i utbildningen och därmed med framgång kan ta dig an rollen som HR Business Partner.

Våra kurser går online via Zoom fram tills i mitten av september. Därefter hoppas vi (beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och företagens reserestriktioner) kunna genomföra kurserna i våra lokaler, men naturligtvis med en anpassning av dukning, servering och logistik så att du säkert och tryggt ska kunna gå kurs hos oss.

Program

Block 1 – Rollen som HR Business Partner

Jag som HR Business Partner

 • ansvar, arbetsuppgifter och mål
 • vad krävs av mig i rollen?

Konsultativt förhållningssätt och metoder

 • metoder och verktyg som du kan använda direkt i din verksamhet
 • så blir du en framgångsrik kravställare för din verksamhet
 • att arbeta konsultativt – ett nytt mindset

Så kan du jobba med People/HR Analytics

 • introduktion
 • från kartläggning av organisationens Big Data till analys och förslag till åtgärder

Motivation, drivkrafter och lärande

Min egen utvecklingsplan

 • återkommande punkt i varje block där du får sätta dina egna mål och reflektera över hur du ska använda de nya kunskaperna du fått för att nå målen

Introduktion av diplomeringsuppgift

 • val av projekt samt gruppindelning

Block 2 – Möta affären

Performance Management

 • skapa en väl fungerande Performance Management-process
 • koppla till kompetensutveckling- och försörjning 
 • successionsplanering
 • lönesättning
 • bonusplaner

Compensation & Benefit

 • lönesättning utifrån "Pay for Performance"
 • processer från implementation till etablering
 • lönerevisioner – fördela årets budget
 • skapa struktur för marknadsdata
 • bonussystem – vara eller inte vara
 • driva en framgångsrik lönekartläggning
 • pension och övriga förmåner
 • hur ser framtiden ut?

Konsultativt förhållningssätt och People/HR Analytics

 • metoder och verktyg som du kan använda direkt i din verksamhet

Min egen utvecklingsplan

Arbete med diplomeringsuppgiften

Block 3 – Bygga min HR-kompetens

Konsultativt förhållningssätt och People/HR Analytics

 • metoder och verktyg som du kan använda direkt i din verksamhet

Kompetensutveckling

 • vad driver vad när det gäller att bygga kompetens
 • hur definierar man framtida kompetens
 • på vilket sätt behöver verksamheten vara med i arbetet
 • distribuera lärande på ett mer lättillgängligt sätt

Kompetensförsörjning

 • vilka delar ingår och vad angränsar till området
 • skillnaden mellan kompetensförsörjning och Talent Management
 • bygga ett framgångsrikt ramverk för kompetensförsörjning

Talent Management

 • processerna för att identifiera, bedöma, utveckla och behålla
 • skillnaden mellan succession och talangstyrning
 • att styra lärandet för talanger
 • bygga en framgångsrik talangförsörjning

Arbete med diplomeringsuppgiften

Block 4 – Fördjupa min HR-kompetens

Konsultativt förhållningssätt och People/ HR Analytics

 • metoder och verktyg som du kan använda direkt i din verksamhet

Teamutveckling

 • bygga effektiva och högpresterande team

Förändringsledning

 • en modell för affärsdriven förändringsledning
 • HR:s roll i förändringsprogram
 • praktiskt case – att arbeta enligt förändringsmodellen

Ledningsgruppsutveckling

 • så designar du ett ledningsgruppsprogram

Min egen utvecklingsplan

 • gör din egen handlingsplan med stöd av en digital coach

Utvärdering

Diplomering

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som är t.ex. HR-specialist, HR-administratör, HR-expert, HR-chef och som ska gå in i en linjeroll som HR Business Partner eller affärsdriven HR-chef och sitta med i ledningsgruppen.

Förkunskaper

För att du ska kunna få ut mesta möjliga av utbildningen vill vi att du har minst 2 års erfarenhet av HR-arbete.

Mål

Målet är att ge ökad kunskap och färdighet som konsultativ HR Business Partner inom följande områden:

 • Performance Management
 • Talent Management
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
 • Team- och ledningsutveckling
 • Förändringsledning
 • Compensation & Benefit-strategi
 • Konsultativt förhållningssätt
 • HR Analytics

Diplomering

Utbildningen avslutas med redovisning av projektuppgiften och diplomering, För att få diplom krävs 100% närvaro samt godkänd diplomeringsuppgift.

Metod

Utbildningen bygger på flexibelt lärande genom teoretisk input, e-learning, praktiska övningar, enkäter, erfarenhetsutbyte, diskussioner och visst hemarbete mellan utbildningsblocken.

Digitalt stöd före, under och efter utbildningen

Vi använder de digitala verktygen Learnifier och Knowly för att förstärka och förlänga lärandet. I slutet av utbildningen får du göra en egen handlingsplan och får därefter stöd av en digital coach.

Kursledare

STOCKHOLM

Gärmund Sandberg

Gärmund Sandberg har mer än 30 års erfarenhet inom HR-området, både från operativa och konsultativa befattningar i Sverige och internationellt. Han har jur.kand-examen från Uppsala universitet samt officersexamen från Flygvapnet.

Gärmund har arbetat på bland annat Vattenfall, Nobia AB, Billerud Korsnäs, Stora Enso och är idag Senior Compensation & Benefits Specialist på Sandvik. Han har också varit personalchef på Stora Enso och VD på Max Matthiessen. Gärmund har med framgång utbildat tusentals chefer och är en mycket uppskattad föredragshållare.

Patrik Kvie

Patrik Kvie har akademisk examen från Militärhögskolan och universitetsutbildning inom psykologi/pedagogik och ledningsvetenskap från Karlstad och Linköpings universitet. Han har över 20 års erfarenhet av att jobba med organisations-, ledarskaps- och ledningsutveckling. Han har jobbat som linjechef, utbildningschef, programansvarig, Senior konsult, HR Business Partner, HR Strategic Business Partner och nu senast som Senior HR Manager. Patriks fördjupningsområden är organisationsutveckling, Talent Management, kompetensförsörjning och lärande.  Områden som motiverar honom är utveckling och att se resultat.