Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

"Employee Experience handlar om ett helhetstänk"

2022-11-22 Marlene Berglund

Helena Bodin är idag HR Business Partner på Swedbank och har tidigare HR-erfarenhet från flera internationella teknikföretag. Hon är också skapare av och kursledare för kursen ”Employee Experience”. Vi har frågat Helena om Employee Experience och om den nya kursen.

Vad är Employee Experience och vad vinner man på att arbeta med det?

- Employee Experience handlar om medarbetarupplevelsen, upplevelsen av både rollen och företaget där man jobbar. Man har länge talat om kundnöjdhet, men de senaste åren har även företag börjat mäta medarbetarupplevelsen som en naturlig del i att vilja vara en bra arbetsgivare, kunna locka rätt kompetens till företaget och för att nöjda medarbetare skapar bättre affärsresultat.

Vilka utmaningar finns?

- Som när det gäller kundnöjdhet så räcker det inte med att bara göra en sak rätt, det måste finnas ett helhetstänk där hela medarbetarresan är i fokus, från anställning till avslut. Employee Experience ska var en del i alla HR processer.       

Vilka är dina egna erfarenheter vad gäller Employee Experience?

- På Swedbank finns sedan några år ett team som heter Swedbank Experience som fokuserar på flera områden av medarbetarupplevelsen. Mina tidigare arbetsgivare har inte arbetat på samma systematiska sätt med att följa upp medarbetarnöjdheten även om man arbetat mycket med frågor kopplat till medarbetarupplevelsen.

Vad lär man sig på kursen?

- Man lär sig vilka processer som är viktiga för medarbetarupplevelsen, från rekrytering till avslut och hur man kan arbeta med Employee Experience på ett strukturerat sätt som ger resultat, ekonomiska resultat, och ett starkare varumärke. Bara genom att strukturerat arbeta med dessa frågor finns det många möjligheter att på ganska enkla sätt förbättra medarbetarupplevelsen.

Läs mer och se program för "Employee Experience".