Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Employee Experience

– HR-processer med medarbetarupplevelse, engagemang och resultat i fokus

 • Arbeta proaktivt med medarbetarupplevelsen i fokus
 • Employer Branding och varumärke
 • Från rekrytering och onboarding till utveckling och offboarding
 • Arbetsplatskultur, inkludering, hållbarhet, utveckling och karriär
Employee Experience

Nöjda medarbetare ger bättre resultat och ett starkt varumärke

Forskning har visat att det finns ett direkt orsakssamband mellan medarbetarupplevelse och medarbetarengagemang. Ju bättre upplevelse desto större engagemang. Ju större engagemang desto bättre resultat.

Employee Experience handlar om att genom organisationens olika HR-processer, från rekrytering och onboarding till avslutning och offboarding, förbättra medarbetarupplevelsen, stärka medarbetarnas engagemang och på så sätt kunna attrahera och behålla rätt medarbetare, nå bättre resultat och stärka företagets varumärke.

Från onboarding till offboarding

På den här kursen får du som arbetar med HR lära dig hur du kan utveckla din organisations Employee Experience och Employer Branding genom de olika HR-processerna. Vi går systematiskt igenom hela cykeln, från hur man kan attrahera, introducera och utveckla sina medarbetare till hur man gör en bra offboarding. Vi tar även upp frågor som arbetsplatskultur, hållbarhet, mångfald och inkludering samt kompetensutveckling och karriär.

Välkommen till två intensiva och inspirerande dagar som ger dig kunskaper som skapar goda resultat och stärker din organisations varumärke!

Program

Dag 1

Employee Experience, medarbetarupplevelse och varumärke

Attrahera rätt medarbetare

 • EVP och hur kan man bygga Employer Branding
 • rekryteringsprocess för bästa kandidatupplevelsen
 • kommunikation och rekrytering med mindre förutfattade meningar

Onboarding

 • pre-onboarding innan medarbetaren börjat
 • se till att medarbetarna kommer snabbt in i arbetet

Medarbetarengagemang och arbetsplatskultur

 • hur bygger man medarbetarengagemang
 • medarbetarundersökningar – hur och varför?
 • hur ser man till att medarbetarundersökningar ger resultat
 • ledarskapets betydelse för medarbetarengagemang
 • eNps och andra mått på medarbetarnöjdhet

Dag 2

Mångfald och inkludering

 • vikten och vinsten med att arbeta med mångfald och inkludering
 • praktiska tips för att rekrytera med mångfald i fokus

Hållbara medarbetare

 • work-life balance och well being som ett sätt att öka engagemanget och förbättra resultaten

Utveckling och karriär

 • medarbetarsamtal och framgångsrika 1–2–1
 • medarbetarens utveckling och karriär
 • självledarskap

Offboarding

 • avslutsprocessen för bästa medarbetarupplevelsen
 • avslutningssamtal
 • alumniverksamhet som rekryteringsbas samt för att stärka varumärket

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som är t.ex. HR-chef, HR Business Partner, HR-specialist och till dig som arbetar med internkommunikation eller marknadsföring och som vill lära dig hur du kan utveckla företagets varumärke genom Employee Experience och Employer Branding.

Mål

Målet med utbildningen är att du ska få kunskaper, metoder och verktyg som gör att du kan:

 • skapa HR-processer som stärker medarbetarengagemang och varumärke
 • attrahera och rekrytera rätt medarbetare
 • skapa en rekryteringsprocess för bästa kandidatupplevelse
 • introducera nya medarbetare så att de snabbt kommer in i arbetet
 • bygga medarbetarengagemang genom ett engagerat och medvetet ledarskap
 • arbeta med medarbetarundersökningar som ger resultat
 • arbeta aktivt med mångfald och inkludering
 • skapa förutsättningar för work-life balance och well-being
 • ge medarbetarna möjligheter att utvecklas och göra karriär
 • göra en offboarding för bästa medarbetarupplevelse.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Helena Bodin

Helena Bodin har både strategiskt och praktiskt utvecklat modeller för karriärutveckling och kompetensutveckling inom Panasonic och Fujitsu. Modellen innehöll enkla verktyg som chefer och medarbetare kunde använda sig av och ett enklare karriärseminarium. Helena har också utvecklat strategier för Talent Management och nu senast på Swedbank arbetat med Strategic Workforce Planning för att se hur verksamhetens nuvarande och framtida behov bäst kan mötas.