Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Du måste leva nära verksamheten

2023-02-23 Marlene Berglund

Cecilia Johsson är HR-expert med lång erfarenhet från olika HR-befattningar och branscher. Hon är också huvudkursledare på utbildningen ”Diplomerad HR-koordinator”. Vi har talat med Cecilia om HR idag och om HR-koordinatorrollen.

HR ska tillföra värde till verksamheten

- HR har en mycket viktig roll i organisationen, inte bara rent praktiskt med att underlätta för chefer och medarbetare, utan även som speaking partner till ledningen. För att kunna ha den rollen måste du ha koll på vilka behov som finns i organisationen och se var och på vilket sätt du kan tillföra värde.

Du måste leva nära verksamheten

- Som HR-koordinator är du en spindel i nätet, vilket gör att du måste ha kontakt med, och bra koll på, verksamheten. Vissa av dina arbetsuppgifter handlar om att tillämpa regelverk (vilket inte alltid är så omtyckt av medarbetarna) medan andra delar i rollen kan tyckas mer utvecklande och positiva.

-För den som arbetar med HR är det viktigt att hela tiden fylla på med ny kunskap och hålla sig uppdaterad, både om organisationen och omvärlden. För att trivas och fungera bra i rollen tror jag att man måste vara både nyfiken och intresserad.

Att jobba smart och effektivt är i fokus just nu

- HR:s fokus just nu ligger på att jobba smart och effektivt. Det finns de som tycker att man fastnat lite i ”projekt-träsket” och att man måste styra om till att vara mer snabbrörliga och agila. Förändringen går så snabbt nu så man kan inte alltid göra projekt av allting, utan måste ibland kunna skruva och finslipa lite allt eftersom. Det handlar om att våga vara snabb och effektivisera det årshjul som HR lever med.

Utbildningen ger dig en helhetsbild av HR-rollen

- Diplomerad HR-koordinator ger dig breda HR-kunskaper och vi utgår från de tre perspektiven du som individ och HR-person, medarbetarna och verksamheten. Du kommer att få en helhetsbild av hur modernt HR-arbete bedrivs idag. Och inte att förglömma ett nytt nätverk med andra som jobbar med samma sak som du, ett nätverk som ofta lever kvar även efter utbildningens slut.

Läs mer om "Diplomerad HR-koordinator" här.